Je arcibiskupem pražským a primasem českým a od roku 2012 také kardinálem. Z jeho rozsáhlé bibliografie vynikají monografie: Zápas o člověka, Úvod do studia Písma svatého, Škola vnitřní modlitby, Úvod do teologie. Mimořádný vědecký význam má jeho autorský podíl a třicet let trvající organizační práce na překladu Jeruzalémské bible do češtiny, která poprvé vyšla v roce 2009.

Rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou si můžete přečíst také zde.

 

Podcast s Dominikem kardinálem Dukou si můžete poslechnout také na platformě Google Podcasts a Breaker.

Foto: Renáta Lucková