Gibbs&Co., s.r.o.
IČO 03703754
Na příkopě 859/22
110 00 Praha 1, Nové Město

 

informační memoranudm o zpracování osobních údajů

Obsah

 1. Úvodní informace
 2. Kontaktní údaje správce

III.  Základní pojmy

 1. Právní základ, kategorie a účel užití Vašich osobních údajů
 2. Získávání osobních údajů
 3. Příjemci osobních údajů

VII. Archivace osobních údajů a jejich likvidace

VIII. Prostředky a způsoby zpracování

 1. Práva subjektů údajů

 

I.
Úvodní informace

 1. V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) vytvořila naše společnost Gibbs&Co., s.r.o. IČO 03703754, Na příkopě 859/22, 110 00 Praha 1, Nové Město(dále jen „Správce“ nebo Gibbs&Co) toto informační memorandum.
 2. Správce se zavazuje plnit veškeré povinnosti na ní kladené Nařízením GDPR a v souladu s tímto cílem si Vám dovoluje představit přehlednou informaci o tom, jakým způsobem nakládá s Vašimi osobními údaji a jaká práva máte možnost v oblasti ochrany Vašich osobních údajů využít.
 3. V případě jakýchkoliv dotazů je možno kontaktovat Správce samotného dle kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto memoranda.

II.
Kontaktní údaje správce

 1. Gibbs&Co je dle Nařízení GDPR správcem a zpracovatelem Vašich osobních údajů. Správce můžete kontaktovat dle následujících kontaktních údajů:

Gibbs&Co., s.r.o.
IČO 03703754
Na příkopě 859/22
110 00 Praha 1, Nové Město
email: info@gibbsco.eu

 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

III.
Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

 1. Správce Vaše osobní údaje spravuje a zpracovává výlučně ze zákonných důvodů, případně pro plnění smluvního vztahu mezi Správcem a Vaší osobou. Právním základem pro zpracování je:
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě

 

IV.

Účely zpracování osobních údajů

 1. Správce osobních údajů tyto zpracovává za následujícími účely:
 • plnění zákonných povinností Správce, včetně poskytování informací;
 • plnění povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci Správce;
 • správa našich smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání se smluvními stranami
 • zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí, systémů a areálů a rovněž právní ochrana Správce v soudních sporech
 • správa každodenních obchodních potřeb, například zpracování úhrad a správa finančních účtů, správa smluv, správa webových stránek, audit, kontrola, vykazování a dodržování právních předpisů;
 • předcházení vzniku škod;
 • vedení klientských záznamů a spisů;
 • vedení účetnictví a archivační činnost;
 • oprávněné zájmy a marketing Správce;
 • zpracování stížností a reklamací.

 

V.

Kategorie osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v kategoriích:
 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, bydliště;
 • Kontaktní údaje – jméno, příjmení, telefon, email;
 • Obchodní údaje – údaje o vzájemné spolupráci a historii provedených objednávek/služeb.

VI.
Získávání osobních údajů a webové stránky

 1. Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, a to při sjednávání našich služeb pro Vaše potřeby. Osobní údaje uvádíte v rámci předsmluvního a smluvního vztahu s naší společností v rámci námi vytvořené internetové prezentace (např. e-shop) formulářů a smluv.

Webové stránky:

 1. Když navštívíte naše webové stánky, můžeme automaticky shromažďovat určité informace pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, nástroje pro analýzu internetového prohlížeče a protokoly serveru. V řadě případů jsou informace shromažďované pomocí souborů cookie a dalších nástrojů používány neidentifikovatelným způsobem bez jakéhokoli odkazu na osobní údaje.
 2. Cookie jsou malé textové soubory, které webová stránka při návštěvě ukládá prostřednictvím prohlížeče na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Soubory cookie můžeme používat k zefektivnění používání webových stránek a rovněž k přizpůsobení preferencí procházení a zlepšení funkce našich webových stránek. Soubory cookie je možné používat k řízení výkonu a shromažďování informací o tom, jakým způsobem jsou používány naše webové stránky, k analytickým účelům. Existují dva druhy souborů cookie: soubory cookie relace, které jsou z vašeho zařízení odstraněny po opuštění webové stránky, a trvalé soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení po delší dobu, nebo dokud je ručně neodstraníte.
 3. V souborech protokolů z našich serverů mohou být shromažďovány informace o tom, jakým způsobem uživatelé používají webové stránky (údaje o použití). Mezi tyto údaje patří mimo jiné název domény uživatele, jazyk, typ prohlížeče a operační systém, poskytovatel internetových služeb, adresa IP (internetový protokol), lokalita nebo odkaz, ze kterého uživatel přišel na webovou stránku, web, který jste navštívili před příchodem na naši webovou stránku, a webová stránka, kterou navštívíte po opuštění našeho webu, a rovněž čas strávený na našem webu. Údaje o používání webu můžeme sledovat a využívat k hodnocení jeho výkonu a činnosti, ke zlepšení jeho designu a funkcí, nebo k bezpečnostním účelům.
 4. Nastavení svého internetového prohlížeče můžete změnit tak, aby přijaté soubory cookie zablokoval nebo na jejich přijetí upozornil či je smazal. Případně můžete našimi webovými stránkami procházet pomocí anonymního profilu prohlížeče. Další informace o úpravách či změnách nastavení internetového prohlížeče naleznete v příručce nebo v nápovědě k prohlížeči. Pokud nesouhlasíte s použitím souborů cookie nebo podobných technologií, které ukládají informace do vašeho zařízení, musíte odpovídajícím způsobem změnit nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme, že některé funkce našich webových stránek nemusejí pracovat správně, pokud zakážete příjem souborů cookie nebo tyto technologie.
 5. Propojené stránky:
 6. Na našich webových stránkách můžeme poskytovat odkazy na weby třetích stran („propojené stránky“). Propojené stránky nejsme povinni hodnotit, kontrolovat ani zkoumat. Každá propojená stránka může mít vlastní podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů. Uživatelé se při používání propojených stránek musí s těmito podmínkami seznámit a dodržovat je. Neneseme odpovědnost za zásady a postupy jakýchkoli propojených stránek a případných dalších odkazů, které se na těchto stránkách nacházejí. Tyto odkazy nepředstavují naše schválení propojených webů nebo jakékoli společnosti či služby. Doporučujeme uživatelům, aby se seznámili spodmínkami a odpovídajícími dokumenty těchto propojených webů dříve, než je začnou používat.

Služba Google Analytics:

 1. Na svých webových stránkách můžeme rovněž používat službu Google Analytics ke shromažďování informací o on-line aktivitách uživatelů na webových stránkách, jako jsou například navštívené webové stránky, odkliknuté odkazy a provedená vyhledávání.
 2. Tyto informace používáme k sestavování zpráv a k vylepšování webu. Soubory cookie anonymně shromažďují informace, jako je počet návštěvníků na webu, odkud návštěvníci přišli a stránky, které navštívili. Informace vytvořené těmito soubory cookie a vaše aktuální adresa IP budou přeneseny z vašeho internetového prohlížeče a budou uloženy na serverech Google ve Spojených státech a dalších zemích. Google bude tyto informace používat ve vašem zastoupení pro účely vyhodnocení způsobu, kterým používáte náš web, jak bylo popsáno výše. Adresa IP získaná prostřednictvím služby Google Analytics nebude spojena s jakýmikoli jinými daty v držení společnosti Google. Další informace o údajích shromažďovaných službou Google Analytics získáte na adrese http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Tyto soubory cookie můžete zablokovat pomocí odpovídajících nastavení internetového prohlížeče. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci plně využít funkcí našich webů. Doplněk internetového prohlížeče Google Analytics Opt-out je možné stáhnout na následující adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Soubory cookies:

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat.

Potřebné nástroje

Potřebné nástroje slouží k umožnění fungování základních funkcí naší webové stránky, jako například nákupní košík nebo přihlášení se do vašeho zákaznického účtu. Bez potřebných nástrojů nemůžeme poskytovat služby naší webové stránky.

Název Partner Expirace Typ Popis
CookiePanel Hukot.net 1 rok HTTP Cookie Eviduje informaci o uvedém souhlasu
CookiePanelID Hukot.net 1 rok HTTP cookie Eviduje informaci o uvedém souhlasu
udid e-news.cz 1 měsíc HTTP cookie

Analytické nástroje

Analytické nástroje se používají na sběr statistických dat a analyzování chování uživatele, pro které se hodnotí přístupové údaje během vaší návštěvy. Například, analyzujeme zadané vyhledávané výrazy, frekvenci zobrazení stránky nebo užívání některých funkcí stránky. Pomocí tohoto hodnocení můžeme optimalizovat naši webovou stránku a vylepšit váš zážitek z jejího používání.

Název Partner Expirace Typ Popis
sid seznam.cz 1 měsíc HTTP cookie Sledování konverzí v rámci Skliku.
_ga google.com 2 roky HTTP cookie Používá se k rozlišení uživatelů.
_gid google.com 24 hodin HTTP cookie Používá se k rozlišení uživatelů.
_gat_gtag_UA_* google.com 1 minuta HTTP cookie Ukládá unikátní ID uživatele
__gads doubleclick.net 1 rok 24 dnů HTTP cookie Soubor cookie __gads nastavený společností Google je uložen pod doménou DoubleClick a sleduje, kolikrát uživatelé viděli reklamu, měří úspěšnost kampaně a vypočítává její příjmy. Tento soubor cookie lze číst pouze z domény, ve které jsou nastaveny, a nebude sledovat žádná data při procházení jiných stránek.
uid adform.com 2 měsíce HTTP cookie Unikátní identifikátor
uid turn.com 5 měsíců 27 dnů HTTP cookie Turn používá informace v těchto souborech cookie k analýze trendů a identifikaci publik, aby mohli přizpůsobit umístění reklamy. Tyto soubory cookie shromažďují neosobní údaje.
ANON_ID tribalfusion.com 3 měsíce HTTP cookie Soubory cookie Tribalfusion ukládají neosobní informace o vaší interakci s našimi webovými stránkami za účelem poskytování relevantní reklamy. Pomocí „data streamu kliknutí“ mohou tyto soubory cookie shromažďovat anonymní údaje, jako je vaše IP adresa, zobrazené stránky a datum a čas zobrazení obsahu.
sssp_session seznam.cz Okamžitá HTTP Cookie Tento soubor cookies slouží k cílení inzerce Seznam.cz.
C adform.com 2 měsíce HTTP Cookie Kontrola zda prohlížeč podporuje cookies

Marketingové nástroje

Marketingové nástroje se používají k poskytování personalizovaných reklam nebo na doporučení zajímavých produktů pomocí profilů uživatelů. Přístupové údaje se hodnotí na účel zobrazování reklam na naší webové stránce, a reklam od jiných poskytovatelů, které korespondují s vašimi relevantními potřebami a přáními. Aby to bylo možné, používáme také tzv. „retargeting“ a měříme úroveň úspěchu (konverzi) našich reklamních kampaní. Marketingové nástroje zahrnují přihlášení přes účet na sociálních sítích, plug-iny sociálních sítí, a integrovaná externí média, jako například videa, mapy nebo systémy hodnocení.

Název Partner Expirace Typ Popis
test_cookie doubleclick.net 15 minut HTTP cookie Používá se k rozlišení jestli prohlížeč používá cookies
_fbp facebook.com 3 měsíce HTTP cookie Ukládání a sledování návštěv napříč weby
fr facebook.com 3 měsíce HTTP cookie Ukládání a sledování návštěv napříč weby
_gfp_64b doubleclick.net 1 rok 1 měsíc HTTP Cookie Google DoubleClick nastavuje tento soubor cookie tak, aby shromažďoval informace o návštěvách uživatelů na webu, například o tom, jaké stránky byly navštíveny. Registrované údaje slouží k cílenému marketingu. Nejsou zpracovávány žádné osobní údaje.
Gtest hit.gemius.pl 7 dnů HTTP Cookie Gtest cookie je součástí platformy Gemius pro průzkum trhu, která se používá k vytváření statistik o používání webových stránek.
IDE doubleclick.net 1 rok 24 dnů HTTP Cookie Soubory cookie Google DoubleClick IDE se používají k ukládání informací o tom, jak uživatel používá webové stránky, aby jim byly prezentovány relevantní reklamy a podle profilu uživatele.
CMID casalemedia.com 1 rok HTTP Cookie Casale Media nastavuje tento soubor cookie tak, aby shromažďoval informace o chování uživatelů za účelem cílené reklamy.
CMPS casalemedia.com 3 měsíce HTTP Cookie Cookie CMPS je nastavena společností CasaleMedia pro anonymní sledování uživatelů na základě návštěv webových stránek uživatele, pro zobrazování cílených reklam.
uuid2 adnxs.com 3 měsíce HTTP Cookie Soubor cookie uuid2 je nastaven aplikací AppNexus a zaznamenává informace, které pomáhají rozlišovat mezi zařízeními a prohlížeči. Tyto informace se používají k výběru reklam zobrazovaných platformou a posouzení výkonu reklamy a jejího atributu platby.
CMPRO casalemedia.com 3 měsíce HTTP Cookie Soubor cookie CMPRO nastavuje společnost CasaleMedia pro anonymní sledování uživatelů a pro cílenou reklamu.
CMST casalemedia.com 1 den HTTP Cookie Casale Media nastavuje tento soubor cookie tak, aby shromažďoval informace o chování uživatelů za účelem cílené reklamy.
CMRUM3 casalemedia.com 1 rok HTTP Cookie Cookie CMRUM3 je nastavena společností CasaleMedia pro anonymní sledování uživatelů na základě návštěv webových stránek uživatele, pro zobrazování cílených reklam.
anj adnxs.com 3 měsíce HTTP Cookie AppNexus nastavuje soubor cookie anj, který obsahuje data uvádějící, zda je ID souboru cookie synchronizováno s partnery.
KTPCACOOKIE pubmatic.com 1 den HTTP Cookie Soubor cookie nastavený společností PubMatic registruje jedinečné ID, které identifikuje zařízení vracejícího se uživatele na webových stránkách, které používají stejnou reklamní síť. ID se používá pro cílené reklamy.
KADUSERCOOKIE pubmatic.com 3 měsíce HTTP Cookie Soubor cookie nastavený společností PubMatic registruje jedinečné ID, které identifikuje zařízení vracejícího se uživatele na webových stránkách, které používají stejnou reklamní síť. ID se používá pro cílené reklamy.
ANON_ID_old tribalfusion.com 3 měsíce HTTP Cookie Tento soubor cookie pomáhá kategorizovat zájmy uživatelů a vytvářet profily z hlediska dalšího prodeje cíleného marketingu. Tento soubor cookie se používá ke shromažďování informací o uživatelích, jako jsou například stránky, které byly na webu zobrazeny pro vytváření profilů.
suid_legacy simpli.fi 1 rok HTTP Cookie Shromažďuje informace o uživatelských preferencích a interakci s obsahem webových kampaní, které se používají na platformách CRM kampaní používaných vlastníky webových stránek k propagaci akcí nebo produktů.

Odebrat, nebo upravit udělený souhlas s používání souborů cookies můžete kliknutím na tlačítka

 

VII.
Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

 • Veškeré fyzické a právnické osoby, jež s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, a to v souladu s povinnostmi, které vyžaduje Nařízení GDPR.
 • Do styku s Vašimi údaji přicházejí především naši obchodní zástupci a naši zaměstnanci.
 • Mezi zpracovatele Vašich osobních údajů patří:
 • Dodavatelé webových řešení a služeb;
 • Dodavatelé účetních a administrativních služeb.
 • Veškeré elektronické systémy a software, jež je užíván při správě a zpracování Vašich osobních údajů splňuje požadavky dané Nařízením GDPR, a to včetně smluvní dokumentace.
 • Vaše osobní údaje jsou pod stálou ochranou a veškeré případné bezpečnostní incidenty jsou okamžitě hlášeny příslušným úřadům a všem příslušným klientům, a to bezodkladně, nejpozději však do 72 hodin od zjištění takovéhoto incidentu.

VIII.
Archivace osobních údajů a jejich likvidace 

 • Osobní údaje jsou uchovávány výlučně po dobu nezbytně nutnou. Nezbytně nutnou dobou se rozumí minimální doba, po kterou je platná a účinný smluvní vztah mezi Vámi a naší společností a/nebo zákonem vyžadovaná lhůta pro archivaci.
 • Získané osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu 5 let od konce smluvního vztahu s Vaší osobou.
 • Po uplynutí lhůty dle čl. VII odst. 1 a 2 tohoto informačního memoranda se Správce zavazuje Vaše osobní údaje zlikvidovat.

IX.
Prostředky a způsoby zpracování

 • Zpracování Vašich osobních údajů probíhá jednak manuálně, a to prostřednictvím našich obchodních zástupců či zaměstnanců, nebo také automatizovaně prostřednictvím našeho softwarového vybavení, jež je uvedeno v čl. VI.
 • Vaše osobní údaje sbíráme, evidujeme, třídíme, ukládáme, aktualizujeme, opravujeme a kontrolujeme. V případě, že již nemáme zákonnou oporu pro správu a zpracování Vašich osobních údajů, případně odvoláte-li Váš souhlas či dojde k uplynutí stanovené lhůty, Vaše osobní informace jsou zlikvidovány.

X.
Práva subjektů údajů

 • Vaše osobní údaje požívají zvláštních práv a ochrany, jež jsou dána Nařízením GDPR. Správce si uvědomuje rozsah a váhu Vašich práv a je připraven Vám na Vaši žádost kdykoliv vyjít vstříc při řešení Vašich dotazů a žádostí. Na Váš dotaz nebo žádost budeme reagovat obratem, maximálně však ve lhůtě 1 měsíc od doručení Vašeho dotazu do sféry naší moci.
 • Na základě Nařízení GDPR máte následující práva: 
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu, resp. doplnění;
 • právo na výmaz;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo vznést námitku;
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

 

 • Vaše práva jsou blíže rozpracována v Nařízení GDPR (čl. 15 a násl.), případně na webové stránce https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaju/d-27276/p1=4744, případně se obraťte přímo na správce s Vaším dotazem. Máte-li pocit, že dochází k omezování či porušování Vašich práv máte právo se obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů je možno kontaktovat dle těchto kontaktních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon:
pevná linka: +420 234 665 800 (Přímá linka ÚOOÚ pro rychlé konzultace k GDPR. K dispozici je v časech po-čt 8-16 a pá 8-15.)
fax: +420 234 665 444
WWW: oficiální: https://www.uoou.cz
E-mail: oficiální: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2nXI.Automatizované individuální rozhodování, včetně profilován rozhodování a předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

 • V rámci činností Správce nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování Vašich osobních údajů.
 • V rámci činností správce nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí či mezinárodním organizacím.

V Praze dne 25.10.2021