Bezpečnost, spolehlivost, modernizace a větší efektivita provozu ropovodů. To jsou cíle Mezinárodní asociace přepravců ropy (IAOT). Výsledkem spolupráce jsou například významné úspory elektrické energie.

Asociace má ke dnešku devět členů a jednu společnost se statutem pozorovatele. Všechny organizace se zabývají přepravou ropy a jejím skladováním. Dohromady spravují 115 tisíc kilometrů ropovodů v Evropě a Asii, které vedou od tichomořských břehů až do srdce Evropy. Geografická vzdálenost přesahuje 8 500 kilometrů z východu na západ a 5 700 kilometrů ze severu na jih.

Mapa ropovodů v Evropě

Zdroj: S&P Global Platts

Největší množství strategické suroviny, bez které se neobejde průmysl ani domácnosti žádné vyspělé země, přiteče do Evropy ropovody. Současně jde o dopravu nejspolehlivější a nejvíce šetrnou k životnímu prostředí – každým rokem nahradí miliony vlakových a automobilových cisteren.

Zakládajícím členem IAOT (International Association of Oil Transporters), kterou v první fázi iniciovaly společnosti využívající ropovod Družba, je česká společnost MERO ČR (Mezinárodní ropovody). Právě MERO získalo letos ocenění za největší úspory elektrické energie při přepravě ropy. „Jedná se o významné mezinárodní ocenění. Jsme rádi, že naše řešení pomáhá ještě více zefektivnit přepravu ropy. Úspor se podařilo dosáhnout mimo jiné díky optimalizaci provozních tlaků a nastaveným čerpacím režimům. Úspěch je o to cennější, že byl dosažen v profesionálním prostředí mezi subjekty, které se přepravou ropy dlouhodobě zabývají. Prestižní umístění je pro společnost zároveň i značným závazkem do budoucna,“ řekl Jaroslav Kocián, generální ředitel MERO ČR.

Jaroslav Kocián je i ve vedení celé IAOT, která ve čtyřech stálých odborných skupinách řeší již zmíněnou efektivitu přepravy, otázky spojené se stabilitou dodávek, s bezpečností, nebo
s právními záležitostmi. Přeprava ropy musí být totiž v souladu s legislativou řady zemí a musí vyhovovat přísným normám Evropské unie.

„Velikou výhodou Asociace je fakt, že si jednotlivé společnosti nekonkurují. Mají totiž společný cíl – dostat ropu do rafinérií ve své domovské zemi. Většina společností ropu dále přepravuje sousedním zemím,“ říká Martin Ružinský, výkonný ředitel Asociace a ředitel úseku pro provoz a přepravu slovenské společnosti Transpetrol.

Na energetické úspory cílí jeden z projektů, který Asociace nabízí svým členům. Jde o systém srovnávání energetické účinnosti, který je schopen ušetřit až dvanáct procent elektrické energie potřebné na provoz ropovodů.

Z iniciativy společnosti Transněft vznikla též stálá expertní skupina pro údržbu a provoz potrubních systémů. Cílem je posílit výměnu zkušeností v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti provozu vzhledem k faktu, že většina členů Asociace skladuje strategické státní rezervy ropy či ropných produktů.

Součástí života Asociace je řada nejrůznějších setkání, např. soutěže specialistů ve svých odbornostech, interní konference a diskuse u kulatého stolu. Všechna tato neformální setkání si kladou za cíl vzájemně komunikovat, poznat své kolegy z jiných zemí a sdílet výsledky dobré praxe v tomto segmentu. IAOT byla založena v Praze v roce 2013 a za dobu svojí existence se stala uznávaným subjektem v oblasti poskytování expertíz, bezpečnosti a spolehlivosti provozu ropovodů.

Seznam členů Asociace 

Foto 1,3: poskytnuto IAOT

Foto 2: S&P Global Platts

Zdroj: MERO ČR