Rozhovor s IVEM NAHÁLKOU, spoluzakladatelem a architektem ve společnosti Archina s.r.o.

Podcast s Ivem Nahálkou si můžete poslechnout také zde.

Architekt Ivo Nahálka se specializuje na návrhy exteriérů hotelových budov a spolu s manželkou Libuší i interiérů, jimž se snaží vetknout tvář, charisma a genia locci. Všechny své architektonické návrhy kreslí ručně bez využití počítače. Dle jeho návrhů bylo realizováno téměř čtyřicet hotelů po celém světě. Říká, že teď je právě ten nejlepší čas s výhledem na dva až tři roky, začít připravovat kvalitní hotelové projekty.

Chtěl jste být vždy architektem? Měl jste v rodině nějaké vzory stavaře či architekta?

Od malička jsem rád kreslil, a když přítelkyně mojí maminky uviděla moje kresby, navrhla mamince, abych se zapsal do lidové školy umění na obor malování a kreslení. To byl první krok na cestě k výtvarnému umění, kdy jsem po celou základní školu v Košicích i gymnázium v Praze navštěvoval Lidovou školu umění.

Před přijímačkami jsem váhal mezi Akademií múzických umění a Fakultou architektury ČVUT, nakonec jsem dal přednost architektuře, kterou považuji za Matku všech umění. Lákalo mě využít svého výtvarného talentu pro tvorbu krásy v architektuře.

Firmu jste založili spolu s manželkou už v roce 1992. Jak se vám daří sloučit tak náročné podnikání a rodinu?

Profese umělce, za kterého se považuji více než za architekta a stavebního inženýra, je posláním, kdy kromě toho, že architekt vytváří stavby, tak je současně i jakýmsi léčitelem lidských těl a duší. Jelikož se pohybuje v architektuře každou minutou, pokud není v chrámu přírody.

Tudíž jsme této profesi a vedení firmy věnovali podstatnou část svého života a času, i na úkor rodiny.

Kde čerpáte inspiraci?

Hlavním zdrojem inspirace pro mne je Vesmír, který je současně pro mne i místo, odkud přicházejí nápady. Pak je to příroda v oblasti fauny i flory, konkrétní objekt přichází spolu s nápadem. Okamžik, kdy přichází nápad, je nepopsatelný slovy, je to pro mne vždy ta nejkrásnější odměna. Ve Vesmíru a v přírodě, to jsou dva zdroje inspirace.

Ostatní principy a zákony, které ovlivňují tvorbu poté, co přijde první nápad, jsou obsažené v něm, a jejich více. Za všechny bych jmenoval optimální rozměry a proporce vymezené zadáním, tvary, které jsou založené na energetických principech a zákonech ideálního proudění energií, co nejblíže přírodě a Vesmíru. Ideální tvar kruh, elipsa nebo obecně oblé tvary, samozřejmě tonejde aplikovat na všechny části návrhu. Je to princip, čím více vlastností má návrh z těchto zákonů proudění energií, metafyziky, geometrie, o to více se blíží k harmonické stavbě ve vztahu k člověku, okolí, přírodě i Vesmíru samotnému. To vše ovlivňuje lidi trvale v jejich každodenním životě, a to buď pozitivně, jako například příroda, nebo naopak, podle následných pocitů se cítí v objektech a jejich okolí pozitivně či nikoliv, ale je to nezávislé na jejich pocitech.

Vracíte se rád do „svých“ hotelů a budov? Jak je vnímáte s odstupem času? Jak vnímáte atmosféru?

Za více než třicet pět let tvorby staveb a interiérů se realizovalo podle mých návrhů téměř čtyřicet hotelů. Mám radost, že dodnes jsou všechny objekty a hotely. Většina z nich je i úspěšná a nikdy nemuseli majitelé měnit účel využití z jakýchkoliv důvodů. O to větší radost mám, když se do hotelů lidé rádi vracejí a cítí se tam dobře. Interiéry tvořím nadčasové a tudíž za dlouhá léta má většina hotelů původní vzhled.

Je poznat na budovách stopa jednotlivých architektů? Čím se vyznačujete vy a vaše firma?

Pokud je architekt obdařen talentem, tvoří krásu a je pak více umělcem. Každá stavba, kterou navrhne, je jedinečná a neopakovatelná. V tom je ukryto i tajemství rukopisu, který je u takových staveb a architektů možné spatřit. Když ke mně přicházejí lidé, kteří znají mé předchozí stavby a vidí poprvé stavbu bez toho, aby věděli, kdo ji navrhl, a řeknou, že tam vidí můj rukopis, a je to skutečně můj návrh, mám z toho radost, ale hlavně je pro mne potvrzení správné cesty, že architektura je v prvé řadě umění tvořit krásu ve stavbách, a pak je až ta technická část. Stavby, které postrádají detaily, barvy, proporce člověka a hlavně nemají duši a ničím se neinspirují, tak jsou průmyslovým stavebnictvím bez vztahu k člověku a okolí.

Moje tvorba i celé naší firmy je provázena stavbami a interiéry, které jsou nadčasové, mající svého ducha, jsou zapamatovatelné, s jednoznačným výrazem funkčního využití, a mající principy, o kterých jsem hovořil. Jsou základními pilíři a zákony architektury, která nepodléhá času, trendům a má v sobě potenciál krásy.

V současné době připravujete ayurvedský hotel.  Co vás k tomu přivedlo? Kde jste načerpal inspiraci pro tento projekt?

Ayurveda jako věda o životě mě provází celým životem, protože pracuje výhradně s přírodními prvky, prouděním energií a vnímá člověka jako bytost, složenou z ducha a těla.

V mé tvorbě je mnoho principů společných s Ayurvedou, a proto jsem podporoval i se svou manželkou tuto oblast i v návrhu našich staveb a interiérů.

Inspirací pro projekt Centra přírodní medicíny, založené na principech Ayurvedy, byla opět příroda. Tvar, vycházející z tvaru kapky a lidského oka, které jsou rovněž založené na principech oblých tvarů.

Jaké jsou současné trendy v architektuře?

Od třicátých let minulého století, se architektura začala odklánět od krásy a ztratila své dominantní postavení jako Matka Umění, mající velice pozitivní vliv na životy lidí a jejich zdraví.

Tím se architektonická tvorba poprvé v historii odklonila od předchozího vývoje, kdy byla určujícím pro životní styly. Dnes nelze definovat žádný takový styl srovnatelný například s renesancí, secesí a jinými styly, které byly založené na kráse v jakékoliv umělecké oblasti.

Jediný převládající trend je dnes používat převahu skla, betonu a kovů, jako základních materiálů pro většinu staveb, které nemají žádné z vlastností, které by pozitivně ovlivňovaly životy lidí. Spíše naopak, jsou neosobní, chladné, nepracují s  žádnými slohotvornými prvky, detaily, barvami, měřítkem člověka a už vůbec se neinspirují přírodou ani vesmírem.

Navrhoval jste architekturu v různých částech světa. Snažíte se přizpůsobit tradici v jednotlivých zemích a světadílech?

Ano, a poznal jsem nakonec, že všechny osvícené stavby na celém světě se zakládají na stejných principech, o kterých jsem mluvil. Předtím, než přišel nápad, tak jsem si nastudoval architekturu v daném místě, její historii a charakteristické prvky, které byly pro mne základním zdrojem inspirace.

Každý prostor má nějakou energii a na člověka působí určitým směrem. Zahrnujete také do svých návrhů tento princip?

Principy proudění a vibrací energií jsou sice neviditelné, ale současně nejdůležitější pro zdraví člověka. Proto jejich principy jsou vždy obsažené v mých návrzích.

Co byste ještě rád navrhl? Máte nějaký architektonický sen?

Je to stavba Centra přírodní medicíny, kterou doufám, že se podaří realizovat.

Kdysi jste řekl, že architekti jsou svým druhým neplaceným povoláním lékaři těla i duše. Můžete nám to více přiblížit?

Myslím, že jsem to objasnil již v předchozích odpovědích, a je to spojené právě s propojením architektonické tvorby se všemi principy, které ovlivňují život, zdraví a pocity všech lidí bez ohledu na jejich vkus.

Pokud stavby mají tyto vlastnosti, tak působí velice kladně na člověka po všech stránkách, aniž by si to musel jednotlivec uvědomovat. V opačném případě jsou lidé pohybující se v takových stavbách nervózní, podráždění, často nemocní a bez nálady.Tím klesá i jejich výkon a podvědomě se neradi do takového prostředí vracejí.

Covidová epidemie a nouzové stavy celosvětově výrazně omezily cestování, turistický ruch a provoz hotelnictví. Ovlivnilo to i poptávku po hotelové architektuře? Zasáhlo to i vaši firmu? Jak to budete řešit?

V každém případě toto období má dost negativních dopadů na všechny lidi a firmy,atedy i na nás a naší firmu. Přesto se snažím v tom vidět začátek něčeho lepšího a věřím v návrat k životu bez takových omezení.

Myslíte, že je dnes čas investovat do realit nebo i hotelového byznysu? 

Teď je právě ten nejlepší čas s výhledem na dva až tři roky, začít připravovat kvalitní hotelové projekty, které mají budoucnost jako vždy předtím, těm bude patřit budoucnost.

Děkuji za rozhovor.

Foto: Z archívu Iva Nahálky