Veronika Janečková je ředitelkou odboru produktového managementu, výzkumu a B2B spolupráce v CzechTourism – v české centrále cestovního ruchu.

„Pokud má dnes něco opravdu velký potenciál, tak jsou to právě zážitky. Turisté jsou čím dál tím více nároční a bez zážitků a emocí nebude nikdy produkt úspěšný.

Jasným trendem jsou skutečně menší skupiny turistů či přímo individuální turisté.

Samozřejmě i zapojování nových technologií, a především digitalizace (například virtuální průvodci, audio průvodci) je dnes zcela zásadní. Pokud něčemu pandemie pomohla, tak je to určitě rozvoj digitalizace napříč obory včetně cestovního ruchu,“ říká Veronika Janečková.

Rozhovor s VERONIKOU JANEČKOVOU, ředitelkou produktového managementu a regionální zástupce CzechTourism.

Co vše jako ředitelka odboru produktového managementu, výzkumu a B2B spolupráce máte na starosti?

Jak už poněkud složitý název pozice napovídá, mojí hlavní zodpovědností je nápomoc rozvoji produktů cestovního ruchu, které rozdělujeme na 4 základní řady – kulturní, aktivní, lázeňství a MICE. Společně s regiony a oborovými asociacemi definujeme produkty, které jsou připraveny na zahraniční návštěvníky, které na domácí turisty a s nimi poté, pracují kolegové jak na zahraničních zastoupeních, tak na marketingu.

Neméně důležitý náš Institut turismu, který se kromě vzdělávání odborné veřejnosti věnuje také zpracování veškerých dat, analýz a výzkumů tak, aby mohl poskytovat komplexní informační podporu podnikatelům a ostatním subjektům činným v oboru cestovního ruchu.

Proč jste si vybrala pracovat v cestovním ruchu?

Ač jsem svá studia zaměřila spíše na mezinárodní vztahy jako takové, nakonec pokračuji v rodinné tradici a celou svou profesní kariéru věnuji právě cestovnímu ruchu. Ač je to obor složitý, což ostatně poslední dva roky jasně ukázaly, je to láska na celý život, kterou není lehké opustit.

Jaké jsou nové trendy v cestovním ruchu?

V současné postpandemické době je jasně patrná změna ve spotřebitelském chování turistů. Vnímáme větší zájem individuálních turistů a odklon od velkých autobusových zájezdů. Lidé si také zvykli trávit mnohem více času v přírodě. Věříme, že současná nelehká situace tak může alespoň pomoci v rozprostření turistů i na méně exponovaná místa.

Vládnou i světem cestovního ruchu emoce, zážitky a nové technologie?

Rozhodně. Pokud má dnes něco opravdu velký potenciál, tak jsou to právě zážitky. Turisté jsou čím dál tím více nároční a bez zážitků a emocí nebude nikdy produkt úspěšný. Samozřejmě i zapojování nových technologií, a především digitalizace (například virtuální průvodci, audio průvodci) je dnes zcela zásadní.

Pro podporu příjezdového cestovního ruchu děláte i zahraniční kampaně. Na jaké země se zaměřujete? Proč právě tyto země a klienty?

Aktuálně běží on-line image kampaň na naše hlavní komunikační téma „tradice“, kde hlavním mottem je „přijeďte zažít tradiční i nové“. Snažíme se v ní potenciálním návštěvníkům ukázat, jak v turistické nabídce vycházíme z našich tradic, ale mohou si je užít v moderním pojetí. V první vlně, která probíhá před hlavní letní turistickou sezónou, se zaměřujeme například na gastro, sklo, architekturu, letní turistické trasy, a samozřejmě lázně. Druhá vlna je pak plánována na podzim, kde budou propagovány také vánoční trhy a české hory.

Na jaké lokality v ČR lákáte zahraniční turisty?

Primárně se snažíme o regionální rozptyl, to znamená ukazovat i méně známá místa, která ale mají turistům co nabídnout. V současné době se však samozřejmě do naší komunikace dostávají i ty nejznámější místa jako Praha, Český Krumlov nebo Karlovy Vary. Ti totiž propad zahraničních návštěvníků pociťují nejbolestněji.

O co mají zahraniční turisté u nás nejvíce zájem?

Samozřejmě největší lákadla zůstávají stejná i v současné době, pozice Prahy, Kutné Hory nebo Českého Krumlova je prakticky neotřesitelná, ale turisté skutečně objevují i nová místa a velký nárůst je patrný například v Brně. To je pro mnoho zahraničních návštěvníků opravdu velkým překvapením a oceňují jeho atmosféru. Nárůst můžeme také sledovat na českých horách.

Co zahraničním turistům může ČR nabídnout?

Naší velkou konkurenční výhodou je obrovská koncentrace památek, UNESCO památek, ale i přírodních krás na relativně malém území. Turisté tak nemusí trávit dlouhé hodiny na cestách a prakticky na každém kroku se mohou těšit z jedinečných míst, která může ČR nabídnout.

Zároveň ve vysoce konkurenčním prostředí, které v oblasti cestovního ruchu panuje mezi jednotlivými destinacemi, je naprosto nedocenitelný vznik nových atrakcí, projektů a produktů, které mají potenciál na to, nalákat zahraniční turisty ve velkém počtu. Za zmínku rozhodně stojí nově otevřená nejdelší visutá lávka Sky Bridge 721 na Dolní Moravě, či Muchova stezka na Jižní Moravě.

Jak ovlivnila a transformovala koronavirová pandemie cestovní ruch v ČR?

Jak se říká, na všem zlém je potřeba hledat něco dobrého, a pokud něčemu pandemie pomohla, tak je to určitě rozvoj digitalizace napříč obory včetně cestovního ruchu. Nejedná se pouze o rozvoj bezhotovostních plateb, objednávkových on-line systémů, ale také například virtuálních průvodců či venkovních únikových her.

Změnila koronavirová pandemie skupiny turistů a cílové destinace?

Jasným trendem jsou skutečně menší skupiny turistů či přímo individuální turisté. Jak bylo několikrát řečeno, největší část turistů bude stále mířit na naše čeká „nej“, ale v nyní máme jedinečnou možnost přesvědčit je i k návštěvě ne tolik známých, ale přesto kouzelných a jedinečných míst.

Jaké investice je třeba do podpory českého cestovního ruchu a do jakých oblastí?

V odborných kruzích se hovoří o miliardách korun, které by bylo dobré investovat. Samozřejmě částečně do samotné propagace ČR jako turistické destinace, ale také do infrastruktury a například do podpory konání velkých sportovních a kulturních akcí, které s sebou přináší velký počet návštěvníků a turistů.

V rámci národního plánu obnovy pak aktuálně pracujeme na dvou projektech digitalizace cestovního ruchu – eTurista a GDS. První jmenovaný má pomoci především poskytovatelům ubytovacích služeb a municipalitám, druhý projekt by měl být určený přímo turistům a umožnit jim jednoduchou a cestu ke koupi a rezervaci zážitků, které mohou v ČR zažít.

Co by pomohlo ještě k podpoře a rozvoji cestovního ruchu u nás?

Pokud je v rámci cestovního ruchu dlouhodobý a systémový problém, je to určitě jeho financování. Jelikož neexistuje Zákon o cestovním ruchu, nejsou jasná a závazná pravidla, jak cestovní ruch financovat a dochází poté k velkým rozdílům mezi jednotlivými kraji, ale i obcemi. Věříme ale, že současná diskuze mezi odbornou veřejností bude úspěšná a vládě se podaří naplnit své programové prohlášení a Zákon o cestovním ruchu vznikne.

Jak a kde vy trávíte nejraději dovolenou a volný čas?

Část svého života jsem strávila v zahraničí, vždy se tedy ráda vracím na návštěvu přátel a oblíbených míst, ale čím dál tím více času trávím cestováním po České republice a to samozřejmě nejen pracovně. Může to znít jako klišé, ale naše krásná země toho má opravdu tolik co nabídnout, že je škoda trávit veškeré dovolené v zahraničí. A pokud mám říci jeden soukromý tip, Jižní Čechy jsou opravdu srdeční záležitostí.

Děkuji za rozhovor.

Foto: Poskytnuto Veronikou Janečkovou

Zdroj: Renáta Lucková