Autor: Vláda

Datum předložení: 5. 1. 2022

Hodnocení EM: 80%

Za tři vážná nebezpečí, kterým bude letos Česko čelit, označil premiér Fiala v novoročním projevu růst cen energií, covid-19 a inflaci. Řešení těchto problémů podle premiéra potrvá dlouho, odsouvány ale být nemohou. Bude rád, když se první pozitivní výsledky práce vlády projeví na konci roku. Premiérem avizovaný nedostatek dobrých zpráv pro letošní rok a varování před „politickými spasiteli a populisty“ má svůj logický důvod. Ke zvládání inflace, covidu ani cen energií vláda mnoho nástrojů ve skutečnosti nemá. Spíše než řešit, či snad dokonce vyřešit, může vládní politika dopady zmíněných hrozeb pouze zmírňovat.

Jedním z tišících léků proti extrémnímu zdražování energií, které akcelerovalo i díky krachu některých dodavatelů a specifickým podmínkám režimu dodavatele poslední instance, je návrh novely zákona o státní sociální podpoře, zvyšující příspěvek na bydlení. Podobný návrh překládala už v prosinci minulá vláda, ta současná jej stáhla (byl to vládní návrh, takže mohla) a nahradila návrhem vlastním, přece jen trochu odlišným. V obou případech se ale jedná o adresnou pomoc domácnostem ohroženým energetickou chudobou prostřednictvím příspěvku na bydlení.

Příspěvek na bydlení není určen jen na pokrytí nájmu, ale také na další služby spojené s bydlením, včetně energií. Systémově sem proto pomoc při růstu cen elektřiny a plynu patří. Postup pro zjištění nároku vychází z příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí a nákladů na bydlení. Vláda každoročně svým nařízením stanoví tzv. normativní náklad na bydlení, což jsou průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce se zohledněním počtu (maximálně čtyř) členů domácnosti. Nárok na příspěvek mají rodiny, pokud, zjednodušeně řečeno, na bydlení vynakládají více jak zhruba třetinu svých příjmů.

Potíž je, že zákonná valorizace nákladů na bydlení prostřednictvím nařízení vlády nepracuje s očekávaným růstem cen, ale pouze s jejich vývojem za předchozí kalendářní čtvrtletí. V praxi to znamenalo zvýšení měsíčních částek normativních nákladů o 150 korun až 444 korun u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy a 120 korun až 277 korun u družstevních a vlastnických bytů. Skokové zdražení elektrické energie na burze se ale do ceníků dodavatelů promítá postupně. Po zákaznících zkrachovalých dodavatelů nyní největší šok čeká na zákazníky, kteří měli dosud zafixovanou levnou elektřinu a fixace jim nyní končí.

Podle odhadu Ministerstva průmyslu a obchodu (zdrojem dat je Energetický regulační úřad) se průměrné ceny elektřiny v roce 2022 zvýší cca o třicet sedm procent a ceny plynu o čtyřicet procent. Vláda proto chce normativní náklady na bydlení pro letošní rok zvýšit nad zákonnou valorizaci, což si vyžaduje novelu zákona. Podle původního návrhu Babišovy vlády mělo být zákonem umožněno mimořádné navýšení pro rok 2022 v rozmezí od 796 korun pro jednočlennou domácnost až po 1974 korun pro čtyřčlennou (a více) domácnost v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy. V družstevních bytech a bytech vlastníků to měl být interval mezi 832 Kč pro jednu osobu až po 2 147 pro čtyři a více osob.

Fialův kabinet kromě zvýšení podpory rovněž rozšiřuje okruh podpořených osob. Dosavadní okruh příjemců je totiž limitován nájemním nebo vlastnickým vztahem k bytu, což vláda považuje za nespravedlivé vůči osobám, které jej užívají jako podnájemníci nebo na základě služebnosti. Důvodová zpráva rovněž upozorňuje na nepříznivou situaci seniorů, kteří byt převedli na potomky a užívají jej na základě věcného břemene. Nárok na příspěvek na bydlení se má tedy nově rozšířit i na tento okruh příjemců, co do počtu odhadovaný na dvacet až třicet tisíc osob.

Do zákona se nově zakotvuje možnost částky mimořádného navýšení v průběhu roku 2022 upravit, a reagovat tak na vývoj cen. Samotné navýšení normativu má být pro bydlení v bytech užívaných na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy v rozmezení od 1 120 korun pro jednu osobu až po 1974 korun pro čtyři a více osob. V družstevních bytech a bytech užívaných na základě služebnosti při užívání celého bytu a byty vlastníků bude příspěvek od 1180 korun (pro jednu osobu) po 2147 pro čtyři a více osob. Celkové náklady, včetně těch, které už vyplývají z platného nařízení vlády, odhaduje vláda na 2,56 až 2,98 miliardy v ročním vyjádření.

Návrh Fialovy vlády vychází zhruba o miliardu dráž, než návrh předchozí vlády, přesto je podstatně lepší. Jakkoli nelze očekávat, že pokryje veškeré náklady zvýšení cen energií, poskytne potřebnou pomoc více potřebným a současně zohledňuje fakt, že jednočlenné domácnosti, tvořené většinou důchodkyní nebo důchodcem, nemají zase o tolik nižší spotřebu oproti domácnosti dvoučlenné. Pokud hodnocení návrhu něco sráží, pak to není věcný obsah, ale skutečnost, že se jedná o jednorázové řešení pro rok 2022 a nikoli obecnou normu, která by byla v podobných situacích použitelná i příště.

Foto: Pixabay

Zdroj: e-news