Rozhovor s PETREM MICHÁLKEM, generálním ředitelem a předsedou představenstva Skanska Reality a.s.

Je vystudovaný stavební inženýr a ve svém oboru se na různých manažerských postech pohybuje již mnoho let. Podporuje inovace, provozní dokonalost, je pro něho důležitý zákazník a také partneři z řad dodavatelů a úřadů. Říká, že klíčem k opravdu dlouhodobému úspěchu je trvalé budování správné firemní kultury mezi lidmi.

V manažerských pozicích ve stavebnictví působíte více než sedmnáct let, ve firmě jste také prošel různými divizemi. Jak se z vašeho pohledu po celou dobu vyvíjel trh stavebnictví a developmentu u nás a v Evropě?

Pokusím se začít pozitivně. Zřejmý posun k lepšímu je v oblasti bezpečnosti práce na stavbách. Také v otázce transparentnosti, pevně doufám, se v ČR posouváme správným směrem. Zavádění digitalizace do developmentu a stavebnictví je oproti jiným oborům velmi pomalé. V neposlední řadě musím zmínit stále větší důraz na udržitelné způsoby stavění a udržitelné budovy, který je z dlouhodobého pohledu obrovským přínosem pro celou společnost. V oblasti developmentu se také zlepšila komunikace mezi investory a veřejností, zavedení procesů veřejné participace je jednoznačně správný přístup.

Na druhou stranu vidím, že oba sektory, které jsou velmi úzce propojené, jsou již řadu let zdeformované. Pokusím se to zobecnit. Stavebnictví i development jsou úzce spojeny s rozvojem společnosti, rozvojem země, krajů, měst. Takže pokud zde nebudou opravdu dlouhodobé vize a plány, jak se chtějí náš stát a města rozvíjet, které nebudou roztrhány při každé politické změně, a pokud zde nebude dlouhodobě vytvářeno vhodné podnikatelské prorozvojové prostředí, včetně příslušné legislativy, tak se stavebnictví, ani developmentu na lepší časy příliš neblýská. Věřím ale, že naši politici, jak vládní, tak municipální, budou v této věci uvědomělí, a vše se bude obracet k lepšímu.

Změnily se i požadavky a způsob lídrovství za posledních dvacet let ve stavebním průmyslu? Je velký rozdíl být manažerem lídrem ve stavebnictví a developmentu oproti jiným oborům?

Za těch dvacet let je určitý posun zřejmý. I stavební a developerské firmy si stále více uvědomují, že tou hlavní hodnotou jsou správní lidé a klíčem k opravdu dlouhodobému úspěchu je trvalé budování správné firemní kultury mezi těmito lidmi. Kultury založené na transparentnosti, otevřené komunikaci, týmové spolupráci, diverzitě atd. A samozřejmě na běžných mezilidských hodnotách jako je slušnost, vzájemná podpora a pomoc. Není to o jednotlivcích, supermanech, kteří všechno znají a všude byli a vše musí být podle nich.

Samozřejmě i v dnešní době je potřeba jednotlivců, lídrů, kteří dělají rozhodnutí, mnohdy i nepopulární, ale důležité je, že se při nich vždy opírají o výše uvedenou kulturu. Zkušenosti z jiných oborů nemám, ale myslím, že to bude podobné.

Jste jedním z nejsilnějších developerských hráčů na trhu. V čem je jedinečnost vaší firmy oproti konkurenci?

Jsme součástí jedné z největších stavebně developerských firem na světě, firmě založené na jasných hodnotách. Díky tomu dokážeme mimo jiné velmi dobře sdílet zkušenosti a znalosti i z jiných koutů světa. Zejména v oblasti udržitelného stavění a zavádění nových technologií patříme mezi lídry na trhu. S veřejnou participací, která nás inspirovala ve Švédsku, jsme tu byli dříve než ostatní. Opíráme se o finančně velmi silnou a zdravou mateřskou společnost. Máme zde v ČR stabilního generálního dodavatele našich staveb, naši sesterskou stavební jednotku. S kolegy z komerčního developmentu, kteří jednoznačně patří mezi nejvýznamnější kancelářské developery, spojujeme síly při řešení developerských témat. Máme velmi silný brand. Především však máme skvělé a zkušené týmy lidí, kteří fungují ve velmi dobré atmosféře. A mohl bych pokračovat ještě dlouho.

Co v současné době brání více rozvoji trhu realit a developerských projektů?

Těch témat je několik. Mezi ty hlavní patří jednoznačně komplikované, neuvěřitelně zdlouhavé a nepředvídatelné povolovací procesy. S tím spojená složitá legislativa a její rozdílná interpretace různými subjekty. Systémové rozdělení Prahy – 1 magistrát, 22 správních obvodů (stavebních úřadů), 57 městských částí. V praxi běžné ovlivňování státní správy samosprávou. Nedostatek odborníků a jejich nedostatečná kvalifikace na úřadech a s tím spojená častá nerozhodnost a nedodržování lhůt. Zpolitizované základní úkony, jako například změny územního plánu. Dále je to strmý nárůst nákladů, zejména stavebních, ale i projekčních, obojí i z důvodů nedostatku kapacit na trhu práce. A bohužel i právní prostředí, které dovoluje různým, rádoby dobro konajícím, spolkům se do všeho odvolávat a komplikovat téměř cokoliv. Bořit a druhému nepřát je, bohužel, v naší zemi hlouběji zakořeněné, než tvořit a druhé podporovat.

Mnoho oborů se potýká s nedostatkem pracovníků od řemeslníků po odborníky. Jak se vám daří udržovat dobré zaměstnance?

Jsou to již výše uvedené hodnoty a kultura firmy. Nastavení podmínek tak, abychom byli vždy konkurenceschopní. Péče o naše lidi skrze řadu benefitů. Rozvojové programy pro naše zaměstnance. Možnost vycestovat do zahraničí a krátkodobě i dlouhodobě pracovat a získávat zkušenosti v jiných jednotkách skupiny Skanska. Důležité je i příjemné a moderní pracovní prostředí.

Spolupracujete také s vysokými školami? V čem?

Řadu let spolupracujeme s Fakultou stavební ČVUT a nově jsme navázali spolupráci také s Fakultou architektury ČVUT na semináři Design&Build. Studenty aktivně zapojujeme do vytváření návrhů venkovního mobiliáře v rámci veřejného parku v projektu Park Cihelka v Libčicích nad Vltavou. Se studenty navštěvujeme naše stavby a sdílíme praktické zkušenosti z oboru. Věříme, že tato forma spolupráce je pro obě strany velmi přínosná a že nám pomůže budovat pozici atraktivního zaměstnavatele.

Jsou developerské kapacity Prahy již vyčerpané či je třeba rozšířit i do okolí? Chystáte se expandovat i mimo Prahu? A mimo Českou republiku?

Prahu není třeba rozšiřovat „do polí“. Naopak, to je z pohledu investic do infrastruktury a dalšího zatěžování dopravy velmi neefektivní. Praha má zatím dostatek volných kapacit uvnitř svého území. Je potřeba odblokovat brownfieldy, připravit kvalitní studie pro rozvojové plochy a hlavně chtít se rozvíjet.

Ve Skanska Reality se zaměřujeme výhradně na Prahu a Středočeský kraj. V roce 2017 jsme zahájili expanzi právě do obcí ve Středočeském kraji, jehož potenciál si stále více uvědomujeme. Momentálně máme v pozemkovém portfoliu dva mimopražské projekty, velmi dobře dostupné z centra Prahy buď vlakem, anebo autem – v Libčicích nad Vltavou a Loděnici v okrese Beroun. Dále za Prahu se však nechystáme, a to ani do zahraničí.

V čem tkví podstata ekologických budov se dočtete zítra 26.2.