Rozhovor s Eduardem Bláhou, generálním ředitelem lázeňského holdingu Spa & Wellness Nature Resorts, sdružujícího Lázně Luhačovice a Léčebné lázně Jáchymov, a prezidentem Svazu léčebných lázní ČR. 

České léčebné lázně každoročně přivítají lázeňské hosty z nejrůznějších koutů světa. Největší část však stále tvoří Češi, jimž pobyt hradí některá ze zdravotních pojišťoven, prozrazuje Eduard Bláha, původním povoláním lékař, dnes generální ředitel lázeňského holdingu. 

Historie českého lázeňství je velice bohatá. Jak u nás tento obor vznikl?

Léčivé účinky vod jsou Evropanům známy celá tisíciletí a nejstarší česká lázeňská místa mají historii dlouhou několik století. O skutečném rozvoji oboru lze mluvit od přelomu devatenáctého a dvacátého století.

Na jaké úrovni je současné české lázeňství v porovnání s evropským? Jsme lázeňskou velmocí? Mají české lázně svá specifika?

Naše lázeňství je hodně blízké německému. Velmocí v našem oboru je zejména Německo. Hlavně díky počtu lázní a nahlížení na ně. České lázně ale rozhodně do evropské špičky oboru patří a nemají se za co stydět ani v nejtvrdší konkurenci. Od Německa se odlišujeme hlavně vlastnickou strukturou. Naše lázně přežily bez ztráty kytičky jak znárodnění, tak následnou privatizaci.

Léčebné lázně Jáchymov získaly letos Ocenění Českých Lídrů Karlovarského kraje 2018. Co pro vás toto ocenění znamená?

Tohoto ocenění si vážíme zejména pro jeho zdůvodnění, kdy porota ocenila naše ekonomické výsledky, transparentní českou vlastnickou strukturu a hlavně fakt, že léčíme nejen své pacienty, ale svou přítomností a angažovaností také pomáháme uzdravit i celé město. Na takové hodnocení jsme skutečně hrdí.

Jaká je historie Léčebných lázní Jáchymov?

Léčebné lázně Jáchymov jsou akreditované zařízení v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, které v tomto oboru působí od roku 1992. Ve své činnosti navazují na více než stoletou historii jáchymovských lázní a svým způsobem i na tisíciletou tradici lázeňství vůbec.

S čím vším se k vám klienti přijíždí léčit? O jaké pobyty je mezi nimi největší zájem?

Velmi úspěšně léčíme nemoci pohybového ústrojí, nemoci nervové, nemoci oběhového ústrojí, diabetes mellitus a nemoci kožní. Významnou skupinou klientů lázní jsou pacienti s Bechtěrevovou chorobou – systémovým zánětlivým onemocněním postihujícím klouby i mimokloubní struktury. Největší zájem je o tradiční léčení, kdy pacientům kombinace koupelí v radonové vodě, rehabilitace a fyzikální terapie přináší významnou úlevu od bolesti i sníženou spotřebu léků na 8 až 10 měsíců.

Odkud Vaši klienti přichází? Jsou to z velké části ti, jimž pobyt hradí zdravotní pojišťovny nebo si spíše pobyt platí sami? Jaký lze v této oblasti pozorovat trend?

Lázeňští hosté k nám přijíždění z různých konců světa. Největší část tvoří tzv. tuzemci, z nichž většina přijíždí na náklady některé ze zdravotních pojišťoven. Druhou nejpočetnější skupinou jsou hosté z Německa, nezanedbatelný podíl dále mají hosté z Ruska a ostatních zemí bývalého Sovětského svazu. Nejmenší, ale stále významnou skupinou jsou hosté z arabských zemí. Trend je v současnosti vyrovnaný, po mírném poklesu se opět vracejí hosté z Ruska.

Plánujete pro Vaše klienty nějaké novinky?

Základní pilířem jáchymovského lázeňství vždy zůstane unikátní léčba radonovou vodou. Snažíme se ale jít s dobou a vedle léčebných programů pro pacienty s vážnými zdravotními problémy nabízíme programy také pro ty, na které doléhá stres a hektický způsob života. Již několik let se také spolu s provozovateli okolních lyžařských regionů snažíme zvýšit atraktivitu našich lázní i Jáchymova pro lyžaře, cyklisty a rodiny s dětmi. Vydali jsme se alpskou cestou a po dovybudování Aquacentra a řady apartmánů či penzionů letos chystáme výstavbu saunového světa.

Letos jste začátkem roku převzal na slavnostním zahájení veletrhu Holiday World také Prestižní ocenění Osobnost cestovního ruchu – Holiday World Award za rok 2017. Za co jste získal toto ocenění? Jaká má být osobnost cestovního ruchu?

To se budete muset zeptat poroty a hlasujících. Já si ale vážím jejich odůvodnění, ve kterém zdůraznili systematičnost, kontinuitu, dlouhodobost a přínos mé práce pro celý obor. Pro podobná ocenění svou práci nedělám, ale pohled zvenčí potěší zvlášť ve chvíli, kdy člověk pochybuje o smyslu některých stále se opakujících činností. Mám na mysli třeba opakované přesvědčování měnících se ministrů, kterých jsem z pozice šéfa Svazu zažil na Zdravotnictví asi dvanáct.

Jste také prezidentem Svazu léčebných lázní ČR a členem vedení Evropského svazu lázní. Jak se vám daří skloubit a řídit několik subjektů najednou?

Jde o aktivity, které se doplňují a vést Svaz bez znalosti problematiky zevnitř a možnosti testování praktických dopadů diskutovaných řešení na vlastní kůži, je nezbytné.

Jako vrcholový manažer jste poměrně dost vytížen. Dokážete někdy vypnout a jen tak relaxovat, třeba právě v lázních?

V lázních moc ne. Jsou pro mě prací a i v těch, které mi neříkají pane, okukuji služby, použitá řešení apod. Vypnout ale umím s rodinou a v sedle kola.

Děkuji za rozhovor.