Kvalita potravin je nyní rozhodující pro čtyřicet čtyři procent Čechů, zjistila poradenská společnost KPMG. Pro třicet čtyři procent je důležitá cena, země původu zajímá pouze čtyři procenta nakupujících.

Během pandemie koronaviru zažili Češi, stejně jako jiné národy, dočasné zchudnutí, neboť byla pozastavena výroba přímo v jejich společnosti nebo u jejich odběratelů. Dlouhodobě však Češi bohatnou, proto je logické, že více dbají na kvalitu.

Ekonomická teorie dělí statky na normální a méněcenné. Normální statky jsou ty, kterých poptáváme více, když nám roste disponibilní příjem, tedy když bohatneme. Jak už označení napovídá, půjde o většinu statků. Když bohatneme, nakupujeme více jídla, ovoce, alkoholických nápojů, knih, dovolených u moře atp. Opakem normálních statků jsou statky méněcenné, těch poptáváme méně, pokud bohatneme a více, když chudneme. Příkladem méněcenného statku může být polévka z pytlíku, oblečení ze second-handu nebo třeba spolubydlení. S vyšší výplatou budeme těchto statků kupovat méně, a jakmile dosáhneme určité hranice, přestaneme je kupovat úplně.

Normální statky se dále dělí na nezbytné a luxusní. Nezbytných nakupujeme s vyšším příjmem více, ale stále menší podíl našeho příjmu. Naopak luxusních nakupujeme více a za větší podíl. Kupříkladu při 10% zbohatnutí nakoupíme „nezbytného“ jídla o 5 % více a „luxusního“ např. zahraničního vína o 15 % více.

A právě kvalitní statky, např. potraviny, jsou ekonomickou hantýrkou tzv. „luxusní statky“. Proto není překvapivé, že jak Češi bohatnou, hledí stále více na kvalitu. To potvrzuje i Martina Štegová, partnerka v KPMG odpovědná za retail, která studii komentovala: „Trend vzrůstajícího důrazu na cenu nejspíš ještě posílí.“

Pokud přetrvá současná inflace po delší dobu, a lidem tak ukrojí z jejich úspor, mohli bychom ale očekávat krátkodobý propad podílu zákazníků, pro které je hlavní kritériem kvalita. S dobrou měnovou politikou centrální banky však inflace zase klesne, a pokud nebude hospodářská politika vlády velmi špatná, budeme i dále dlouhodobě bohatnout. Kvalita potravin nás tak bude zajímat stále více a více.

MARTIN PÁNEK, ředitel Liberálního institutu

Foto: Pixabay

Zdroj: Martin Pánek