Prezident Miloš Zeman prohlásil, že hodlá „vetovat“ jednoho z kandidátů na ministra, kterého mu Petr Fiala představil. Dle mediálních klevet se jedná o Jana Lipavského, pirátského aspiranta na rezort zahraničních věcí. Jaké budou dopady toho, pokud dojde ke zdlouhavému sporu o příští vládu?

Předně je třeba říct, že podle většiny ústavních právníků prezident republiky žádnou pravomoc vetovat ministry nemá. Miloš Zeman však již opakovaně ukázal, že přesné respektování ústavy a ústavních zvyklostí pro něj není prioritou. Naopak. S odůvodněním zvolení přímou volbou, jakkoliv toto nemá žádný reálné opodstatnění, si přisuzuje více pravomocí zasahovat do veřejného dění. Je tedy možné, že dojde ke sporu, který si však naše země v současnosti rozhodně nemůže dovolit. Proč?

První obětí tohoto sporu by byl nepochybně rozpočet. Současná opozice odmítá rozpočet sestavený ministryní Schillerovou kvůli obrovskému schodku. Je sice pravda, že vzhledem k současné zdravotní situaci a možnému dalšímu lockdownu se tato debata stává dosti akademickou, ale minimálně z politických důvodů, běžných při předávání vládní agendy, bude stejně pokračovat.

Nová vláda však nemůže začít pracovat na svém rozpočtu, dokud nebude jmenována, a tak nebude mít k dispozici úřednický aparát. Rozpočtové provizorium je již nyní jisté, ale jeho dlouhodobější trvání je problematické i za dobrých časů, ve kterých se v současnosti rozhodně nenacházíme.

Druhým velkým problémem pak jsou samotná zdravotní opatření. Současná vláda a ministr zdravotnictví se v této oblasti bohužel již netěší v podstatě žádné důvěře veřejnosti, a bylo by proto velmi žádoucí, aby případné další zpřísnění pandemických opatření vyhlašoval již nový ministr s mandátem z voleb.  Vývoj v posledním týdnu však ukázal, že ani to se nestane.

Již teď víme, že z důvodu těžko pochopitelného nakažení prezidenta nemocí covid-19 se páteční jmenování premiéra Fialy odkládá. Opravdovou katastrofou by bylo, kdyby tento časový posun pokračoval právě tanečky nad (ne)jmenováním jednoho ministra, a prezident ustavení Fialy do funkce předsedy vlády odkládal z toho nebo onoho důvodu, nebo se rozhodl pro nečekaný zvrat, například jmenování úřednické vlády.

Naše země prochází v současnosti velkou pandemickou krizí, k níž se opět začne přidávat rozměr ekonomický. Bylo by extrémně nezodpovědné, aby prezident k tomu ještě přidal krizi politickou.

Foto: Pixabay

Zdroj: Michal Hejl