Meziroční růst cen průmyslových výrobců v květnu dále zrychlil a na úrovni 5,1 procenta byl nejvyšší od listopadu 2011. Tahounem zrychlení byl jednak růst cen komodit, konkrétně ropy a základních kovů, v důsledku nízké srovnávací základny pokračoval silný růst cen chemických látek a výrobků, jež meziročně vzrostly o 43,3 procenta.

V řadě jiných odvětví zpracovatelského průmyslu se ale cenový růst v dubnu zmírnil anebo byl dokonce vykázán meziroční pokles cen, jako příklad lze uvést dopravní prostředky anebo výrobu počítačů a elektronických a optických přístrojů. Jakkoliv byl celkový růst cen průmyslových výrobců v květnu nad očekáváním trhu a též nad očekáváním ČNB, tak struktura ukazuje, že zrychlení cenového růstu se zdaleka netýkalo všech odvětví a v tomto smyslu byl vývoj méně dramatický, než naznačuje souhrnný výsledek.

Výrobní ceny v tuzemském průmyslu v květnu zrychlily meziroční růst ze 4,6 procenta na 5,1 procent, zatímco trh čekal stabilitu růstu na úrovni 4,6 procent. ČNB ve své prognóze z počátku května očekávala, že ceny průmyslových výrobců ve druhém čtvrtletí vzrostou v průměru o 4,3 procenta.

Na úrovni 5,1 procent je růst výrobních cen v tuzemském průmyslu nejsilnější od listopadu roku 2011.

Podobně jako v dubnu, také květnový výsledek byl ovlivněn prudkým zrychlením meziročního růstu výrobních cen u chemických látek a chemických výrobků, tentokrát z 32,4 procenta na 43,3 procenta.

V této kategorii došlo k dalšímu zrychlení prudkého růstu cen základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku, v květnu růst činil 54,4 procenta. Dle ČSÚ sehrála roli nízká srovnávací základna, představovaná cenovým vývojem na jaře loňského roku.

Řada ostatních odvětví zpracovatelského průmyslu ale v květnu vykázala zpomalení meziročního cenového růstu, což platí například u dopravních prostředků anebo u počítačů, elektroniky a optických přístrojů.

V případě zemědělských výrobců meziroční růst výrobních cen v květnu zrychlil z 1,3 procenta na 4,4 procenta.

Již několik měsíců v řadě vykazují meziroční růst ceny v rostlinné výrobě: v květnu zde došlo k dalšímu zrychlení růstu cen. Tato tendence se postupně může přelít také do růstu cen v živočišné výrobě a v potravinářském průmyslu, a do tlaku směrem ke zrychlení růstu cen potravin pro konečné spotřebitele. V živočišné výrobě ceny zatím stále meziročně klesají, tempo poklesu se ale výrazně zmírňuje. ČNB ve své květnové prognóze počítá pro letošní druhé čtvrtletí s meziročním růstem cen v zemědělství o 3,9 procenta.

Růst cen průmyslových výrobců byl v květnu prudší, než se čekalo, zdaleka ale nelze říci, že by se zrychlení týkalo všech odvětví zpracovatelského průmyslu. Zároveň ale lze předpokládat, že si ceny průmyslových výrobců udrží silný meziroční růst v oblasti čtyř až pěti procent i do dalších měsíců a čtvrtletí, zrychlení růstu hlásí také výrobní ceny v zemědělství.

Pro ČNB je vývoj výrobních cen jedním z faktorů, jež podporují úvahy o brzkém zvýšení úrokových sazeb a jako velmi pravděpodobný scénář vnímám první zvýšení úroků české centrální banky již na nejbližším zasedání bankovní rady, jež se bude konat 23. června.

RADOMÍR JÁČ, hlavní ekonom Generali Investments

Foto: Pixabay

Zdroj: PR.Konektor