Návrh zákona o digitální dani byl Ministerstvem financí předložen již v září loňského roku. Reaguje tím na dynamický rozvoj služeb digitální ekonomiky a narovnává podmínky v českém daňovém prostředí.

Daň by se měla týkat, jak firem jako jsou Google, Facebook, Amazon či Apple, které by nově musely danit zisky i tam, kde inkasují peníze za své služby, tedy v České republice. Zdanění by se dotklo také služeb, jako jsou Airbnb nebo Uber.

Nová daň ve výši pět procent se bude vztahovat na příjmy z vybrané internetové služby, a to zejména na reklamu, poskytovanou na území České republiky. Dotkla by se firem, které mají globální obrat nad 750 milionů eur ročně. V původním návrhu stálo, že tzv. digitální daň by měla jednotnou sazbu, a to sedm procent, s tím, že by byla placena formou měsíčních záloh a byla by splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

„Evropská unie usilovala o podobný koncept, avšak počítala s výrazně nižší daňovou sazbou, a to tři procenta. V jiných evropských státech, které už digitální daň zavedly, je také nízká, a to dva až tři procenta. Například ve Francii je digitální daň zavedena ve výši tři procent. V procentuální výši zdanění by Českou republiku zatím překonalo pouze Turecko s daní ve výši 7,5 procenta, kde daň začala platit začátkem března,“ uvádí Michal Jelínek, daňový expert a partner ve společnosti V4 Group.

V praxi by do základu daně vstupovala jen část příjmů daných firem, a to ta, která by se vztahovala k českým uživatelům. Daň by se pak platila z vybraných internetových služeb poskytovaných na území České republiky, rozdělených v návrhu do 3 kategorií:

  • umísťování cílené reklamy na digitální rozhraní,
  • využití mnohostranného digitálního rozhraní,
  • prodej dat o uživatelích.

Účinnost digitální daně je prozatím odložena na začátek roku 2021 a na národní úrovni do konce roku 2024.

Foto: pixabay.com

Zdroj: ADison