Vysoká škola aplikovaného byznysu NEWTON College získala od Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství akreditaci na navazující magisterský program Ekonomika a management.

„Tím, že můžeme udělovat akademický titul inženýr se potvrdila správná cesta naší školy, kterou je kvalitní akademické vzdělání v těsné spolupráci s praxí v renomovaných společnostech a podpora studentů v jejich profesním i osobním rozvoji,“ říká rektor NEWTON College MUDr. Jan Mojžíš.

Nově akreditovaný program je zaměřený na ekonomiku a řízení podniku. Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě. Charakterem výuky a individuálním přístupem navazuje na bakalářské studium na NEWTON College. Po úspěšném zakončení studia získají absolventi diplom a titul Ing. v programu Ekonomika a management. „Jsme velmi rádi, že se garantem našeho nového programu stal bývalý člen Bankovní rady ČNB a současný velvyslanec v Číně Prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík Ph.D. PhD. Pro studenty bude studium pod jeho vedením jistě velmi inspirující a přínosné,“ dodává rektor MUDr. Jan Mojžíš.

NEWTON College také počítá s tím, že bude v nadcházejícím zimním semestru pokračovat kromě klasických přednášek v učebnách i ve svém on-line programu.

„Během krize, způsobené koronavirem, jsme pro studenty rozjeli projekt NEWTON #StayHome. Během třiceti vysílacích dnů jsme absolvovali čtyřicet pět přednášek, šest workshopů a čtyři cvičení. Projektu se kromě vyučujících zúčastnilo i mnoho inspirativních osobností a měl více než sto dvacet tisíc diváků,“ říká prorektor NEWTON College doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA.

Advertorial