Aquamarine SPA, prodejce exkluzivních saun, bazénu a vířivek, si poprvé vyzkoušel komunikaci v metru. Výsledek sledovaných hodnot byl ve většině z nich dokonce nejlepší v historii společnosti.

Kampaň v metru probíhala na B1 rámečcích u eskalátoru a rámečcích ve vozech od 16. 11. 2019 bez vlivu jiné nedávné nebo souběžné kampaně, která by nebyla standardní součástí marketingové komunikace.

Výsledky kampaně ukazují procentuální navýšení sledovaných hodnot v porovnání ledna

2019 bez vlivu kampaně v metru a ledna 2020 v návaznosti na kampaň v metru.

Tedy v době ještě dlouho před krizí spojenou s Covid-19 a zvýšeným zájmem o domácí

dovolenou a bazén na zahradě.

Výsledky kampaně:

+344%

Navýšení vyhledávání Aquamarine Spa – Organic search celkem

+758%

Navýšení vyhledávání Aquamarine Spa – paid Google
Nejvyšší počet vyhledávání v historii společnosti

+27%

Návštěv webu oproti stejnému období v minulém roce
Počet návštěv byl nejvyšší v historii

+28%

Navštívených stránek na webu
Průměrně 6,5 stránek, což je nejvíce v historii společnosti

+74%

Více poptávek na webu

+68%

Splnění nastavených cílů webu oproti stejnému období v minulém roce

„Venkovní reklamě věříme a využíváme ji dlouhodobě, protože nám vždy v kombinaci s online reklamou generovala skvělé výsledky. Naše produkty cílí spíše na bonitnější cílovou skupinu, a tak jsme si chtěli vyzkoušet, jak efektivně tuto cílovou skupinu dokážeme oslovit i v metru.

Výsledky předčily veškerá naše očekávání, protože se ukázalo, že tuto cílovku dokážeme v metru oslovit velmi efektivně, a navíc cenově dostupně. Mnoho námi sledovaných hodnot, na kterých si měříme úspěšnost kampaní, dosáhlo v návaznosti na reklamu v metru nejlepších výsledků za celé fungování společnosti,“ podělila se o své zkušenosti s první reklamou v metru Business Development Manager společnosti Aquamarine Spa Anna Marková.

Michal Tichý, obchodní ředitel MetroZoom k domu dodává: „Šedesát pět procent všech cestujících v metru spadá dle socioekonomické analýzy do vysoko příjmových tříd AB. To je o čtyřicet procent více, než je průměr v celé populaci ČR. Ač se to na první pohled nemusí zdát, metro je tak silně afinitní k oslovení této nejbonitnější a pro většinu značek nejzásadnější cílové skupiny. Což se potvrdilo i na výsledcích kampaně Aquamarine SPA.“

Advertorial

Foto: archiv Aquamarine SPA