Růst průměrné mzdy v české ekonomice v letošním prvním čtvrtletí dále zpomalil, což ale v souvislosti s prvními dopady koronaviru není překvapivé zjištění. Průměrná nominální mzda meziročně vzrostla o pět procent, což představuje nejnižší tempo růstu od závěrečného čtvrtletí roku 2016.

Až na několik výjimek růst mezd zpomalil ve většině odvětví české ekonomiky: kultura a rekreační činnosti a též činnosti v oblasti nemovitostí hlásí meziroční propad mezd o více než 11 procent. Kladný růst mezd byl udržen zejména v administrativních a podpůrných činnostech, těžbě a dobývání a v energetice.

Růst mezd bude zpomalovat i v dalších čtvrtletích a obávám se, že tato tendence se protáhne i do prvního pololetí roku 2021 s tím, jak pokles výkonu ekonomiky se na trhu práce projeví s určitým zpožděním. Meziroční růst průměrné nominální mzdy v letošním prvním čtvrtletí činil 5 procent a zpomalil tak z růstu 6,2 procent, jenž byl vykázán v loňském závěrečném čtvrtletí.

Růst průměrné nominální mzdy v české ekonomice tak byl nejslabší od závěru roku 2016. Reálná mzda, tedy nominální mzda očištěná o inflaci, vzrostla o 1,4 procenta, což byl nejslabší růst od závěrečného čtvrtletí roku 2013. Růst mezd zpomalil ve většině odvětví české ekonomiky s tím, jak na aktivitu celých odvětví a sektorů dopadly omezení a komplikace související s pandemií koronaviru včetně uzavírek výroby či provozů ve službách.

Zpomalení růstu mezd není v tomto ohledu překvapivé, přesto je ale růst za letošní první čtvrtletí o něco slabší, než čekal trh, a naopak mírně silnější, než co ve své květnové prognóze předpokládala ČNB. Pro letošní druhé čtvrtletí lze čekat další zpomalení růstu mezd s tím, jak na ekonomickou aktivitu plnou tíhou dolehla omezení související s pandemií.

Česká ekonomika v letošním prvním pololetí upadla do recese a následné oživení bude dle všeho pozvolné. Tlak směrem ke zpomalení růstu mezd bude v české ekonomice patrný ve zbytku letošního roku a tato tendence může přetrvat ještě i do prvního pololetí roku 2021.

Za celý rok 2019 vzrostla průměrná mzda v české ekonomice o 6,4 procenta, pro letošek čekám růst okolo 4 procent. V reálném vyjádření mzda loni vzrostla o 3,5 procenta, letos čekám zpomalení na 1,2 procenta. Souběžně se slabším růstem mezd bude v české ekonomice klesat zaměstnanost a vývoj celkového objemu mezd tak bude ještě méně příznivý, než co by naznačoval samotný údaj o průměrné mzdě.

Spotřeba domácností tak letos vykáže pokles, v celoročním vyjádření dle mého odhadu o více než 5 procent a situace na trhu práce tak bude provázána s celkovým poklesem české ekonomiky. Slabší růst mezd a zhoršující se situace na trhu práce povede k poklesu spotřeby domácností a tím i celé ekonomiky, což se zpětně bude projevovat v dalším tlaku na zpomalení růstu mezd s negativními dopady na zaměstnanost: tato tendence bude zřejmě trvat několik dalších čtvrtletí, obecně po celý rok 2020.

RADOMÍR JÁČ, hlavní ekonom Generali Investments CEE

Foto 1: Pixabay

Foto 2: archiv Generali Investment