Nadační fond Sberbank zahájil spolupráci s Českým svazem ochránců přírody na záchranu starých odrůd ovocných stromů. Zástupci nadačního fondu předali ČSOP na podporu tohoto programu šek ve výši tři sta tisíc korun.

Staré ovocné stromy ve volné přírodě a s nimi i mnohé tradiční ovocné odrůdy pomalu mizí z naší krajiny. A mizí i z naší paměti. Přitom dříve pěstované odrůdy mají řadu vlastností, které u těch tzv. moderních odrůd nenajdeme. To bylo důvodem, proč se banka prostřednictvím svého nadačního fondu rozhodla program podpořit,“ vysvětluje Jan Hainz, člen správní rady Nadačního fondu Sberbank. „Až 80 procent nově vysazených stromů bez následné správné péče uhyne, navrhli jsme proto zakládat nové veřejné sady ovocných stromů v lokalitách, kde má naše banka pobočky a firemní centra. O nově vysazené stromy se pak budou starat i zaměstnanci Sberbank v rámci dobrovolnických aktivit,“ doplňuje Jan Hainz. Banka chce k zájmu o nové sady ovocných stromů a jejich následnou údržbu motivovat i své klienty. Ovoce z těchto sadů bude k dispozici široké veřejnosti.

Český svaz ochránců přírody se dlouhodobě věnuje mapování starých ovocných odrůd, jejich záchraně zřizováním genofondových sadů a návratu do krajiny. Většina genofondových ploch je otevřená veřejnosti. Spoléháme v nich však na ohleduplný přístup návštěvníků. Některé tradiční odrůdy mají neocenitelné vlastnosti, jako nenáročnost na údržbu či odolnost proti některým chorobám. Staré odrůdy ovocných stromů jsou důležité i z hlediska ochrany přírody. Extenzivní sady jsou oázami pro řadu vzácných druhů rostlin a živočichů, v druhové pestrosti často srovnatelné s přírodními rezervacemi,“ objasňuje význam programu Karel Kříž, výkonný místopředseda Českého svazu ochránců přírody.

Nadační fond Sberbank a Český svaz ochránců přírody uzavřely smlouvu na finanční podporu programu Oživení starých odrůd. Na jejím základě spolupracují na záchraně tradičních odrůd ovocných dřevin a jejich návratu do volné krajiny. Předmětem spolupráce je mapování vhodných ploch pro ovocné sady, jejich zakládání a následná údržba v lokalitách, kde jsou dnes i pobočky Sberbank, vzdělávání zájemců o problematiku starých ovocných odrůd a tradičního ovocnářství obecně. Celý program je detailně představen ZDE. na . Dar bude částečně použit i na výsadbu nových stromů do poškozených lesních porostů, které pak lépe zadržují vodu.