Vzdělávací startup Edhance, který přináší školám digitální vzdělávací obsah a modernizuje současnou výuku v Česku, letos v říjnu přijde s prvním celoročním vzdělávacím programem určeným pro žáky pátých tříd základních škol.

Výukový materiál zábavnou a srozumitelnou formou vzdělává školáky v předmětu Informatika, který je podle zakladatelů startupu na mnohých školách zanedbávaný nebo zaměřený na nesprávná témata, což naznačuje i připravovaná kurikulární reforma ministerstva školství. Řešení Edhance školám nabízí informace využitelné pro život v 21. století, a to v plném souladu s rámcovými vzdělávacími programy. Vybraných 150 základních škol získá první rok licenci za výhodných podmínek, navíc s nadstandardní podporou zkušeného lektora z Edhance a s úvodním workshopem, kde se kantoři naučí s materiály pracovat. Přihlášky je možné podávat už nyní na www.edhance.cz

Ačkoliv žijeme v digitální době a mobilní telefon vlastní skoro každé malé dítě, vzdělávání v oblasti informatiky je na mnoha českých školách stále nedostačující. Spíše, než učit celý rok práci s Wordem a Excelem, je pro dnešní děti zapotřebí vědět, jak mohou například efektivně vyhledávat informace na Googlu, učit je přitom kriticky myslet nebo a umět rozpoznat, které informace jsou na internetu pravdivé,“ vysvětluje důvody vzniku programu Lukáš Rejchrt, zakladatel a CCO Edhance.

Náš startup navštívilo během posledních let zhruba tisíc českých základních škol, což představuje téměř čtvrtinu těchto institucí v celé ČR. Na většině z nich je běžnou praxí, že informatiku vyučují kantoři, kterým v tomto oboru chybí dostatečné vzdělání, někteří z nich dokonce bývají takzvaně jednu lekci napřed – a navíc se zaměřují na témata, která jsou v reálném světě nepoužitelná. Z našich zkušeností také vyplývá, že většina českých páťáků s běžným počítačem do kontaktu téměř nepřijde, jejich znalost technologií začíná a končí u chytrých telefonů nebo tabletů. Aby z dnešních dětí dokázala vyrůst konkurenceschopná generace, je jejich důkladná průprava v digitálním světě naprosto nezbytná. To si ostatně uvědomuje i ministerstvo školství, které pro informatiku připravuje zásadní kurikulární reformu,“ dodává Pavel Popluhar, CEO Edhance.

Poutavý materiál pro žáky i učitele

Komplexní výukový program Informatika I. reaguje na potřeby škol a funguje jako základní stavební prvek tohoto předmětu, který bude postupně rozvíjen. Zaměřuje se na nejaktuálnější témata a nové požadavky kompetencí pro život v 21. století. Velkou výhodou materiálů jsou pravidelné aktualizace, včetně reflektování revize RVP předmětu Informatika. Jednotlivé lekce se zaměřují na témata jako např. komunikace, digitální identita, šifrování, budoucnost digitálních technologií nebo zdraví a technologie. Cílem je usnadnit výuku pedagogům a nadchnout a motivovat žáky k rozvoji těchto kompetencí.

Součástí výukového programu jsou aplikace pro interaktivní tabuli, video materiály a interaktivní cvičení, které hravou formou vtáhnou žáky do výuky a motivují je ke kreativitě, kritickému myšlení a seberealizaci. Žáci se přirozeným způsobem učí dovednosti, které skutečně v životě upotřebí. Pedagog získá komplexní výukový materiál s metodickým návodem, který reflektuje současné trendy ve vzdělávání. Díky snadnému zadávání a automatickému vyhodnocování testů, cvičení i domácích úkolů navíc pedagog ušetří spoustu času.

Jednoduchý systém je intuitivní a přehledný, i tak ale Edhance pro prvních 150 škol nabídne sérii úvodních workshopů s účastí zkušeného lektora, na kterém se s novou platformou učitelé mohou lépe seznámit.