Exkluzivně na Ekonomickém magazínu – Jak lhát se statistikou!

Kniha „Jak lhát se statistikou“- Jednoduše a vtipně vás autor provede různými triky, jejichž cílem je s pomocí dobře vypadajících statistických údajů vytvářet příznivý dojem o věcech, které ve skutečnosti mohou být docela jiné! 

Knihu „How to lie with statistics“ (Jak lhát se statistikou) vydal americký novinář a spisovatel Darrell Huff v roce 1954. Stala se nejprodávanější knihou o statistice a je také téměř sedmdesát let považována za nejlepší učebnici statistiky pro univerzitní studenty nematematických oborů.  Kniha je to už opravdu stará, ale rozhodně ne zastaralá. Prezentuje určitý styl přemýšlení o statistických číslech, a hlavně jejich věrohodnosti.

U nás tato kniha vyšla až v roce 2013 a její český překlad je doplněn soudobými komentáři Evy Zamrazilové, tehdejší členky Bankovní rady ČNB a nyní předsedkyně Národní rozpočtové rady.

Kniha se velmi těžko shání. Knihkupci ji dávno nenabízejí a na největším internetovém antikvariátu ji marně poptává deset zájemců.

Chcete-li proniknout do tajů statistiky a osvojit si racionální a kritický přístup ke statistickým údajům a chcete-li toto poučení absolvovat stravitelnou, místy dokonce zábavnou formou, tady je šance: s laskavým svolením vydavatele a s podporou Českého statistického úřadu, který k poznámkám doc. Evy Zamrazilové přidává další aktuální postřehy, vydáváme tuto knihu na pokračování, exkluzivně na Ekonomickém magazínu.

Nenechte se šidit!

V médiích je hodně statistiky, v redakčních článcích, tiskových zprávách i v reklamách. Pořád se zmiňují procenta a průměry, růsty, poklesy, indexy a procentní body, a to všechno většinou s úmyslem nás o něčem přesvědčit. Že je něco opravdu hodně dobré nebo hodně špatné. Vždyť čísla jsou tak jasná … dokud si ovšem nezačneme klást ty správné otázky:

Průměr? Jaký průměr? Něco vzrostlo o 100 %? Jak velké to bylo původně? 30 % obyvatel je proti něčemu? Jak velký vzorek se zkoumal? Jak se vybíral? Jak zněly otázky? Soudě podle názvu by kniha „Jak lhát se statistikou“ mohla být návodem, nebo přímo manuálem pro nejrůznější statistické šmejdy, ale tak to není. Šmejdi tyto triky dávno znají a nic nového by se tu nedozvěděli. Kniha směřuje na druhý břeh, k uživatelům, kteří by měli tyto triky znát, aby je rozpoznali a aby se jim vyhnuli.

Také je třeba říct, že autor ctí statistiku jako nezastupitelný obor lidského poznání a rozhodně necílí k jakíékoliv její dehonestaci.  Statistiku považují sice žáci a studenti za jeden z nejobávanějších předmětů, ale absloventi statistických oborů nacházejí v praxi velmi snadno lukrativní pozice. Navíc vám většina potvrdí, že jakmile člověk pronikne do základů statistiky, zjistí, že jde o vědu krásnou, která vás i jako práce zaujme a baví vás celý život. S její pomocí lze za obyčejnými suchými čísly najít poutavé příběhy – jde ovešem o to, aby tyto příběhy byly poctivé a pravdivé.

Darrell Huff popisuje několik hlavních typů zbraní, které může autor pracující se statistikou použít, pokud mu o pravdivý příběh nejde. Ukazuje, jak lze zdánlivě neprůstřelnou argumentací vědeckého kalibru vzbudit v nepoučeném konzumentovi lákavě naservírovaných údajů, mylný dojem.  Dává tak čtenářům do ruky účinnou protizbraň a návod, jakým způsobem by měli na předkládaná sdělení nahlížet. Není k tomu nutná žádná hluboká odbornost – po absolvování povinné školní docházky stačí už jen zapojit kritický rozum zdravého selského typu.

redakce Ekonomického magazínu, s využitím úvodních textů publikace

V prologu k prvnímu českému vydání  píše doc. Eva Zamrazilová:

Statistika jakožto vědní obor udělala za posledních 50 let obrovský pokrok. Prosadily se nové metody, do hry vstoupila exploze mocné výpočetní techniky.  Dnes se dají zpracovat obrovské soubory dat a sofistikovanými metodami z nich vydestilovat určitou souhrnnou informaci způsobem, jaký by byl dříve nemyslitelný. To ale nic nemění na základní myšlenkové hodnotě většiny argumentů pana Huffa. Elementární pojmy a souvislosti ve spojení se zdravým kritickým rozumem jsou trvalou hodnotou. Kdyby tyto hodnoty byly dostatečně ctěny, nemusel se možná svět na konci prvního desetiletí 21. století potýkat s hospodářskou krizí. Vždyť v první linii této krize stáli běžní američtí občané, kterým byly velmi pravděpodobně ukazovány tabulky a grafy, slibující, že hodnota jejich nemovitostí poroste donekonečna. V dalších liniích vznikaly rovněž mylné dojmy, vzbuzené producenty virtuálních finančních produktů, jejichž zdánlivá přijatelná rizikovost byla „spolehlivě otestována“ sofistikovanými matematicko-statistickými modely. Právě sofistikovanost a zdánlivá přesnost často vzbuzuje přílišnou důvěru a současně vzbuzuje v laikovi obavu, že pokud má o podobně servírovaných informacích a nabídkách pochybnosti, bude díky nedokonalým vědomostem chyba zřejmě na jeho straně.

Tím se dostáváme k tomu, jak těžké je o statistice psát srozumitelně, a přitom ne příliš nepřesně a dokonce přitažlivě a vtipně, aby byl zájem čtenáře vůbec vzbuzen a alespoň chvíli udržen. Útlý spisek Darrella Huffa je v tomto ohledu velmi zdařilým dílem a pokud snad najde profesionální odborník nějaké zjednodušení, doufám, že je panu Huffovi odpustí, stejně jako já, protože bez toho by kniha svůj účel nedokázala splnit. Kniha byla poprvé vydána v roce 1954 a dočkala se mnoha a mnoha dalších vydání. Stala se na řadě univerzit základní učebnicí pro studenty nematematických oborů a byla přeložena do mnoha světových jazyků. Kupodivu ji nikdo dosud nepřeložil do češtiny – až teď.  Doufám, že se pobavíte a třeba také trochu změníte svůj náhled na všechny možné senzace, reklamy, výzkumy, využívající statistiku. Pro začátek se stačí zamyslet nad tím, jestli nemohl být použit některý z triků, popsaných panem Huffem.

Doc. Ing. Eva Zamrazilová, Csc.

Příjemné čtení!

Úvod a první kapitola vychází už 22.2.2022.

Foto: redakce EM

Zdroj: EM, Doc. Ing. Eva Zamrazilová, Csc.