Tým skupiny Apogeo posílil Slavomír Katolický. Jako odborník s mnohaletou praxí bude odpovědný za řízení a rozvoj oblasti forenzních a speciálních služeb, vedení a participaci na forenzních auditních zakázkách a komunikaci s klienty.

„S ohledem na dosud získané teoretické i praktické zkušenosti je mou ambicí službu forenzního vyšetřování etablovat na úroveň, která ve svém důsledku adekvátně přispěje jak k dalšímu růstu, tak posílení podnikatelského renomé skupiny Apogeo,“ říká Katolický.

Cílem forenzního vyšetřování je zejména minimalizace finančních ztrát způsobených společnostem podvodným jednáním, zpronevěrami majetku, korupčním jednáním či zneužitím postavení ve střetu zájmů na různých úrovních.

„Chceme poskytovat tyto služby v takovém rozsahu a kvalitě, které klientovi zajistí maximální možnou eliminaci potenciálních škod nebo jejich detekci a v případě újmy již způsobené nabídnout reálné a dosažitelné možnosti jejího řešení,“ dodává Slavomír.

V uplynulých 12 letech působil Slavomír Katolický na Finančním analytickém úřadu, kde se věnoval forenzní analytické a investigativní činnosti zaměřené na detekci legalizace výnosů z trestné činnosti a s tím spojené predikativní trestné činnosti zejména hospodářského charakteru.

V předcházejícím období Slavomír působil 21 let v rámci Policie České republiky, primárně jako vyšetřovatel hospodářské trestné činnosti, později jako vedoucí oddělení na útvaru s celostátní působností, které se zabývalo odhalováním korupce, nelegálních výnosů, finanční a daňové kriminality.

Foto 1: Pixabay

Foto 2 + Zdroj: Spindoctors s.r.o.