Poradenská skupina Moore Czech Republic má nového partnera zodpovědného za oblast auditních služeb. Od září se jím stal Erik Ďurkáň (34). V Moore Czech Republic dosud působil na pozici ředitele auditu a jednatele dceřiné společnosti Moore Audit CZ. Nyní se Erik Ďurkáň bude přímo podílet též na vedení celé skupiny a na formulaci jejího strategického směřování.

Erik Ďurkáň se od září 2021 stal partnerem zodpovědným za oblast auditních služeb v poradenské skupině Moore Czech Republic, která je členem Moore Global, jedné z největších mezinárodních sítí auditorských a poradenských společností. Erik Ďurkáň se zde bude jako partner soustřeďovat na strategické směřování skupiny v oblasti poskytováni auditních a souvisejících služeb s cílem ukotvit Moore Audit CZ jako jednu z deseti největších auditních společností na tuzemském trhu.

Erik Ďurkáň má více než deset let zkušeností v poskytování auditních služeb pro velké české i zahraniční společnosti a také veřejný sektor. Od roku 2010 působil v manažerských pozicích auditorské společnosti Mazars.

Je absolventem VŠE, držitelem certifikace ACCA; je členem Komory auditorů České republiky a Institutu certifikace svazu účetních.

Foto + Zdroj: Dark Side