Při nákupu zboží v e-shopech volí online platbu kartou již téměř polovina Čechů (čtyřicet devět procent). Nejčastěji kartou na internetu platí mladí lidé ve věku osmnáct až dvacet šest let (šedesát procent).

Avšak pandemie COVID naučila při nákupu v e-shopech využívat online platbu kartou i starší lidi. Oproti roku 2020 došlo ve věkové skupině padesát čtyři až šedesát pět let k nárůstu o devět p. b. (z dvacet devět procent na letošních třicet osm procent). Zároveň významně klesá množství lidí, kteří na internetu nenakupují vůbec. Zájem o dobírku i přes pandemii přetrvává. Údaje vyplývají z letošního průzkumu společnosti GLS realizovaného prostřednictvím aplikace Instant Research agenturou Ipsos na vzorku 1050 respondentů.

Podle každoročního průzkumu balíkového přepravce GLS zájem o platby kartou v e-shopech nepřetržitě stoupá. Od roku 2016 se zvýšil dvojnásobně (z dvacet pět procent v roce 2016 na letošních čtyřicet devět procent). Významně narostlo také množství lidí, kteří platí kartou každý týden (o dvanáct p. b.). To lze přisuzovat zejména uzavřeným obchodům a provozovnám během pandemie koronaviru.

Platba kartou online je doménou především mladších generací. Nejvíce tak platí lidé ve věku osmnáct až dvacet šest let (šedesát procent). Starší generace však platbám kartou online postupně přichází na chuť. Ve věkové kategorii padesát čtyři až šedesát pět let tento způsob platby volí třicet osm procent lidí. Oproti minulému roku došlo k nárůstu o devět p. b., což z části přisuzujeme pandemii koronaviru. Dalším faktorem, který hraje významnou roli, je, že platba kartou online není oproti dobírce v nákupních košících zpoplatněna. Pozitivní zprávou je, že přibývá seniorů, kteří jdou s dobou a bez problému zvládají nakupování na internetu.

Zdroj: GLS Česká republika

Zájem o platbu dobírkou se nesnižuje

Z letošního průzkumu vyplývá, že významně klesá množství lidí, kteří zásadně nevyužívají online platbu kartou na internetu. Aktuálně za zboží přímo v e-shopech neplatí pouze sedm procent lidí. To je šedesát procentní pokles oproti roku 2016. Zároveň se snižuje množství lidí, kteří platí online kartou velmi zřídka. Z třicet pět procent v roce 2018 na dnešních dvacet dva procent. Ve věkové skupině padesát čtyři až šedesát pět let třetina platí kartou zřídka a deset procent ji nevyužívá. I zde však můžeme spatřit výrazné zlepšení ve srovnání s loňským rokem (pokles o dvanáct p. b.).

Zájem o dobírku přetrvává i během pandemie. Po odeznění první vlny koronaviru, kdy byl zájem o dobírku rekordně nízký, je opět třetina balíků zasílána na dobírku, i když je velmi často hrazena kurýrovi platební kartou. Tuto formu placení nyní využívá šestnáct procent dotázaných. Ve věkové kategorii padesát čtyři až šedesát pět let dobírku využívá stále pětina lidí. Rovněž v menších sídlech je obliba dobírky vyšší než ve městech nad 20 000 obyvatel.

V posledních měsících jsme zaznamenali, že třetina balíků je zasílána na dobírku, přičemž většina je pak hrazena kurýrovi platební kartou. Pomalu se snižující počet dobírkových balíků jde pravděpodobně na vrub expanze nových nezřídka zahraničních e-shopů, které zákazníci nemají vyzkoušené, tudíž se jistí proti problémům s dodáním zboží.

Zdroj: GLS Česká republika

PAVEL VČELA, ředitel GLS Česká republika

Foto: Pixabay

Zdroj: Insighters s.r.o.