Ani rok zkušeností učitelům nestačil na to, aby distanční výuku dostali pod kontrolu. Tak to vidí většina rodičů. V průzkumu NMS Market Research zadaném Raiffeisenbank měli rodiče možnost hodnotit školy svých dětí standardním známkováním.

V celkovém zúčtování výuky na dálku dalo nejvíce Čechů (čtyřicet čtyři procent) školám po roce pandemie trojku. Jedničkou by známkovalo pouze deset procent Čechů.

Z hodnocení jednotlivých situací vyšla nejhůře minimalizace zátěže rodičů. O něco lépe si školy vedou při komunikaci s rodiči, zajištění výuky a využívání online nástrojů. Nejlépe dopadly školy v hodnocení komunikace s žáky, jedničku jim udělila více než třetina rodičů.

Obrázek č. 1 – Jak si vede Vaše základní škola v těchto oblastech?

Zdroj: NMS Market Research

 

Učením s dětmi tráví rodiče průměrně 3,3 hodiny denně. Drtivá většina se shoduje na tom, že je to mezi 2 – 6 hodinami. Jen velmi málo rodičů se s dětmi neučí vůbec anebo naopak více než 6 hodin denně.

Obrázek č. 2 – Kolik času denně všichni dohromady strávíte u Vás doma s dětmi při tzv. “domácí škole” (učení s dětmi podle instrukcí školy)?

Zdroj: NMS Market Research

V rámci domácí výuky využívají dvě pětiny rodičů dětí na základních školách nějaké vzdělávací weby. Kromě Wikipedie a YouTube rodiče využívají například weby grammar.in na češtinu, matika.in na matematiku nebo zlatka.in na finanční gramotnost. Podle dvou třetin Čechů jsou online vzdělávací nástroje v současné situaci užitečné.

„Stejné otázky jsme rodičům pokládali i minulý rok. U všech otázek došlo během roku ke zhoršení o jednotky procent, zatímco čas strávený s dětmi výukou vzrostl,” komentuje výsledky Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

Průzkum provedla pro Raiffeisenbank agentura NMS Market Research v březnu 2021 online v Českém národním panelu dotazováním na reprezentativním vzorku 1024 respondentů ve věku 18-65 let.

Foto: Pixabay

Zdroj: ShrtCut Studio s.r.o.