Novým ředitelem a předsedou představenstva obchodníka s cennými papíry Colosseum se stal Pavel Fuchs. Ve funkci nahrazuje Štěpána Pírka, který zde působil více než dvacet let.

Štěpán Pírko současně prodal novým akcionářům svůj majetkový podíl a bude se věnovat jiným aktivitám. „Colosseum se jako obchodník s cennými papíry dlouhodobě specializuje na obchodování s finančními deriváty a komoditami. V uvedené oblasti se stal předním zprostředkovatelem v České republice. Záměrem stávajícího vedení je rozšířit nabídku poskytovaných produktů a rozvinout další služby zejména v oblasti správy majetku. Úspěch ve změně strategie je již vidět v letošním více jak čtvrtmiliardovém nárůstu vkladů do ETF produktů či ve spolupráci s nemovitostním fondem NEMO. V podobném směrování bychom rádi pokračovali i nadál s cílem se do tří let stát předním obchodníkem s cennými papíry v České republice, zaměřeným na dlouhodobou správu prostředků našich klientů,“ říká nový předseda představenstva.

Pavel Fuchs je absolventem Masarykovy univerzity a celý svůj profesní život pracoval na kapitálovém trhu. Praxi v oblasti obchodování s cennými papíry má již od roku 1996, kdy pracoval v pozici makléře v různých společnostech. Působil v Komisi pro cenné papíry a následně vedle dalších funkcí byl například členem představenstva a náměstkem generálního ředitele v České pojišťovně, Chief Investment Officer pro CEE v Generali PPF Holdingu, byl místopředsedou představenstva v PPF bance s odpovědností za řízení rizik a v současné chvíli je předsedou představenstva a spolumajitelem společnosti Proton investiční společnost.

Foto: pixabay.com

Zdroj: ABBBA Consulting, s.r.o.