Karanténní opatření zavedená kvůli šíření nového typu koronaviru způsobila odliv zahraničních zaměstnanců. Dle šetření personální agentury Hofmann Personal bylo své zaměstnavatele z výrobního sektoru nuceno opustit až třicet procent pracovníků z ciziny, z nichž mnozí mají nyní problém s návratem.

Poté, co většina výrobních firem naplno obnovila svůj provoz a snaží se dohnat to, co kvůli karanténě zameškala, tito pracovníci znatelně chybí.

Podle průzkumu agentury Hofmann Personal zaměstnává cizince až o sedmdesát procent českých výrobních firem, uplatnění však cizinci nacházejí i ve stavebnictví a v zemědělství. Nejčastěji se jedná o pracovníky z Ukrajiny, Slovenska a Polska, velké zastoupení však mají také Rumuni a Bulhaři. Se zahraniční pracovní silou je spokojeno sedmdesát sedm procent zaměstnavatelů, chválí si zejména jejich ochotu pracovat a časově se přizpůsobit např. v rámci přesčasů, víkendů či svátků. Jak v zemědělství, tak i ve stavebnictví zastávají většinou nekvalifikované pracovní pozice, ve výrobě ovšem i kvalifikované řemeslnické pozice lakýrníků, svářečů či CNC operátorů.

Dle našich informací bylo v mnoha firmách nuceno opustit Českou republiku až třicet procent zahraničních zaměstnanců, kteří se museli vrátit do své domovské země. Firmy nyní plně obnovují provoz, ale situaci jim často komplikuje fakt, že velké procento z jejich zahraničních zaměstnanců má potíže vrátit se zpět,“ říká Gabriela Hrbáčková, ředitelka agentury Hofmann Personal. Asi největší potíže mají pracovníci z Ukrajiny, týká se to však i dalších zemí. Podle bruselského zpravodajského serveru Politico se snaží tamní vlády udržet svou pracovní sílu doma, a zpřísňují proto pravidla pro opuštění země. Splnit tato kritéria je však pro mnoho z nich obtížné.

Firmy se snaží chybějící pracovníky nahradit agenturními zaměstnanci. Aktuálně je využívá zhruba polovina velkých výrobních firem. „Snažíme se firmy v této době co nejvíce podpořit. Provádíme nábory na dálku a věříme, že situace se v průběhu léta zlepší, a cizinci se budou opět moci vrátit,“ říká Gabriela Hrbáčková. Pozice, které obvykle zastávají, jsou totiž českými pracovníky těžce obsaditelné. Na jednu stranu jde o méně atraktivní sezónní práce, na druhou kvalifikovanou řemeslnickou práci. Právě zde by se firmy do budoucna mohly bez cizinců obejít. Nevyužitý potenciál se skrývá ve spolupráci firem a středních škol. I když tuto cestu volí pouze devět procent českých podniků, zkušenosti naznačují, že se vydaly správným směrem. Podpora škol a jejich studentů se jim totiž vrací v podobě kvalitních uchazečů o práci.

Dobrou zprávou pro firmy zaměstnávající pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii je však nové nařízení vlády o prodloužení pobytu cizinců, kterým v době nouzového stavu vypršela platnost víza a pracovního povolení. Pracovníci z ciziny, kterých se to týkalo, museli dle původního nařízení ze země vycestovat do 16. 7. 2020, nyní se však na základě rozhodnutí vlády jejich pobyt prodlužuje o dalších šedesát dní, tedy do 16. 9. 2020.

Zdroj: Hofmann Personal, průzkum agentura B-inside

Foto 1: pixabay.com