Ministerstvo financí plánuje zmírnit dopady šíření koronavariu na drobné podnikatele a fyzické osoby plošným prominutím pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob nebo prominutím pokuty za nepodání kontrolního hlášení k DPH. Vyplývá to z hlavních opatření tzv. liberačního balíčku, které zveřejnilo ministerstvo financí.

První termín pro odevzdání daňového přiznání a úhradu daně je 1. dubna. V případě využití služeb daňového poradce je to 1. červenec. A právě 1. červenec se zřejmě stane termínem pro odevzdání všech daňových přiznání. Cílem posunu termínu je podle MF především omezit pohyb lidí na finančních úřadech.

„Ministerstvo financí v následujících dnech představí přesné parametry liberačního balíčku pro podnikatele a fyzické osoby, jehož cílem bude zmírnit dopady aktuální situace vyvolané šířením koronaviru a minimalizovat nutnost navštěvovat finanční úřady. V tuto chvíli probíhá operativní připomínkování se zástupci podnikatelů a odborných komor,“ uvedl mluvčí úřadu Michla Žurovec.

Dále MF chystá snížení správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem ze 400 Kč na 100 korun. Úřad rovněž plošně chce promíjet druhé pokuty 1 000 korun za nepodání kontrolního hlášení bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze zákona automaticky promíjena první pokuta za 1 000 korun.

Ohlášená opatření jsou podle dřívějšího vyjádření partnera poradenské společnosti Apogeo Jiřího Žežulky logickým a správným krokem. „Uprostřed nejistoty představuje tento krok alespoň nějaký záchytný bod,“ uvedl

MF dále zopakovalo, že ze zákona není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb od 1. května. Pokud však podle úřadu situace kolem koronaviru znemožní některým podnikatelům řádně se připravit na EET, bude finanční a celní správa při kontrolách postupovat citlivě a s tolerancí k případným zjištěným nedostatkům. „Podnikatelé dotčení koronavirem se například nemusí obávat sankcí, pokud z důvodu nařízené karantény nebudou schopni vyřídit vše potřebné včas,“ uvedlo MF.

K prvnímu březnovému týdnu si o autentizační údaje k EET zažádalo deset procent živnostníků. Jde o 30 tisíc z celkového počtu 300 tisíc živnostníků, kteří musí EET od 1. května mít, sdělila již dříve Finanční správa.

Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. EET je zaměřena na přijímání plateb v hotovosti. Podle dostupných informací je do EET zapojeno 195 tisíc podnikatelů, kteří dosud evidovali zhruba 13,6 miliardy účtenek.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ve středu uvedla, že podnikatelé také požadují odklad platby sociálního pojištění. To je ovšem v kompetenci ministerstva práce a sociálních věcí a podle Schillerové zatím není jasné, zda je odklad ze zákona možný.

I když jsou navržená opatření v kompetenci ministryně financí, vláda v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu uvedla, že opatření jednotlivých ministerstev bude muset schválit kabinet.

ČTK