Česká republika by měla zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a zavést plánovaná protikorupční opatření. Vyplývá to z pravidelných doporučení, která včera pro jednotlivé členské země zveřejnila Evropská komise (EK). Praha by podle ní měla také více podporovat zaměstnávání žen s malými dětmi a zajistit plánovaná protikorupční opatření.

Komise unijním státům každoročně adresuje podněty, které by mohly zlepšit výkon jejich ekonomik či pomoci předejít problémům s veřejnými financemi. Česká část doporučení nepřinesla proti minulým letům zásadní změny a zaměřila se na budoucnost financování důchodů a zdravotní péče. Budoucnost českého penzijního systému podle ekonomů vyvolává obavy kvůli očekávanému stárnutí populace.

Česká republika je dnes z pohledu veřejných financí jedním z premiantů, ale dlouhodobě se může dostat do potíží kvůli neřešeným nákladům na stárnutí obyvatelstva v důchodech a zdravotnictví,“ komentovalo na twitteru doporučení zastoupení EK v Česku.

Další z oblastí, v nichž mají české vlády rezervy, je podle komise školství včetně péče o předškolní děti. Právě ve rozšíření možností všeobecně dostupných předškolních zařízení vidí Brusel jednu z cest k vyšší zaměstnanosti matek s malými potomky. Zvýšit by se měla i celková kvalita a inkluzivnost českého vzdělávacího systému, k čemuž by mohla pomoci zlepšení podmínek učitelů.

Současná česká vláda sice přišla se zvýšením rodičovského příspěvku, avšak rozšíření možnosti pro práci matek s malými dětmi stejně jako předchozí kabinety systémově neřeší.

Česko by podle Bruselu také mělo zlepšit možnosti investic do dopravy, zvláště s ohledem na její energetickou udržitelnost. Zaměřit se má podle EK rovněž na přechod na obnovitelné zdroje a rozvoj digitální infrastruktury.

Ony ‘zlaté české ručičky’ potřebují i ‘chytré hlavičky’! Investujte do vzdělávání, výzkumu a digitálních dovedností,“ doprovodilo doporučení dalším tweetem české zastoupení komise.

Další podnět cílí směrem ke snížení administrativní zátěže pro investice a rozšíření možností pro to, aby konkurence ve veřejných zakázkách více vycházela z kvality.

ČTK