České factoringové společnosti v loňském roce financovaly odkup pohledávek za 131 miliard korun s meziročním poklesem o čtyři procenta. Vyplývá to z informací zveřejněných Asociací factoringových společností. Nejvyšší obrat u odkoupených pohledávek vykázal Factoring KB, a to ve výši 37,3 miliardy korun.

Factoring je služba, která spočívá v odkupu pohledávek před dobou jejich splatnosti. Firmy si tímto způsobem dříve zajistí přísun financí, většinou však v nižší výši, než je celková hodnota pohledávky (fakturovaná nominální částka).

Nejvyšší obrat na trhu: Factoring KB

Během loňského roku se lídrem trhu stal nově Factoring Komerční banky. Společnost vykázala u odkoupených pohledávek obrat 37,3 miliardy korun. V pořadí druhý Factoring ČSOB vykázal z odkoupených pohledávek obrat 33,3 miliardy korun, třetí Factoring ČS pak 31,8 miliardy korun.

Prodejem pohledávky lze získat 60–90 % fakturované částky

Subjekty zaměřující se na factoring odkupují obvykle pohledávky se splatností od 30 do 90 dnů. Dodavatelé zboží nebo služeb postupují factoringové společnosti pohledávky za svými odběrateli. Klient má okamžitě k dispozici zpravidla 60 až 90 procent fakturované částky. Její výše se odvíjí od kvality pohledávky, rizikovosti a náročnosti jejího zpracování.

2016 1–12 (v mil. Kč) Odkup pohledávek v mil. Kč Podíl na trhu
ČSOB Factoring 33 261 25,4 %
Factoring ČS 31 848 24,3 %
Factoring KB 37 260 28,4 %
UniCredit Factoring 14 531 11,1 %
Raiffeisenbank 10 937 8,3 %
Bibby Financial Services 3151 2,4 %
Celkem 130 988

Zdroj: ČTK, Asociace factoringových společností