Evropský plán obnovy počítá s investicemi do digitální transformace jako jedním z hlavních nástrojů na oživení covidem zpustošené unijní ekonomiky. Do tohoto odvětví budou nepochybně proudit i další finance z ostatních evropských fondů. A v neposlední řadě také samotné výdaje národních vlád. Jak však docílit oné optimální míry digitalizace?

Z Národního plánu obnovy je na digitální transformaci vyhrazeno téměř 28 miliard korun. Svůj díl koláče si digitalizace nepochybně ukrojí i z vyjednaného balíku kohezních fondů pro období 2021–2027, který činí 550 miliard korun. Cíle digitální transformace jsou potom zejména dva – zlepšit fungování veřejné správy a také vytvořit pobídky k digitalizaci pro soukromé firmy. Zatímco v prvním případě se jedná „pouze“ o převedení stávající agendy do digitální podoby, v druhém případě bude celý proces mnohem složitější.

Podporovat spíše cloudová úložiště nebo AI?

V případě podpory digitalizace soukromého sektoru totiž narážíme na jeden zásadní problém. Tímto problémem je nedostatek znalostí – za současných podmínek nevíme jaká je společensky efektivní míra digitalizace (a jak ji přesně definovat). Navíc i kdyby nám tato skutečnost byla známá, nevíme, jaké je společensky efektivní množství investic do konkrétních oblastí. Snadno se pak může stát, že na podporu cloudových úložišť využijeme peníze, jenž by přinesly větší užitek, kdyby byly investovány do AI (umělé inteligence). V těchto případech pak sice bude naoko docházet k digitální transformaci, ale vzhledem k riziku chybné alokace zdrojů však zůstává otázkou, jestli se bude jednat o kýženou transformaci vedoucí k rostoucí produktivitě a výkonnější ekonomice.

Řešení spočívá ve volnosti

Klíčem k překonání těchto problémů pak může být tržně orientované rozdělení plánované finanční podpory. V tomto případě by se namísto finanční podpory na konkrétní oblasti digitalizace nechala firmám poněkud volnější ruka ve výběru oblastí, které dle nich samotných stojí za to digitalizovat. Podniky by mohly například obdržet voucher, jenž využijí na digitální výdaje dle svého uvážení. Stát by tak soukromému sektoru přenechal výběr toho co digitalizovat, zároveň by však dosáhl svého plánu transformovat Českou republiku na ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou.

FILIP BLAHA, analytik CETA

Foto: Pixabay

Zdroj: Filip Blaha