Ing. Halina Trsková je místopředsedkyní představenstva Pojišťovny VZP, a. s., (PVZP), kde pracuje už od roku 2008, nejprve šest let jako hlavní účetní, od roku 2014 působila ve funkci ředitelky obchodu a marketingu.

Pojišťovna VZP, a. s., (PVZP) se dlouhodobě věnuje dobročinným a společensky odpovědným aktivitám formou podpory a organizace sportovních akcí a/nebo akcí pro seniory či děti. V letošním roce se PVZP v rámci projektu charitativních běhů PVZP FénixRun spojila s běžeckým seriálem Běhej lesy. Stejně jako v případě minulého pilotního ročníku běhů je cílem nejen motivovat širokou veřejnost k pravidelné aktivitě, ale také šíření povědomí o zásadním významu prevence a detabuizace tématu závažných onemocnění. Výtěžek z osmi běhů PVZP FénixRun bude rozdělen mezi devět nadačních fondů a spolků, které se dlouhodobě věnují onkologickým pacientům, lidem po vážných úrazech i s vážnými handicapy.

Rozhovor s HALINOU TRSKOVOU, místopředsedkyní představenstva Pojišťovny VZP, a.s. a autorkou společensky odpovědných projektů PVZP.

PVZP už v roce 2021 odstartovala sérii virtuálních charitativních běhů PVZP FénixRun, jejichž cílem bylo v době pandemie motivovat širokou veřejnost k pravidelnému pohybu, a také otevřít téma závažných onemocnění a v neposlední řadě finančně podpořit vybrané neziskovky. V čem se loňský ročník liší od letošního?

V loňském roce se nebylo možné, s ohledem na epidemiologickou situaci, setkávat, a proto se běhy konaly pouze virtuálně. To znamená, že si každý mohl závod odběhnout nebo vzdálenost klidně jenom ujít, kdy chtěl a kdekoliv chtěl. Podmínkou splnění byla pouze minimální distance tři kilometry. Na čase nezáleželo. Nešlo o to, kdo bude nejrychlejší, ale o to, aby se zapojilo co nejvíce lidí. V letošním roce bude možné se zapojit do závodu i fyzicky, a to celkem devětkrát. Virtuální podobu závodu jsme ale zachovali. Každý si tedy může vybrat, zda poběží „reálně“, nebo virtuálně.

Zdroj: PVZP

Můžete nám přiblížit, v čem bude letošní ročník PVZP FénixRun jedinečný?

Charitativní běhy PVZP FénixRun se letos spojily s běžeckým seriálem Běhej lesy. Proběhne celkem osm charitativních běhů po celé republice. První závod sezóny startuje v kouzelném prostředí Lednicko-valtického areálu, a to hned po Velikonocích 23. dubna. V květnu následuje běh na Karlštejně — speciálně bude možné podívat se i do běžně nepřístupného vápencového lomu Velká Amerika. Pak bude běh na Vysočině, ve Slavkovském lese, v Brdech, na Bílé v Beskydech a v Jizerských horách. Sezónu zakončí běh v Boleticích 10. září 2022. Mimo seriál Běhej lesy se uskuteční ještě jeden běh PVZP FénixRun, který se bude konat v Praze v rámci závodu Run for Help, a to 11. 6. 2022 na Letné. Jak jsem už říkala, pro ty, kdo se nemohou fyzicky zúčastnit, ať z důvodů časových, nebo dávají přednost procházkám, jsme připravili i formu virtuální. To znamená, že do PVZP FénixRunu se mohou zapojit kdykoliv a kdekoliv a jakoukoli formou.

Jaký je konkrétní program jednotlivých běhů PVZP FénixRun?

FénixRun je se svou distancí v rozmezí tři až pět kilometrů vhodný nejen pro rodiny s dětmi a kočárky nebo invalidní vozíčky, ale také pro ty, kdo si na delší vzdálenosti seriálu Běhej lesy netroufnou. Všichni závodníci mají v den běhu úrazové pojištění od PVZP zdarma. Mimo to, že udělají dobrý skutek a zasportují si, dostanou na památku medaili, diplom, startovní balíček s dárky od partnerů, a navíc budou slosováni o ceny v PVZP FénixRun tombole. Na místě každého běhu bude rovněž PVZP promozóna „Fénixovo hnízdo“, kde bude celá řada aktivit pro děti i dospělé jako třeba pracovní archy pro děti, chill out zóna, chytrá váha a mnoho dalšího.

Proč jste se letos rozhodli spolupracovat právě s Běhej lesy?

S agenturou Raul, která Běhej lesy pořádá, dlouhodobě spolupracujeme v rámci Jizerské 50 a běžkařského seriálu Ski-tour, kde figurujeme už sedm let v roli hlavního partnera. Spolupráce s „Raulem“ byla vždy profesionální a bezproblémová, líbil se nám také jejich přístup ke sportu a charitě, proto pro nás byli při hledání partnera jasnou volbou.

Jak vidíte letošní běhy PVZP FénixRun Běhej lesy z pohledu potenciální úspěšnosti?

Doufám, že se zapojí spousta běžců, a to jak těch, kteří skutečně poběží jeden nebo více závodů, užijí si závodní atmosféru, poměří síly, nasají krásy přírody, ale i těch, kteří běhat nebudou, ale třeba budou jen chtít udělat dobrý skutek a přihlásí se do virtuálního závodu. V loňském roce, kdy se běhalo pouze virtuálně, jsme vybrali téměř 800 000 korun. Letos vybraná částka bude, doufejme, ještě vyšší.

Ambasadoři běhů jsou Lucie Bílá, Antonín Panenka a Hanka Křížková. Jak vznikla vaše spolupráce?

Dovolím si Vás poupravit. Paní Bílá, pan Panenka a paní Křížková jsou ambasadoři našich pojistných produktů. Když jsme se zamýšleli, jak odlišit naše produkty od konkurenčních, napadlo nás využít takzvaného celebrity brandingu, kdy produkty propojíte se známými tvářemi. Pečlivě jsme zvažovali, s kým produkty spojit. Bylo a je pro nás důležité, aby to byly osobnosti na úrovni jak profesionální, tak osobní. Chtěli jsme také, aby naše produkty znaly a byly v souladu s firemními hodnotami, které zastáváme.

Paní Bílá je tváří pojištění pro případ závažných onemocnění Fénix. Vybrali jsme ji z toho důvodu, že je populární napříč generacemi, je dobrosrdečná, citlivá a je to velmi silná osobnost. Téma závažných onemocnění je pro spoustu lidí tabu, které nechtějí otevírat, přitom se ale týká nás všech. Troufám si říct, že dřív nebo později nás nějaká podoba vážného onemocnění čeká všechny. Paní Bílá v reklamě na Fénixe působí na lidi mile a zároveň důvěryhodně.

Pan Panenka je už roky ambasadorem úrazového pojištění. Jezdí s námi na společenské a sportovní akce, které pořádáme nebo jsme jejich partnery. Je společenský, s každým si rád srdečně popovídá, vyfotí se, zavzpomíná či předvede legendární dloubák. K úrazovému pojištění se jako fotbalový matador podle nás hodí dokonale.

Paní Křížková je ambasadorkou pojištění majetku a odpovědnosti občanů. Je to dáma se vším všudy, přirozená, profesionální, elegantní, se silnými vazbami na rodinný život, který se právě pojí s majetkem, a tedy i jeho pojištěním.

Ve výčtu ještě chybí pan Jiří Korn, ambasador pojištění vozidel, a Anna Julie Slováčková, která propaguje pojištění pro případ závažných onemocnění Fénix díky své osobní zkušenosti s nemocí prostřednictvím webu a videí s názvem Poznej nepřítele. Nepřítelem jsou právě vážné nemoci. Všichni tito ambasadoři, byť třeba nejsou přímo spojeni s PVZP FénixRuny, nám ale v běžeckém seriálu fandí a podporují nás.

Výtěžek ze startovného a dobrovolných příspěvků bude rozdělen mezi devět nadačních fondů a spolků – Spolek Nové háro, NF Modrý hroch, NFDO Krtek, No Foot No Stress No Problem, Spolek AponedoNadace Z + M, NF Pink Bubble, NF Ze srdce PVZP a Nadace televize Nova. Proč jste se rozhodli podpořit právě tyto neziskové organizace?

V loňském roce bylo podpořených spolků pět (Spolek Nové háro, NF Modrý hroch, NFDO Krtek, No Foot No Stress No Problem, NF Pink Bubble). Ty jsme vybrali, protože pomáhají vážně nemocným dětem a mladým lidem, handicapovaným, lidem po úrazech, a to je v souladu s myšlenkou PVZP FénixRunu – prevence a pomoc. V letošním roce nám přibylo běhů, a tak jsme rozšířili i základnu neziskovek o pomoc předčasně narozeným dětem se spolkem Aponedo, Nadací Z + M, NF Ze srdce PVZP a Nadací televize Nova. Všechny neziskovky jsme prověřovali, důležitým bodem pro výběr byla rovněž pomoc výše zmíněným znevýhodněným skupinám.

Vaše pojišťovna se intenzivně věnuje i dalším charitativním projektům. Co pro vás osobně charita znamená?

Dobročinnost považuji za samozřejmost jak v osobním, tak i pracovním životě. Osudy lidí, kteří neměli tolik štěstí, mi nejsou lhostejné a vždy, pokud mohu, snažím se pomoci. Nikdy nevíte, co se vám může přihodit, život se vám může obrátit vzhůru nohama během vteřiny a budete to vy, kdo bude potřebovat pomoct. Ke společenské odpovědnosti vedu i své zaměstnance, zatahuji je do dění, sami za mnou přichází s nápady a navrhují, komu budeme pomáhat, a společně vymýšlíme, kam nejlépe pomoc směřovat.

K rozšíření běhů PVZP FénixRun do současné podoby mě asi nejvíce motivovala patnáctiletá dívka jménem Anička. Ve svém mladém věku bojovala s rakovinou, které bohužel nakonec podlehla. Na její památku jsme běželi úplně první charitativní běh v roce 2020. Tato slečna i přes svůj těžký osud dokázala pomáhat ostatním pacientům s obdobnou diagnózou. Díky ní jsem si uvědomila, že bych se měla charitě a pomoci ostatním věnovat v daleko větší míře.

Vnímáte pojištění jako pojištění lidské nedokonalosti?

Většina pojištění se netýká lidské nedokonalosti, ale toho, jak mocná je příroda kolem nás. Požár, povodeň, vichřice a další nebezpečí — např. v pojištění domů, bytů a domácností jsou aspekty, které nikdo z nás nedokáže ovlivnit. Ale jsou i druhy pojištění, kde je hlavním viníkem škody lidský faktor, např. v pojištění vozidel či pojištění občanské odpovědnosti.

Pro mne osobně je pojištění něco, co by měl mít sjednané každý člověk pro různé životní situace. A to, co nás chrání před dopadem nepříznivé finanční situace v okamžiku škody. Od toho tu pojišťovna je a od toho si pro klid své duše pojištění platím.

Jakým oborům pojištění se věnuje PVZP?

Naše pojišťovna je standardní komerční „ryze českou“ neživotní pojišťovnou. Nabízíme všechny standardní pojistné produkty. Jsme jedničkou na trhu v oblasti zdravotního pojištění cizinců, patříme k leaderům trhu v cestovním pojištění. V oblasti pojištění vozidel jsme pojišťovnou s největším procentuálním nárůstem v počtu pojištěných vozidel. V oblasti občanského pojištění dále nabízíme pojištění majetku a odpovědnosti občanů, úrazové pojištění dětí i dospělých, pojištění závažných onemocnění Fénix a pojištění finanční ztráty v případě náhlého onemocnění či úrazu Patron. V oblasti podnikatelských pojištění jsme jedničkou trhu v oblasti pojištění zdravotnických zařízení. Nabízíme též klasické pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů, pojištění obcí a měst, nemocnic atd.

Jak si myslíte, že ovlivní současná situace poptávku po vašich produktech?

Pokud tou současnou situací myslíte válku na Ukrajině a s ní spojenou rostoucí cenu energií, pohonných hmot a potravin, tak poptávka po pojistných produktech bude klesat a budeme se s tím muset vyrovnat. Pevně ale věřím, že český občan po dvou těžkých letech s covidem podpoří při svých nákupech raději český podnik, kdy pak finanční prostředky zůstávají v české ekonomice a neodvádějí se do zahraničí. Všichni bychom měli důsledně myslet na ekonomiku české země a podpořit ji, a to jak svými řádně přiznanými daněmi, tak podporou českých firem. V opačném případě zanecháme našim dětem zemi v „dluhové pasti“ a svým způsobem je připravíme i o část svobody. Navíc, neměli bychom zapomínat na to, že je pro naši zemi nezbytná celá řada reforem, ať už v oblasti důchodu, zdravotnictví, školství, a tak je potřebné podporovat naše zemědělce i schopnost našeho státu bránit se. Odporné chování ruských vojáků na Ukrajině, zabíjení civilistů, znásilňování dětí ať je nám velkou výstrahou a mějme na mysli, že máme vedle sebe souseda, od kterého nelze čekat nic dobrého. Pečujme o vlastní zemi, chovejme se k ní odpovědně ve všech oblastech, zvyšujme její ekonomickou stabilitu a soběstačnost a současně pomáhejme lidem na Ukrajině, neboť oni přišli o to nejcennější, co měli — o svůj domov.

Jaká věková skupina využívá služby PVZP?

Od narození až po pokročilý seniorský věk, a to zejména v oblasti zdravotních rizik, jakými jsou cestovní pojištění jak pro zahraniční, tak tuzemské pobyty, úrazové pojištění nebo pojištění pro případ závažných onemocnění Fénix, se kterým jsou spojeny i naše charitativní běhy, a který nemá na trhu konkurenci v kvalitě. V posledních letech také vnímám zvýšený zájem o pojištění v rámci povinného ručení, havarijního pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti či pojištění profesní odpovědnosti. Těší mě rostoucí zájem českých občanů podporovat kvalitní české firmy, neboť je to investice do vlastní země. Osobně mám z toho velkou radost.

Vaším jediným akcionářem je Zdravotní pojišťovna. Je to pro vás výhoda?

Máte pravdu, naším jediným akcionářem je Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP ČR). Má to své výhody i nevýhody. Osobně jako výhodu vnímám stabilitu českého akcionáře a erudovanost v rámci zdravotních rizik, kterou díky největší zdravotní pojišťovně máme. Jistotou kvality našich produktů je i náš akcionář, který vyžaduje, abychom byli vždy lepší než konkurence, a velmi lpí na kvalitě. Nevýhodou je, že si nás často klienti pletou, a tak není výjimkou, že na našich obchodních místech nebo callcentru řešíme celou řadu žádostí vztahujících se k naší „matce“, neboť rozdílnost loga klient nevnímá. Ovšem s ohledem na stabilitu českého akcionáře a českého kapitálu výhody převažují.

Co pro vás osobně znamená sport? Běháte ráda?

Sport pro mě znamená radost, kvalitní zpříjemnění života a dobrý pocit. Myslím si, že jakákoliv sportovní aktivita dělá lidi lepšími, odpovědnějšími i pracovitějšími. Zcela upřímně dávám přednost lyžím, běžkám, bruslím, kolu, dnes už i procházkám. Nicméně mám ráda jakýkoliv pohyb, a tak i běhání občas přijdu na chuť.

Děkuji za rozhovor.

Foto: Poskytnuto Halinou Trskovou

Zdroj: Renáta Lucková