Cizinec jako našinec. Stejný standard zdravotního pojištění pro cizince jako pro občany ČR, navíc s desetiprocentní slevou.

Jelikož Pojišťovna VZP, a.s., (PVZP) dlouhodobě usiluje o dostupné kvalitní zdravotní pojištění cizinců, již před několika lety zavedla na trh produkt EXCLUSIVE, který poskytuje stejný rozsah zdravotní péče, jako má český občan, tj. pojištění bez jakékoli výluky, navíc ještě se slevou. Tímto krokem Pojišťovna maximalizuje dostupnost zdravotního pojištění v nejvyšší možné kvalitě co největšímu množství cizinců žijících v ČR.

PVZP kontinuálně usiluje o to, aby cizincům v ČR byla poskytována maximální možná úroveň zdravotní péče, ale také, aby české zdravotnictví představovalo pro cizince naprosto komfortní a bezpečné prostředí.

KZPC EXCLUSIVE prakticky plnohodnotně nahrazuje veřejné zdravotní pojištění. Pojištěnci mohou mít naprostou jistotu, že jim bude poskytnuta péče ve stejném standardu, na jaký je zvyklý český občan.

„Cizinci často chtějí pojištění KZPC ve variantě EXCLUSIVE, ale nakonec velmi často zvolí levnější variantu, která sice není plnohodnotnou náhradou za veřejné zdravotní pojištění, ale zato je levnější. Proto jsme, jednoduše řečeno, toto pojištění zlevnili, aby bylo dostupnější pro co nejvíce lidí. Věřím, že trend přechodu z levnějších variant pojištění na KCZP EXCLUSIVE povede obecně k vyšší spokojenosti na všech stranách. Věřím, že mimo mnohem klidnějších pacientů i zdravotnických zařízení toto opatření pomůže k minimalizaci administrativní náročnosti, ke zrychlení procesu likvidace pojistných událostí a v konečném důsledku ke kultivaci trhu s pojištěním cizinců,“ vysvětluje Ing. Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva PZVP.

Díky tomu, že je KZPC EXCLUSIVE prakticky totéž jako veřejné zdravotní pojištění českých občanů, umožňuje snadnou orientaci jak zdravotnickým zařízením, tak samotným pojištěncům. Obě strany, pacient i zdravotnické zařízení, se mohou spolehnout, že péče bude hrazena pojišťovnou v maximální míře, a to až do výše sjednaného limitu pojistného plnění. Obě strany jsou tak zbaveny administrativní zátěže i stresu z obav, že za lékařskou péči pojišťovna neuhradí nebo že za ni bude muset pacient doplácet. Tento jednoduchý princip vede ke zvýšení ochoty zdravotnických zařízení přijímat pacienty-cizince.

Foto: Pixabay

Zdroj: Pojišťovna VZP