Současná pandemie koronaviru přinesla firmám mnoho změn. Společnosti se musely rychle adaptovat na nové prostředí a návyky zákazníků, a začít tak zavádět výrobní procesy, které jsou v této době efektivnější. Zároveň nezapomínají ani na své klienty, kterým chtějí dopřát inovace v podobě kvalitnějších služeb.  

O čem se dlouhodobě hovořilo jako o hudbě budoucnosti v rámci modernizace a průmyslu 4.0, přišlo v mnoha případech u českých firem daleko dříve, než se předpokládalo. Období karantény a lockdownu donutilo některé z nich zavést inovace, díky kterým se přizpůsobily novým podmínkám a flexibilnímu stylu práce.

Podle dat z průzkumu společnosti Quocirca, která globálně zkoumá dopady koronaviru na obchodní společnosti, berou až čtyři pětiny oslovených ředitelů současné období jako příležitost k vlastní modernizaci. Až šedesát tři procent oslovených plánuje už v nejbližší době změnit své vnitřní (operační) modely fungování tak, aby se plně adaptovaly na hybridní pracovní podmínky. V mnoha odvětvích se práce přesunula z kanceláře do online prostředí, a proto je nutné zajistit, aby veškeré provozované služby, výroba a management neutrpěly na svých kvalitách.

Automatizace zlepšuje i pohodu na pracovišti

Jednou z takových cest je automatizace. Stroje se neunaví a málokdy chybují. Díky tomu se zvyšuje efektivita, je možné předvídat produkční špičku a rychlost tak není na úkor kvality. Odpadá velký tlak na zaměstnance, kteří se mohou věnovat činnostem, pro které je lidský element nezbytný.

Díky automatizaci se snižuje stres zaměstnanců a zvyšuje se celková pohoda, ke které přispívá také zkvalitnění pracovního prostoru. To potvrzuje Gabriela Fabianová, generální ředitelka společnosti RAJA. „Příkladem jsou obalovací stroje, které uvolňují místo ve skladu a odpadá tak množství nepořádku. Kdo k ochraně zboží využívá bublinkovou folii, jistě si to dokáže představit. Deset rolí fólie určené do jednoho stroje na výrobu vzduchových výplní se rovná jednomu kamionu plnému klasické bublinkové fólie,” vysvětluje Gabriela Fabiánová z RAJA.

Důležité je myslet na zákazníky

Díky automatizaci, využívání dat, rozšířené realitě a umělé inteligenci proto mohou společnosti zefektivnit své pracovní procesy a obecně zjednodušit své fungování. Snadněji mohou například digitalizovat dokumenty, urychlit komunikaci se svými partnery nebo vyhodnocovat data k lepšímu rozhodování. Inovace tedy firmy nezavádějí jen v rámci svých vnitřních postupů, ale i v servisu pro zákazníky.

Automatizace hraje zásadní roli v mnoha odvětvích, jednou z nich je oblast tisku. Bez technologií zajišťujících přípravu tiskových úloh a jejich následnou realizaci se většina firem už neobejde, proto přichází výrobci tiskáren s řadou inovací. „Dlouhodobě se snažíme našim zákazníkům co nejvíce zjednodušit práci. Nejnovějším přírůstkem řady řešení společnosti Xerox je CareAR, který v této nelehké době poskytuje nástroje pro digitální transformaci firem. Patří mezi ně také řešení pro automatizaci a centralizaci, jako je DocuShare – platforma pro správu obsahu poskytující robustní nástroje pro automatizaci procesů a podporu cloudové digitální transformace. Díky tomuto a podobným softwarům s komplexním přístupem je nyní možné vše vyřešit zcela na dálku a v reálném čase,“ popisuje Peter Halmo, generální ředitel společnosti Xerox.

Pomocí umělé inteligence lze také přispět k rozvoji zkušeností zaměstnanců a poskytnout mladým lidem přístup k potřebným znalostem. Díky vizuálním nástrojů se firmám navíc daří snižovat provozní náklady i produkované emise skleníkových plynů a plnit tak klíčové výzvy i v oblasti udržitelnosti.

Foto + Zdroj: SLASH Public Relations