V předvánočním čase české sociální sítě „zaujalo“ video Komerční banky, ve kterém mladá influencerka vyzývala (na podkladu velmi pochybných dat) obyvatele České republiky k tomu, aby na Vánoce nejedli kapry. Banky však prosazují i mnohem důležitější věci inspirované zeleným hnutím, než je toto de facto neškodné video.

Ostatně, v podstatě bez většího povšimnutí sociálních sítí prošla informace o tom, že některé české banky začnou hodnotit útraty svých klientů podle toho, jak moc ekologické jsou. Dotčené banky samozřejmě tvrdí, že to sledují čistě pro zajímavost a že jejich klienti nebudou nijak hodnoceni podle toho, jak moc jsou, nebo nejsou zelení…

Na první pohled může toto sledování znít relativně neškodně. Musíme si ale uvědomit, že v současnosti již některé banky nejsou ochotny poskytovat úvěry na investice, které samotné banky považují za neekologické.

V blízké budoucnosti si tak lze poměrně snadno představit situaci, kdy budou některé banky poskytovat bonusy klientům, jejichž výdaje budou vyhovovat nějakým zeleným kritériím. Na druhou stranu si lze jen těžko představit situaci, kdy by banky naopak penalizovaly „špinavé“ klienty. Nebo ne?

Tyto kroky, které nejsou nijak otevřeně vynucovány vládami jednotlivých států, ukazují, jak hluboko je již přesvědčení o nutnosti ekologické transformace zaryto do podvědomí mnoha lidí, hlavně na západě. Toto mimo jiné znamená, že i teoretické odstoupení od různých klimatických dohod a pokus nastavit v České republice jiný kurz, by byl velmi obtížný, až nemožný.

Toto mentální nastavení také myslím dostatečně vysvětluje, proč zatím Evropská komise nijak nespěchá s úpravou klimatických cílů navzdory současné energetické krizi.

MICHAL HEJL je analytikem Centra ekonomických a tržních analýz

Foto: Pixabay

Zdroj: Michal Hejl