Technologie, které jsou spojené se správou financí, si vyzkoušelo již šedesát devět procent Čechů. Oproti loňskému roku vzrostl především počet pravidelných uživatelů. Aktuálně jich je více než čtyřicet procent. Z části tomuto růstu napomohla situace spojená s onemocněním covid-19, která přiměla k širšímu či intenzivnějšímu využívání technologií téměř pětinu lidí. Technologie spojené s financemi nejčastěji lidé využívají k vyřizování plateb a transakcí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Cofidis mezi 525 respondenty.

S koronakrizí přibylo pravidelných uživatelů

Výsledky průzkumu ukazují, že se počet lidí, kteří využívají určitou technologii spojenou se správou financí, ať už se jedná o internetové bankovnictví, finanční aplikace nebo online podpis, příliš nezměnil. V současné době je to šedesát devět procent dotazovaných. Znovu však vzrostl podíl Čechů, kteří technologie využívají pravidelně.

Letošní výsledky ukazují, že pravidelně využívá technologie čtyřicet jedna procent dotazovaných, zatímco v roce 2020 se jednalo o třicet čtyři procent lidí a v roce 2019 pouze o dvacet šest procent respondentů. Skokově vzrostlo využívání finančních technologií mladými lidmi do 26 let. Pravidelně je nyní využívá téměř šedesát procent respondentů, zatímco v loňském roce to bylo třicet sedm procent. Pouze necelá desetina uvádí, že si tyto technologie nikdy nevyzkoušela.

„Značný podíl na tomto výsledku má koronakrize, která na jedné straně výrazně napomohla vývoji digitalizace ve finančním sektoru, na straně druhé díky více či méně nucené izolaci přiměla lidi vyřizovat finanční agendu nebo nákupy z domova. Osmnáct procent dotazovaných tak uvádí, že začali finanční technologie využívat více nebo častěji, někteří si vyzkoušeli technologie spojené se správou financí úplně poprvé,” říká Milan Bouda, marketingový ředitel společnosti Cofidis.

Platby a transakce stále na špici

Nejčastěji lidé, stejně jako v předchozích letech, využívali technologie spojené se správou financí k vyřizování plateb a transakcí. Z tohoto důvodu je využilo osmdesát čtyři procent Čechů, 41 % posloužily finanční technologie k nákupu či srovnávání cen. Necelá čtvrtina prostřednictvím technologií spravovala rozpočet a porovnávala příjmy a výdaje. 17 % technologie sloužily k plánování nákupních seznamů a třináct procent lidí s pomocí technologií spravovalo nebo vyřizovalo úvěr.

„Trendem posledních let je přesun zboží i služeb do online světa, který koronakrize ještě umocnila. Některé společnosti dnes již existují prakticky pouze online. Tento trend sledujeme i v úvěrové oblasti, kdy online vyřídilo svůj úvěr přes osmdesát pět procent uživatelů,“ vysvětluje Bouda.

Informace zvítězily nad pohodlím

Zatímco v předchozích letech využívali Češi technologie zejména kvůli pohodlí, podle letošního průzkumu je to kvůli informacím. Jedná se o hlavní důvod pro třicet čtyři procent respondentů. Pro dvacet sedm procent je nejdůležitější pohodlí a pro dvacet jedna procent rychlost. Dvanáct procent vidí ve využívání technologií úsporu peněz, což je téměř dvojnásobek lidí, kteří z tohoto důvodu využívali technologie v minulém roce.

„Finanční společnosti dlouhodobě pracují na tom, aby svým zákazníkům nabídly co nejjednodušší a uživatelsky přívětivé technologie, které pro ně budou také zdrojem potřebných informací. Díky tomu mohou lidé spravovat většinu finančních záležitostí z pohodlí domova, ať už se jedná o porovnání nabídek nebo online pořízení finančního produktu. Sjednat si takto úvěr je pak možné v rámci několika minut,“ dodává závěrem Milan Bouda. 

Foto: Pixabay

Zdroj: Intensity