Autor: vláda

Datum projednání vládou: 20. 10. 2021

Hodnocení EM: 20%

Jako jeden z prvních legislativních návrhů nového volebního období do sněmovny míří vládně opoziční návrh, aby na dodání elektřiny a plynu bylo namísto základní sazby ve výši 21 % uplatněno osvobození od daně s nárokem na odpočet daně. O vládní návrh jde proto, že jej sněmovně překládá vláda, opoziční proto, že jde o vládu, která už se chystá do opozice, a návrh na odpuštění DPH z elektřiny a plynu je jedním z prvních prubířských kamenů, kterým testuje současnou opozici a příští vládu. Nejen na tomto případu Andrej Babiš ukazuje, že jej jako opozičního předáka rozhodně nelze podceňovat.

Vysoké ceny energií jsou jedním z nejžhavějším politických témat současnosti, pokud ovšem nepočítáme vysoké ceny skoro všeho. Dosavadní premiér na zasedání Evropské rady požadoval úpravu trhu s emisními povolenkami, jejichž cenu podle něj zvyšují spekulanti. Cílem jeho snažení, kterým dokonce na několik hodin jednání Rady zablokoval, bylo zakázat přeprodeje emisních povolenek, které by si mohli nakupovat pouze producenti škodlivin pro vlastní potřebu. Nyní si je totiž podle něj v dražbách nakupují spekulanti, kteří je pak se ziskem producentům prodávají.

Výsledný kompromis příliš nepřekvapí. Andrej Babiš jako vždy ohlásil velké vítězství, aby se vzápětí ukázalo, že vybojoval velmi málo nebo spíš vůbec nic. Šéfové unijních států mu slíbili, že se komise na trh s povolenkami podívá a pokud se spekulace o spekulacích potvrdí, bude konat. Podobně pochodil i ministr Havlíček. Vysoké ceny povolenek ve skutečnosti nejsou tím, co žene ceny energií vzhůru. Tím je hlavně plyn. Většině evropských lídrů se navíc do trhu s povolenkami zasahovat nechce. Snížení jejich ceny by snížilo příjmy z jejich prodeje, které jdou do zelených projektů. A šlapat na brzdu zelené agendy přece nejde.

A to je nejspíš také odpověď na otázku, jak dopadne česká žádost o aplikaci nulové sazby DPH, kterou má ministryně Schillerová podat k evropskému komisaři pro hospodářství. Návrh je v rozporu s právem Evropské unie, konkrétně se směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Tato směrnice, jak uvádí legislativní rada vlády, za současného stavu neumožňuje zavést osvobození od daně u dodání elektřiny nebo plynu. S ohledem na aktuální kritický stav v oblasti energií a jejich negativní dopad na domácnosti a malé podniky se to ale vláda rozhodla ignorovat.

Legislativní rada vlády rovněž upozornila, že návrh neobsahuje záruky dlouhodobé fiskální udržitelnosti. Na Českou republiku přitom dopadá povinnost členských států EU vyvarovat se nadměrným schodkům veřejných rozpočtů podle Smlouvy o fungování Evropské unie. A jsme zase u rozpočtu. Osvobození od DPH u energií by veřejné finance připravilo zhruba o 2 miliardy měsíčně. V případě samotného státního rozpočtu jde o 1,3 miliardy korun, to znamená snížení příjmů více než o patnáct miliard ročně. Připočíst k nim můžeme 8 miliard, které se vláda rozhodla lidem odpustit za podporované zdroje energií.

Návrh státního rozpočtu, který s novým volebním obdobím už vláda poslala znovu do sněmovny, s tím přirozeně nepočítá. Oproti návrhu ze září doznal podle předpokladu jen minimálních změn. Jednou z nich je poznání, že ani příští rok nebude zavedena digitální daň, což je další podseknutí příjmů o 2,5 miliardy korun, o půl miliardy korun se snížily kapitálové příjmy ministerstva financí. Na předpokládaný deficit to žádný vliv nemělo, stejně jako minule je i tentokrát ve výši 376,6 miliardy. Pokud bychom připočetli účet za energetické dárečky, je to krásných 400 miliard.

Jak to celé máme číst? Končící vláda nachystala svým nástupcům zlomyslnou past. Když na to pětikoalice kývne, bude muset v Bruselu vyjednat výjimku, což se jí nepodaří. Nula rozhodně neprojde a Babiš ji z opozice označí za neschopnou. Když na to nekývne, což je pravděpodobnější, a přijde s jiným návrhem, jak ulevit těm nejpotřebnějším, pak to rozhodně nebude řešení ani zdaleka tak štědré. A Babiš? Označí vládu za neschopnou a voličům slíbí, že až se vrátí ke kormidlu, zruší daně úplně. Proč taky ne, když to na deficit stejně nemá žádný vliv.

Návrh lze ocenit jako šikovný politický tah na cestě do opozice. Z hlediska rozpočtových příjmů i systému DPH je to hloupost. A smysl nedává ani dopad na spotřebitele. Plošná úleva zlevní energie spotřebitelům, kterým zatím cena neroste, prakticky však nepomůže zákazníkům zkrachovalé Bohemia Energy, kteří nyní přecházejí do režimu dodavatele poslední instance. Oproti standardnímu tarifu může být i pětkrát dražší. Pro řadu klientů jde o skok do energetické chudoby a s tím už vláda něco dělat musí. Mnohem vhodnější než politické hrátky s DPH je adresný systém státní sociální podpory.

Foto: redakce e-news