Návrh na uzákonění hromadné žaloby v souvislosti s pádem energetické skupiny Bohemia Energy lidem sám o sobě nepomůže zaplatit účty za elektřinu, míní prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Výhrady, které uplatnila HK, stále platí. „Ani v rámci spotřebitelských sporů nelze vyloučit, že tento nový druh řízení bude čelit snahám o zneužití,“ uvádí k návrhu předseda ČAK Robert Němec.

„Spor by mohl trvat i několik let, to bývalým zákazníkům Bohemia Energy nepomůže vyřešit jejich současnou situaci, kdy se jim ceny za energie skokově zvýšily. Navíc vymoct si peníze žalobou půjde jen tehdy, pokud je firma solventní, tedy bude mít z čeho v případě prohry u soudu peníze vyplácet,“ vysvětlil Dlouhý.

Účelové žaloby

Pokud vláda návrh předloží nové sněmovně v původní podobě známé z minulého volebního období, Hospodářská komora předloží poslaneckým klubům k osvojení pozměňovací návrh, který bude odrážet jak výhrady podnikatelů z předchozí legislativní diskuse, tak myšlenky obsažené v příslušné evropské směrnici, která byla v mezičase přijata. „Původní návrh bez korektur je pro podnikatelskou veřejnost nepřijatelný,“zdůraznil prezident Hospodářské komory.

Hospodářská komora už v minulosti upozorňovala, že tak, jak je zákon o hromadných žalobách sepsán, povede k legalizaci byznysu založeného na účelovém konstruování hromadných žalob na zakázku konkurenční firmy, nespokojeného dodavatele, odběratele, anebo i vlastního partnera firmy, a navrhovala např. zcela opustit koncept tzv. odhlašovacího řízení.

V případě přijetí nového zákona si firmy také budou muset ke krytí budoucích rizik vytvářet finanční rezervy pro vedení případných právních sporů, fakticky vysouzené náhrady anebo vynucené důsledky mimosoudních vyrovnání. „Vláda i zákonodárci si proto při svém rozhodování musí být vědomi, že nová regulace povede ke zvýšení cen, a znásobí již dnes problematické inflační tlaky,“ poznamenal Dlouhý. Podnikům by navíc hrozila i ztráta reputace, přestože by žaloba nebyla oprávněná.

Snahy o zneužití

Zákon o hromadných žalobách pro všechny druhy sporů kritizovala v minulosti i Česká advokátní komora. Nepředvídatelné dopady původního široce pojatého návrhu zákona na podnikatelské prostředí byly hlavním důvodem, pro který Komora nabádala k legislativní opatrnosti a zdrženlivosti, neboť jde o zcela nový právní institut, se kterým nejsou v ČR vůbec žádné zkušenosti a jehož dopady na společenské vztahy nelze „od stolu“ do důsledků odhadnout. „Vládou schválený návrh zákona považujeme za vhodnější, neboť umožní, aby se institut hromadného řízení zakotvil v tuzemském právním prostředí jen v omezeném rozsahu, pouze u spotřebitelských sporů. Omezení na spotřebitelské spory výše zmíněný negativní dopad z větší části eliminuje, byť ani v rámci spotřebitelských sporů nelze vyloučit, že tento nový druh řízení bude čelit snahám o zneužití,“uvedl předseda ČAK Robert Němec.

Foto: Pixabay

Zdroj: Dušan Šrámek