Problém dohody o Severním Irsku je vedle otázky lovu ryb v britských vodách v současnosti nejpalčivějším problémem vztahů mezi Evropskou unií a Velkou Británií. Britové uvažují o pozastavení platnosti části dohodnutých pravidel a EU v reakci na to hrozí uvalením obchodních cel. V současné ekonomické situaci se jedná o další nemilý problém, který poškodí obě strany sporu. Proč situace dospěla tak daleko?

Předně je třeba říct, že se ani jedna strana (zatím?) nedopouští porušení smluv, ty totiž explicitně uvádějí možnost pozastavit platnost některých článků ze závažných ekonomických, společenských nebo environmentálních důvodů. Druhé straně na to umožnují reagovat prostřednictvím cel.

Hlavní problém spočívá v tom, že Britové zjevně nepovažují vyjednaný modus operandi v Severním Irsku za dlouhodobě přijatelný. Je dobré připomenout, že protokol o této části EU byl přijat jako součást širší Brexitové dohody a že už tehdy část konzervativců tvrdila, že Severní Irsko bylo „obětováno“ za účelem dosažení dohody.

Faktem je, že současný stav, kdy tato část Velké Británie podléhá jiným celním podmínkám a na jeho území platí některé předpisy EU, je mírně řečeno problematická. Už jen proto, že některé zemědělská produkty musí být zkontrolovány, i když jsou do Severního Irska importovány z území Británie.

Celkově však jde o střet dvou principů, které lze jen velmi obtížně skloubit. Na jedné straně je cílem Britů dosáhnout plné suverenity po odchodu z EU. Na druhé straně Evropská unie odmítá jakékoliv výjimky z pravidel společného trhu. A mezi tím leží Severní Irsko a jeho hranice s Irskem, kterou ani jedna ze smluvních stran nechce mít jako „tvrdou“ a neprostupnou, aby nedošlo ke znovu rozdmýchání konfliktu mezi katolíky a protestanty.

Jedná se o velmi citlivou záležitost, která v minulosti vyhloubila mezi zeměmi obrovské společenské příkopy. Takovýto spor by byl problematický i za časů růstu, v současnosti však jde o další potenciální ránu pro ekonomiky všech zúčastněných. Mezi Velkou Británií a Evropskou unií probíhá čilý mezinárodní obchod, a celní války v časech křehkého ekonomického oživování po pandemii covidu, respektive uprostřed další vlny pandemie, s přihlédnutím k rostoucím cenám energií, všudypřítomné inflaci a velmi ambiciózní zelené politice… To nemůže chtít nikdo příčetný dopustit.

Co se týče České republiky, trh Velké Británie je pro nás šestým nejdůležitějším exportním trhem, když export z ČR je v peněžním vyjádření zhruba 3x vyšší než import z UK. Do Velké Británie míří velké množství automobilů, strojírenských výrobků, zdravotnických výrobků, ale také potravin. Eskalace sporů v Severním Irsku by se tak našich exportérů mohla velmi negativně dotknout, a proto spor musíme velmi bedlivě sledovat.

Foto: Pixabay

Zdroj: Michal Hejl