Víte, na co se vztahuje pojištění majetku? A jaký je rozdíl mezi pojištěním stavby a domácnosti? Vše do detailu vysvětlil Mario Kučera, ředitel odboru produktového managementu pojištění majetku a odpovědnosti občanů v Pojišťovně VZP, a.s.

Pod pojmem pojištění majetku, kterému se vy profesně věnujete, si většina lidí představí zejména pojištění domu. Co všechno si lze reálně pojistit?

Mimo samotné stavby rodinného domu zahrnuje pojištění majetku i pojištění všech stavebních součástí a vedlejších staveb (tzv. pojištění stavby). Jde např. o tepelná čerpadla, čističky odpadních vod, garáže, kůlny, bazény, ploty atd. Kromě rodinného domu si lze pojistit také byt včetně všech stavebních součástí, a to i společných součástí domu až do výše spoluvlastnického podílu. Pojistit lze i všechny rekreační objekty a jejich vybavení (viz dále), nebo dokonce hrob či hrobku.

Vztahuje se pojištění majetku i na věci, které máme doma nebo v garáži?

Ano, na vybavení domu se vztahuje tzv. pojištění domácnosti. Jedná se o pojištění všech movitých věcí, jako je třeba nábytek, elektronika, oblečení, spotřebiče, sportovní vybavení, nádobí, obrazy, šperky, peníze atd. Lze si pojistit i vybavení domácnosti umístěné v bytě, a to i pronajatém. Pojištění domácnosti se vztahuje i na věci, které si klient pronajal v rámci nájemní smlouvy, a věci na pozemku/zahradě patřící k domu (např. dětské prolézačky a skluzavky, grily, zahradní nábytek atd.).

A co třeba, když má dítě mobil na dětském táboře nebo na koleji?

Pojištění domácnosti se vztahuje i na věci mimo místo pojištění, tedy věci, které má pojištěný s sebou na dovolené v krátkodobém ubytování: hotel, chatka, penzion, internát, studentská kolej, pronajatý byt, a to po celé EU a dále ve Velké Británii, Švýcarsku a Norsku. Jedná se třeba o věci v autě včetně kol či lyží umístěných na střešních a jiných nosičích, věci v pronajatém ubytování na dovolené, věci studentů na koleji či internátu, věci uložené v odkládacích skříňkách na sportovištích apod.

Mimo klasické nepříjemné situace jako třeba nepřízeň počasí nebo vandalismus, na jaké další se pojištění majetku vztahuje?

V rámci pojištění majetku lze pojistit širokou škálu pojistných nebezpečí. Nejčastěji hlášená škoda v České republice je únik kapaliny z vodovodního zařízení, dále pak požár, kouř, výbuch, přepětí, zkrat, poškození plotu či fasády zvěří. Za již standardní považujeme pojištění zatečení atmosférických srážek nebo tzv. all-riskové pojištění skel a sanitárního zařízení. To znamená, že na skla a sanitární zařízení se pojištění vztahuje, i když jste škodu způsobil/a vlastní neopatrností. Pojištění majetku se vztahuje i na krádež vloupáním či loupežné přepadení. U loupežného přepadení jsou logicky pojištěny i veškeré věci, které má klient u sebe či na sobě.

Nedávno v Česku řádilo tornádo a řada lidí si ponese jak psychické, tak finanční doživotní následky. Na jaká nebezpečí způsobená přírodními živly se pojištění majetku od PVZP vztahuje?

Mimo vichřici či tornádo se toto pojištění vztahuje na krupobití, povodně a záplavy, ale i na zemětřesení, které se v ČR také může vyskytnout. Dále i na pád předmětu (např. stromu) nebo na náraz dopravního prostředku.

Další vaše důležité téma z pohledu produktového ředitele je „pojištění odpovědnosti“. Pod tímto pojmem si zase téměř každý představí „pojistku na blbost“. Jak byste toto pojištění popsal laikovi?

Jednoduše řečeno se jedná o pojištění, při jehož čerpání svou aktivitou způsobíte újmu třetí osobě. Nejčastějším případem je např. vytopení sousedů prasklou hadičkou od pračky či závadou na topení. Nicméně pojištění se vztahuje i na újmy způsobené mimo bydliště, a to např. rozbití vystaveného zboží v obchodě, zranění spoluhráče při kolektivních sportech, zavinění dopravní nehody při jízdě na kole či kolize na lyžích. Pojištění platí po celé Evropě a lze si sjednat i celosvětové krytí. Nemusí se jednat jen o újmu na věci, ale i újmu na zdraví. Existuje také pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti. To se vztahuje třeba na škody způsobené pádem stromu ve vlastnictví pojištěného na sousedův dům nebo požár způsobený vadnou elektroinstalací, který způsobí škody sousedům v bytovém domě. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na všechny členy rodiny žijící ve společné domácnosti, a tedy jedno pojištění kryje celou rodinu. Pojištění odpovědnosti lze sjednat spolu s pojištěním majetku v rámci jedné pojistné smlouvy (cenově výhodnější) nebo i samostatně.

Mohu se „pojistit na blbost“ i ve vztahu k zaměstnavateli?

V případě, že jste zaměstnanec, doporučil bych vám pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Dle zákoníku práce (ale i např. služebního zákona a dalších obdobných předpisů) odpovídá zaměstnanec za škody způsobené zaměstnavateli, a to až do 4,5násobku měsíčního příjmu (hrubého). Pojištění se například vztahuje na poškození vybavení pracoviště, poškození služebního vozidla či ztrátu svěřené věci (notebook, mobil, přístroje atd.). Pojištění se vztahuje i na škody způsobené při výkonu práce na základě dohody o provedení práce.

Kolik mi uhradí pojišťovna v případě poškození staré televize či pračky, bude uplatňovat amortizaci?

U pojištění domácnosti lze sjednat pojištění, kdy pojistné plnění bude odpovídat ceně, za kterou je možné danou věc pořídit novou. Tedy např. mám zničenou 6 let starou televizi, kterou jsem pořídil za 20 tisíc korun, ale dnes se dá obdobná televize pořídit za 10 tisíc korun Kč, pojišťovna mi tedy vyplatí 10 tisíc korun.

Mám deset let starou pojistnou smlouvu, je to dostatečná ochrana?

Z vlastní zkušenosti doporučuji provést aktualizaci nebo alespoň revizi pojistné smlouvy. Vzhledem k narůstajícím cenám majetku (zejména nemovitostí) je dobré zkontrolovat výši pojistné částky (horní hranice pojistného plnění). Navíc dnešní pojistné produkty na trhu s pojištěním již nabízejí daleko širší paletu pojistných nebezpečí, plnění v nových cenách a další výhody. Doporučuji provést tuto aktualizaci či revizi minimálně jednou za 5 let a ideálně častěji. Co se týče pojištění domácnosti, tak u každého časem dochází k pořizování nových věcí. U pojištění odpovědnosti nyní doporučujeme minimální limit plnění ve výši alespoň 5 milionů korun. Přiznané náhrady za újmy způsobené (zejména na zdraví) se každoročně zvyšují. Moderní produkty také nabízí asistenční služby, které se mohou v nouzových situacích hodit (např. oprava porouchaného kotle v zimě).

Foto + Zdroj: PVZP