Zástupci Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Sdružení velkých spotřebitelů energie se dohodli na vzájemné spolupráci při analýze výjimečné situace na energetickém trhu a na vytvoření expertního týmu k řešení této problematiky.

Hlavním cílem společné iniciativy je poskytování kvalifikovaných informací svým členům, koordinovaná účast v probíhajícímu diskurzu k tomuto tématu a příprava návrhu opatření, která mohou přispět k eliminaci dopadů na velkoodběratele i maloodběratele energií.

Všechny níže podepsané subjekty vyjadřují podporu české politické reprezentaci v jejím úsilí prosadit na evropské úrovni bezpečný a technicky proveditelný přechod k bezuhlíkové energetice, avšak se zohledněním vstupních podmínek České republiky a při dodržení podmínky zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek energie pro český průmysl a české občany.

Signatáři se domnívají, že připravovaná novela Energetického zákona by měla jednoznačně definovat práva a povinnosti jednotlivých účastníků trhu tak, aby bylo v maximální míře eliminováno spekulativní a nezodpovědné jednání subjektů, nově vstupujících na český energetický trh.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Sdružení velkých spotřebitelů energie společně deklarují připravenost poskytnout své expertní kapacity do řešitelských týmů a pracovních skupin, pokud budou příslušnými orgány a institucemi ustanoveny.

Foto: Pixabay

Zdroj: Insighters s.r.o.