Datum předložení: 25. 8. 2021

Autor: poslanci ČSSD

Stanovisko vlády: neutrální

Hodnocení EM: 20%

Posláním komise pro spravedlivé důchody, kterou zřídila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, oficiálně bylo zajistit nejen udržitelný důchodový systém, ale i systém zajišťující důstojné a spravedlivé důchody. Zjevnou kvadraturu kruhu komise vyřešila návrhem, který je jistě důstojný, možná i spravedlivý, ale určitě ne udržitelný. Svojí prací tak navázala na řadu předchozích důchodových komisí, které si pořizuje snad každá vláda, aby si za ni lámala hlavu, jak zajistit po roce 2030 vyplácení vůbec nějakých důchodů. A mezitím, i díky štědré vládní politice, objem vyplácených prostředků na důchody rychle roste.

Zatímco reforma penzijního systému, který v roce 2013 zavedla Nečasova vláda, se soustředila především na dodatečné příjmy systému v rámci důchodového spoření ve 2. pilíři, reforma z levicové dílny se soustřeďuje zejména na výdaje, respektive jejich zvyšování. V situaci, kdy systému hrozí kolaps z nedostatku prostředků, je to zvláštní, ale životní jistoty a sociální spravedlnost musí být, i kdyby na chleba nebylo. Vláda se na takto pojaté důchodové reformě neshodla, a sociální demokraté ji proto předložili těsně před volbami jako poslanecký návrh. Poněkud nelogicky ve třech samostatných předlohách.

Podívejme se nejprve na návrh předčasného důchodu pro náročné profese. Primárním cílem podle autorů je umožnit dřívější odchod do starobního důchodu pro ty pracovníky, kteří nejsou schopni, zejména z důvodu dlouhodobého výkonu náročných prací, vykonávat dosavadní pracovní činnost až do dosažení důchodového věku a jejich rekvalifikace kvůli fyzickému opotřebení již není účelná. Mělo by jít o profese spadající do kategorií 3 a 4, které stanovuje zákon o ochraně veřejného zdraví na základě zvýšené zátěže prachem, hlukem, horkem, zimou, chemickými látkami, fyzické zátěže a dalších rizikových faktorů.

Vedle nich se důchodový věk má snížit i pro pojištěnce vykonávající práce zdravotnického záchranáře, řidiče vozidla záchranné služby či záchranáře horské služby, a to vzhledem k vystavení stresu. Pokud vás napadne, že i další profese jsou vystaveny stresu, a měly by mít také nárok, pak bude stačit zajít si na ministerstvo práce a tam jim vysvětlit, že vám jde z práce hlava kolem. Seznam toho, co se považuje za výkon rizikové práce pro předčasný důchod, bude totiž určovat ministerstvo vyhláškou. Pokud tam bude sedět někdo jako Maláčová, což se snadno může stát, jistě rád vyhoví.

Navrhované snížení důchodového věku vychází ze zásady „za 10 let náročné profese snížení důchodového věku o 1 rok“ Když k tomu připočteme, že pravidla pro předčasný odchod do starobního důchodu mají zůstat beze změn a budou je moci využít i pojištěnci se sníženým důchodovým věkem, mohli bychom do důchodu všichni chodit daleko před šedesátkou. Podle Maláčové budou náklady spojené s řešením nároků osob vykonávajících práci v náročných profesích financovány zaměstnavateli prostřednictvím zvýšení sazby pojistného na důchodové pojištění. Alespoň tak to ministryně veřejně prezentuje, pravda to však není.

Zvýšená sazba pojistného u zaměstnavatele má činit 5 % za každého zaměstnance vykonávajícího práce v náročné profesi. Už teď máme jedno z nejvyšších zatížení práce v EU i v OECD, ani další zvýšení odvodů by ale na pokrytí nákladů zdaleka nestačilo.  Odhadované dodatečné výdaje státu mají podle autorů převyšovat příjmy ze zvýšeného pojistného o cca 60 – 70 %, ale vzhledem k tomu, že by se novinka týkala jen nějakých 70 tisíc lidí, šlo by o pár stovek milionů. Ve skutečnosti i samotná komise ve svých podkladech uvádí, že těchto zaměstnanců je až 429 tisíc. Ani tím ale dodatečný výčet nákladů nekončí.

Novinka má začít platit od roku 2023 a dřívější důchody se budou týkat náročné práce po roce 2001. Zaměstnavatelé ale nebudou zpětně doplácet jejich zvýšené pojistné, takže to celé bude hradit stát. K dopadům návrhu je třeba rovněž připočíst výpadek příjmů důchodového systému. Předčasný důchodce nejen začne pobírat důchod, ale též přestane do systému přispívat. Jako perličku je nutno rovněž uvést, že zaměstnavatel má dnes povinnost evidovat informace o tom, že zaměstnanec u něj vykonával náročnou práci deset let. Delší dobu takového zaměstnání tedy bude dost obtížné doložit.

Vláda se k návrhu postavila neutrálně, aniž by se vůbec někdo pokusil skutečné náklady vyčíslit. Vzhledem k jeho předložení pět minut po dvanácté v rámci volební kampaně potápějící se ČSSD, jí to nelze mít ani příliš za zlé.

Foto: Pixabay