Vystudovala obor Ekonomie a management na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.  Je nadšený sportovec a ve svém volném čase se věnuje nejraději mountain bikingu a józe. Říká, že sportovní aktivity jsou také skvělým teambuildingem.

Rozhovor s MARKÉTOU CECHMAN, ředitelkou týmů Zpracování operací a Nákup skupiny ČSOB.

Máte za sebou osmnáct let v manažerských pozicích, z toho sedm let v bankovnictví a pojišťovnictví. Vzpomenete si na své začátky?

Samozřejmě, ráda vzpomínám na každou zkušenost a výzvu, kterou jsem prošla. Jsem vděčná, že jsem si za svou kariéru mohla vyzkoušet různorodou práci, od vlastního podnikání, přes malé firmy a velké korporace, po největší státní podnik. Možnost zažít různé firemní kultury mě v životě velmi obohatila. Začínala jsem v obchodní pozici a hned mi bylo jasné, že obchod je můj osud. Respektive byl na 15 let, než jsem se přesunula do podpůrných domén. Poznávání nových lidí a touha neustále hledat cesty, jak klientovi nabídnout to nejlepší, mě motivuje po celou dobu mé pracovní kariéry.

Kdo byl jako manažer pro vás tehdy největší inspirací?

Vždy jsem kolem sebe našla mnoho inspirativních lidi, od kterých jsem se naučila něco nového, přínosného do života. Vždy jsem si vážila a respektovala manažery, kteří ke svým profesním zkušenostem dokázali přidat také empatii, férovost a důvěru. Ve svých pracovních začátcích jsem obdivovala manažery, kteří si dokázali zachovat nadhled a nebrat si věci osobně, protože já jsem to tenkrát ještě moc neuměla.

Jak vnímáte složení optimálního týmu? Jak se to změnilo v současné době?

Optimální tým je tým spokojených lidí, kteří táhnou za jeden provaz. Jako velký přínos vnímám diverzitu v týmu. Dlouhé odloučení v době Covidu v některých týmech způsobilo odloučení a menší pocit sounáležitosti. Bylo to náročné období pro všechny a je velká výzva pro leadery udržet týmovost s ohledem na hybridní způsob práce a na potřeby zaměstnanců a firmy.

Jste velký sportovec. Jak vám sport pomáhá při vedení týmu?

Je to podobné jako v osobním životě: Spokojená matka, spokojené děti. Každý si potřebujeme občas vyčistit hlavu a při sportu mívám skvělé nápady nebo alespoň si to v danou chvíli myslím (smích). Sportovní aktivity jsou také skvělým teambuildingem.

Vaší agendu v nové pozici zahrnuje zpracování požadavků klientů, např. správu bankovních produktů, stížnosti a péče o zákazníky, reklamace karetních a ATM transakcí, či zpracování hotovosti, správu dokumentů, správu úvěrů, mzdovou a personální agendu a další. Jaké jsou podle vás požadavky klientů?

Toto jsou agendy, které již řídím dva roky. V nové roli přibydou další agendy z portfolia Operations, například back office finančních trhů, služby pro skupinu ČSOB včetně digitalizačního centra, centrální nákup a mnoho dalších. Požadavky klientů odpovídají trendům dnešní doby, tzn. vše potřebujeme jednoduše, ihned a digitálně.  Na druhou stranu stále máme klienty, kteří se nechtějí vzdát papíru, razítka a osobní schůzky. V požadavcích a zpětné vazbě klientů nacházíme inspiraci.  S Customer Experience systematicky pracujeme na zlepšování našich produktů a služeb.

Jak vidíte banku budoucnosti?

Digitální transformace finančního sektoru je v plném proudu a bude akcelerovat. Práce s daty, e-identita, inovace v technologiích, decentralizované financování, to vše bude hrát hlavní roli. Díky virtuálním asistentkám a skvělým aplikacím si klient vyřídí mnoho potřeb sám a rychle. Procesy budou rychlé a jednoduché nejen na straně klienta, ale i uvnitř finančních institucí. Cílíme co nejvíce na tzv. Straight Through Processing (STP), tedy automatizované procesy bez dotyku lidské ruky. Určitě nás všechny nenahradí roboti, např. pro finanční poradenství bude i nadále potřebný „lidský přístup“, jen se budeme mnohem více setkávat virtuálně než fyzicky na pobočkách.  Kolegyním a kolegům na pobočkách zefektivnění procesů uvolní ruce od rutinních úkonů tak, aby mohli více času věnovat požadavkům a přáním našich klientů. S tím souvisí i potřeba posílení kompetencí a zvyšování odbornosti našich zaměstnanců, do kterého investujeme.

Společně s týmem jste uvedla v život např. aplikaci PETR umožňující zpracovávat zaměstnanecké daně digitálně. O co konkrétně jde?

PETR je zkratka aplikace Paperless Employee Tax Refund. Znamená to, že jsme se v ČSOB zbavili papírových růžových formulářů Prohlášení poplatníka daně a Žádost o roční zúčtování daně a plně je nahradili elektronickou verzí. Aplikace samozřejmě zahrnuje automatické workflow a integraci dat do potřebných systémů.  Benefitů je mnoho, např. zrychlení a zjednodušení celého procesu zpracování zaměstnaneckých daní jak pro zaměstnance, tak pro mzdové účetní, či úspora více než 100 000 papírů ročně. Obzvláště v době covidové nám všem v ČSOB tato inovace výrazně zjednodušila život.

Jaké jsou vaše cíle v nové pozici?

Moje cíle zapadají do strategie skupiny ČSOB. Prioritou bude např. zavádění nových technologií do procesů Operations. Digitalizace, automatizace, robotizace jsou již samozřejmostí, nicméně Artificial Intelligence nám přináší nové možnosti. Dále již zmiňované STP a obecně kontinuální zlepšování procesů. Nové technologie nám také umožňují chytřejší task mining a plánování kapacit, což zvyšuje naší flexibilitu a efektivitu. Dalším cílem je pokračování v integracích v rámci skupiny ČSOB, užší spolupráce s mateřskou KBC, či rozšiřující se spolupráce se sociálními podniky. A tím nejdůležitějším cílem je udržet spokojené a motivované zaměstnance, kteří poskytují excelentní služby pro naše interní i externí zákazníky.

Zastávala jste také pozici výkonného manažera v útvaru Facility management Services se zodpovědností za správu majetku a provozní služby. Co vám tato zkušenost dala do vašeho manažerského života?

Mnoho cenných zkušeností pracovních i osobních. Měla jsem skvělou šéfovou, která pro mne je dodnes velkou inspirací. Byla to má první pozice v podpůrném útvaru, takže jsem poprvé vedla týmy, které měly „neobchodní“ cíle a agendy byly velmi různorodé. V podstatě každý člověk v týmu měl jedinečné know-how a byl specialista ve své agendě. Nicméně cíl pro mne byl stále stejný – poskytovat excelentní služby, v tomto případně však pro interního klienta. Byla jsem u zrodu flexibility pracovního prostředí v ČSOB, testování elektrických automobilů a dalších témat z oblasti firemní kultury a CSR aktivit, což je moje srdeční záležitost i dnes.

Má to žena jako manažerka těžší než manažer muž? 

Dnes už nemá, alespoň ne v ČSOB. A samozřejmě vždy záleží, jaké máte zázemí a podporu v práci a hlavně doma. Je to především o odvaze, prioritách, schopnostech a příležitostech, a pak je jedno, zda jste muž či žena.

Jaké vlastnosti by podle vás měl mít manažer týmu, team leader?

Leader by měl být empatický, inovativní a odvážný. Měl by být vizionář, který umí namotivovat své okolí, a s vytrvalostí jde za svým cílem. Měl by podporovat rozvoj lidí, rozpoznat talenty a nechat je „zářit“.

Jaký typ lidí by nikdy neměl být team leader?

Egocentrický a arogantní člověk.

Jak by se měl vrcholový manažer udržovat v dobré fyzické a psychické kondici?

To je velmi individuální. Každopádně se každý, nejen manažer, musí naučit odpočívat a udělat si prostor ve svém životě na to, co ho baví a nabíjí pozitivní energií. Lehce se to řekne, v některých etapách života to jde obtížněji, i pro mne to byla cesta učení. Životní zkušenosti nás vedou k ujasnění priorit, sebepoznání a hledání sebemotivace, která je dle mého názoru klíčová pro spokojený život.

Děkuji za rozhovor.

Foto 1: Pixabay

Foto 2: Poskytnuto Markétou Cechman

Zdroj: Renáta Lucková