V dubnovém komentáři jsme psali, že je jen otázkou času, kdy vklady obyvatel v bankách, počítáno v korunách i cizí měně, překonají hranici tří bilionů korun.

V červenci chybělo pouhých devět miliard korun, a z Bankovní statistiky ČNB za srpen jednoznačně vyplývá, že avizovaná meta byla, při meziměsíčním navýšení vkladů obyvatelstva o 9,3 miliardy, nejen dosažena, ale o 394 milionů korun i nepatrně překonána. Není třeba zdůrazňovat, že úspory jsou v populaci rozloženy velmi nerovnoměrně a koncentrují se do příjmově silných decilů.

Úvěry obyvatelstvu rostou zejména díky čilé poptávce po hypotékách. Celkově půjčky meziměsíčně stouply o 18,7 miliardy korun, tedy dvojnásobně rychleji než vklady. Saldo tak meziměsíčně kleslo z 1,133 bilionu korun na 1,123 bilionu korun.

Živnostníci, evidovaní ve statistikách jako separátní kategorie, v podstatě drželi svoje úvěry v bankách na nezměněné úrovni, ale opět výrazněji zvedli úložky o 2,4 miliardy korun, což se promítlo i do nárůstu salda
na 137,6 miliardy korun, jež bylo poprvé zaznamenáno před dvaceti lety a v podstatě kontinuálně roste.

Oživení ekonomiky se pozná na výrazném růstu poptávky firem po úvěrech, a naopak snižování hotovosti na účtech v bankách, neboť investiční projekty nabízejí podstatně lepší zhodnocení finančních prostředků. Od jara však přicházejí dost smíšené signály. V srpnu například firemní úvěry na provozní účely a investice stouply o 12,3 miliardy korun, což je solidní, ale zároveň na vkladových účtech přibylo 17,6 miliardy korun a kladné podnikové saldo tak v srpnu stouplo ze 115,1 na 120,3 miliardy korun. Přitom samotná existence kladného salda, kdy firmy mají v bankách více prostředků uloženo, než si na úvěrech vzaly, je nový fenomén, který se poprvé za existenci novodobé ČR objevil loni v červenci.

Nadále příznivý je vývoj u nevýkonných úvěrů, byť se značnými rozdíly mezi jednotlivými obory. Podíl nevýkonných podnikových úvěrů stagnuje již tři měsíce za sebou na hladině 4,2 %, což je hluboko pod 9 % z prosince 2010, a podstatně méně, než se před rokem touto dobou očekávalo. Ještě podstatně lepší je platební morálka u domácností s hypotékou, kde je podíl nevýkonných úvěrů 0,85 %, což je nejméně v letošním roce a na dohled historických minim (0,8 %). Kvalita portfolií v Česku působících bank tak potvrdila, že patří nadále mezi nejlepší v Evropě.

Vývoj úvěrů a vkladů (v mil. Kč)

Období Nefinanční podniky
vklady úvěry saldo
31.08.2021 1 276 974,6 1 156 595,8 120 378,8
31.12.2020 1 217 934,1 1 123 033,9 94 900,2
29.02.2020 1 098 810,8 1 124 188,7 -25 377,9

 

Období Domácnosti – živnosti Domácnosti – obyvatelstvo
vklady úvěry saldo vklady úvěry saldo
31.08.2021 184 849,9 47 279,4 137 570,5 3 000 394,6 1 876 642,3 1 123 752,3
31.12.2020 166 283,6 47 008,1 119 275,5 2 822 763,1 1 763 145,2 1 059 618,1
29.02.2020 146 902,1 45 608,7 101 293,4 2 558 237,8 1 663 888,8 894 348,8

Zdroj: ČNB (ARAD), vklady a úvěry rezidentů dle sektorového hlediska (Kč + cizí měna)

MIROSLAV ZÁMEČNÍK, hlavní poradce České bankovní asociace

Foto: Pixabay

Zdroj: ČBA