Je kolínský rodák. Přesto je pro cyklisty jeho jméno spojeno hlavně s horskými koly.  Je prezidentem Českého svazu cyklistiky. Z toho důvodu není vidět jen na bikových závodech, ale i na silnici, dráze a pochopitelně i na cyklokrosových okruzích.

Rozhovor s PETREM MARKEM, prezidentem Českého svazu cyklistiky.

Co je posláním Českého svazu cyklistiky?

V širší obecné rovině je naším hlavním posláním zejména prosazovat zájmy české cyklistiky, zvyšovat její společenskou prestiž doma i v zahraničí a pečovat o její všestranný rozvoj.

K tomu, abychom splnili tato poslání, je nutné velmi široké působení a cílená podpora konkrétních aktivit a činností. Mezi hlavní činnosti svazu cyklistiky patří především zabezpečení reprezentace ČR ve všech disciplínách pod křídly ČSC, dále podpora talentované mládeže a rozvoj koncepce sportovních center mládeže, organizace vrcholných tuzemských soutěží jako jsou české poháry a národní šampionáty a v poslední době také organizace eventů se zaměřením na rozvoj bezpečnosti a dovedností hlavně u dětských a mládežnických kategorií široké veřejnosti.

V období od 5. do 8.srpna 2021 probíhají současně dvě velmi významné sportovní události. Jednak olympiáda v Tokiu a v České republice také SAZKA Tour – největší cyklistický etapový závod první kategorie UCI na mezinárodní úrovni, známý dříve pod názvem CZECH Tour. Co obě události znamenají pro český vrcholový cyklistický sport?

Olympijské hry jsou samozřejmě pro všechny sportovce vrcholnou sportovní událostí, na kterou se připravují celý život, a každý úspěch na OH je pro všechny sportovce velmi důležitý. I pro nás cyklisty jsou OH to nejdůležitější sportovní událostí. Bohužel zatím se cyklistům na letošní odložených OH nedařilo, tak jak cyklisté určitě chtěli a co bychom si přáli, ale všichni cyklisté odvedli na OH velmi dobrou práci a velmi důstojně reprezentovali ČR.

Silniční závody SAZKA Tour patří v současné době mezi naše nejlepší etapové závody u nás a věříme, že díky společnosti SAZKA, která tento závod podpořila, budeme společně tento závod posouvat do vyšších prestižních mezinárodních kategorií. Mezi účastníky je několik opravdu prestižních světových týmů, které zaručují opravdu skvělou podívanou pro cyklistické fanoušky.

Prezidentem ČSC jste více jak tři roky. Co se za tu dobu povedlo?

Myslím, že se toho povedlo celkem dost – od úspěchů našich sportovců na světových soutěžích, organizování vrcholných sportovních podniků nebo rozvoje mládežnické cyklistiky, přes podepsání smlouvy s generálním partnerem ČSC společností ŠKODA Auto, a.s., až po zlepšení mediálního obrazu svazu a postupných změn v oblasti komunikace, kde ČSC velmi zaostával. Za tím vším vyjmenovaným je obrovská spousta práce nás všech, kteří jsme se rozhodli české cyklistice pomáhat a rozvíjet ji. Proto jsme také v letošním roce představili nové logo svazu i s claimem „Jedem za všechny“, který vyjadřuje naši ideu, jak vést českou cyklistiku.

Bohužel se i leccos nepovedlo, resp. se stále nedaří. Ano, mluvím hlavně o stavbě krytého velodromu, který české cyklistice nesmírně chybí. Přestože se tomuto tématu věnuji intenzivně od mého zvolení, nepodařilo se mi zatím pro tento projekt získat silnější oporu a podporu. To mě mrzí asi nejvíc, ale intenzivní jednání o výstavbě velodromů v Brně a v Praze stále probíhají, a já věřím, že se nám alespoň jeden velodrom společně s NSA s podporou měst Brno a Praha podaří postavit. Cyklistika by si to opravdu zasloužila.

Další ztrátou, kterou jsem nečekal, bylo odstoupení společnosti STRABAG od partnerské smlouvy s Českým svazem cyklistiky.

Která z cyklistických disciplín je v ČR nejvíce oblíbená? A v porovnání se světem?

To je trochu složitá otázka. Pokud máte na mysli cyklistiku, kterou provozuje široká veřejnost, tak tam bych asi řekl, že jsou to horská kola. Jsou nejvíce dostupná na trhu a nepatří, pokud se bavíme opravdu o volnočasové cyklistice, k finančně náročnému druhu kola. Podobný trend bude i ve světě, pokud pomineme takové země jako např. Holandsko, kde kolo je hlavně dopravní prostředek, a jezdí se převážně na cestovních kolech.

„Oblíbenost“ dané disciplíny ve výkonnostním sportu ať už dětí a mládeže a následně i výkonnostní amatérské cyklistiky se pohybuje částečně v amplitudách, které jsou ovlivněny řadou faktorů. Jedním z nejzásadnějších je úspěšnost některého českého sportovce v dané disciplíně. Připomeňme obrovský nárůst oblíbenosti výkonnostní cyklistiky horských kol u dětí a mládeže po vítězství Jaroslava Kulhavého na olympiádě v Londýně. Další z faktorů je letitá tradice disciplíny. Tou je jednoznačně silniční cyklistika, která je stále považována za „královskou“ disciplínu. Neopomenutelným faktorem je i bezpečnost při tréninku a materiálová dostupnost.

Je cyklistický sport jen o technice a vybavení či i tzv. „o hlavě“? Co je důležitější?

Na to nelze také jednoznačně odpovědět. Bezesporu v absolutním výkonnostním topu musíte mít všechny zmíněné parametry na nejvyšší úrovni a nastavení. Nicméně se domnívám, že pokud nemáte na cyklistiku „hlavu“, tedy neumíte se tzv. „gumovat“ při tréninku a přípravě a následně i při závodu samotném, ve výsledku vám nejkvalitnější technika a vybavení k nejlepšímu výkonu nepomohou. Psychická příprava na závod samotný je samozřejmě nedílnou součástí dobrého výkonu. Ale tak je nastavena valná většina druhů sportů v jeho vrcholové podobě.

Jak vidíte český cyklistický sport v současnosti? Jak poznamenala přípravu pro českou cyklistiku koronavirová epidemie?

Cyklistika je jedním ze sportů, který bylo možné provozovat i v průběhu pandemie bez výraznějších omezení. Naštěstí i mládež se mohla, i když v omezených podmínkách, celkem kvalitně připravovat. Bohužel zásadním způsobem byly omezeny soutěže, a to na všech úrovních, protože cyklistické soutěže patří mezi akce s účastí závodníků pohybující v řádech stovek účastníků, a ty byly dlouho zakázané. Rovněž vrcholné mezinárodní podniky, a to včetně mistrovství světa, byly častokrát organizovány pouze pro elitní jezdce nad 18 let a zcela tak vyřadily kategorie juniorů, což se samozřejmě promítá i do následné výkonnosti zejména mladých závodníků.

Je dostatek malých a mladších talentů pro závodní cyklistiku? O jaký druh cyklistiky má mládež zájem?

Zájem o cyklistiku zatím děti a mládež stále mají. Vychází to samozřejmě z popularity našeho sportu. Úskalím výkonnostní cyklistiky je její náročnost na fyzickou připravenost a tréninkovou píli a nutnost najíždět tisíce kilometrů ročně v poměrně náročných podmínkách včetně stále se rozrůstajícího silničního provozu, a také náročnost materiálová. Dnešní děti a mládež v širší rovině nemají moc rády sporty, které „bolí“, a takovým sportem výkonnostní cyklistika 100% je.

Každopádně mezi nejoblíbenější druhy cyklistiky u mládeže patří silnice, horská kola a BMX, resp. mají stále širokou členskou základnu.

Svaz též rozvíjí mládežnickou, rekreační a veteránskou cyklistiku – a cyklistiku pro handicapované. Čeští paracyklisté se úspěšně prosazují i na závodech ve světě. Mají v Čechách vhodné podmínky pro trénink?

Výkonnostní para cyklistika je stejně náročná jako cyklistika „zdravých“, jak jsem popsal v předchozích odpovědích. K tomu musíme ještě připočíst tělesná či smyslová omezení para cyklistů a dostáváme se v náročnosti provozování tohoto sportu ještě o další úroveň výš. Některé druhy handicapu se neobejdou bez výrazné asistence či pomoci ani při běžné vyjížďce, natož při každodenním tréninku ve výkonnostní podobě para cyklistiky. To vrhá para cyklistiku spolu s materiální náročností do jednoho z nejtěžších para sportů, resp. sportů handicapovaných. Podmínky pro trénink jsou z pohledu personálního zajištění para cyklistů velmi náročné. Dalším faktorem omezujícím podmínky tréninku je opět provoz na silnicích. Výkonnostní para cyklistika se nedá provozovat jen na cyklostezkách a dovedete si představit, jakou míru nebezpečí podstupuje např. handbiker jedoucí po silnici, když výška jeho kola je jen něco přes 40 cm.

Je v ČR dostatek sportovních center, cyklistických zařízení a objektů jak pro trénink vrcholových cyklistů, tak i pro rekreační cyklistiku?

Cyklistických center v podobě sportovního stadionu resp. velodromu, bikrosové dráhy či bike parku je v ČR zoufale málo. V současnosti máme čtyři venkovní velodromy a jeden krytý velodrom. Všechny dosahují stáří více než 40 let. Bikrosových drah je necelá dvacítka a parametry pro soutěže vrcholových bikrosařů má celkem pět areálů. Počet bike parků postavených pro olympijskou disciplínu horských kol cross country s odpovídající náročností pro trénink a přípravu se rovná téměř nule. Přitom výstavba odpovídajících bike parků není ani o velkých financích v řádech stovek milionů jako např. u velodromu, navíc je v ČR spousta lokalit, kde by takový bike park krajinu kultivoval a oživil a zároveň by sloužil pro sportovní vyžití široké veřejnosti. Bohužel i přes tato nesporná pozitiva bike parků se úřady a samospráva k jejich výstavbám staví podle nás cyklistů trochu vlažně, a to si myslím, že je pro všechny cyklisty velká škoda. Na druhou stranu jsou ale lokality a města, kde nám vycházejí vstříc a pomáhají.

CSC pořádá vzdělávací projekt tzv. Cycling University. Můžete nám to více přiblížit?

Cycling University, je název vzdělávacího projektu Českého svazu cyklistiky, který slouží nejenom pro postgraduální vzdělávání trenérů, ale představuje i vědomostní osnovu pro trenéry začínající. Program obsahuje přednáškové bloky, ve kterých jsou trenéři seznamováni s nejnovějšími trendy ze světa sportu. Nejenom z oblasti tréninku, ale i sportovní medicíny, fyziologie sportovní zátěže, výživy, psychologie, mentálního tréninku, aktuálních sportovních technologií, marketingu, sportovní ekonomiky, dotační problematiky, atd.

Přednášejícími jsou uznávaní, přední odborníci na danou problematiku, kteří spolupracují s našimi nejúspěšnějšími sportovci a významnými sportovními institucemi. Přednášky jsou pojaté srozumitelnou, zajímavou a populární formou dialogu s moderátorem a diskusí s posluchači.

Koronavirová pandemie nám projekt zabrzdila, ale pevně věříme, že v letošním roce proběhne minimálně jeden seminář a v příštím roce bude již vše v normálu a projekt poběží stejně jako v roce 2019.

Jak je to s financováním českého cyklistického sportu?

Jako všechny národní federace v ČR dostáváme peníze od NSA. Tyto peníze mají jasná a daná pravidla na co je můžeme použít. Hlavní část je určena pro reprezentanty v jednotlivých cyklistických odvětvích, kterých máme 6, respektive 7 / silnice, dráha, horská kola, cyklokros, BMX a kolová, a v neposlední řadě i hendikepovaní cyklisté/. Další peníze jsou určeny na podporu mládeže, ale mládeže od 15let. Na mladší děti nedostáváme od státu žádné peníze, a to si myslím je chyba. Samozřejmě se snažíme spolupracovat a shánět sponzory a firmy, které jsou ochotny nám pomáhat rozvíjet cyklistiku a podporovat závody pro děti a také špičkové mezinárodní závody.

Je současný obrovský rozvoj cyklistiky více spjat s koronavirovou epidemií a omezenými možnostmi cestování do zahraničí?

Určitě ano. Jak jsem již zmiňoval, cyklistika byla jedním z mála sportů, který se dal v období pandemie provozovat. Tento trend je jistě podpořen i tím, že hodně Čechů tráví dovolenou doma. My pevně věříme, že se z tohoto rozpuku cyklistiky na úrovni turistické vygenerují i výkonnostní cyklisté a třeba i další olympijský vítěz.

Pro přehled, jak začít s výkonnostní cyklistikou dětí a mládeže, jsme aktuálně připravili webovou aplikaci na webových stránkách svazu s databází sportovních a cyklistických klubů, které se starají o tyto věkové kategorie a mají zaměření na vyšší výkonnostní úroveň. Stránka je interaktivní a její návštěvník si zde může nalézt lokalitu, druh cyklistiky i věkovou kategorii a daný sportovní klub, kam může případně své dítě zapsat. Tato stránka je rovněž otevřená pro zápis i dalších cyklistických kroužků a spolků, které by chtěly být v této databázi a registrace je zdarma.

Současný svět je ovlivněn moderními technologiemi, o kterých jsme možná ještě před pár lety neměli ani ponětí. Jak zasahují moderní technologie do cyklistického sportu?

Moderní technologie se samozřejmě nevyhýbají ani cyklistice. To, co bylo dříve výsadou jen nejvrcholovějších sportovců, proniká do všech výkonnostních pater cyklistiky a široké veřejnosti. Jedná se především o technologii výroby cyklistického materiálu a vybavení a jeho obrovský rozvoj směrem ke zlepšení a dokonalosti. Také oblast „chytrých“ přístrojů a vybavení zažívá obrovský boom. Máme chytré trenažery, chytré sport testry, hodinky, GPSky, vidlice, sedlovky atd atd.

Velmi se také rozvíjí tzv. virtuální cyklistika, což je jízda na trenažeru v „obýváku“ a závodění s celým světem prostřednictvím online virtuální platformy. Jsem rád, že jsme tento vývoj zachytili a již od loňska organizujeme Český pohár v eCyklistice, kterého se zúčastňuje velké množství jezdců jak z profi pelotonu, tak z oblasti amatérské cyklistiky neboli hobby závodníků.

Děkuji za rozhovor.

Foto: Poskytnuto Petrem Markem

Zdroj: Renáta Lucková