Stále více se množí případy, kdy nezodpovědní lidé neprovedou přepis nově nabytého automobilu, což přináší spoustu problémů předchozím majitelům (samozřejmě je nejlepší variantou jít na přepis spolu, ovšem ne vždy je to možné). Často se provádí prodej automobilu, zejména mezi kamarády nebo rodinou, pouze ústní dohodou, což se mnohdy nevyplatí.

Kupní smlouva na auto by měla být sepsána při prodeji každého automobilu, i těch nejlevnějších nebo mezi členy rodiny či kamarády.

Co je kupní smlouva na auto

Při každém prodeji vozidla by měla být uzavřena smlouva o koupi vozidla nebo kupujícím a prodávajícím, která charakterizuje kupní podmínky.

Ve chvíli, kdy smlouvu podepíšete, zavazujete se ke koupi či prodeji automobilu. Smlouvu je vždy důležité, krok po kroku, zkontrolovat.

Na základě podmínek nákupu existují různé podtypy smluv o koupi vozidla. Pokud například potřebujete nákup financovat, smlouva o prodeji automobilu bude obsahovat podmínky půjčky na auto.

Důvody, proč mít vždy kupní smlouvu na auto

Kromě toho, že máte alespoň nějaký důkaz o tom, že již nejste vlastníkem automobilu, se správně sepsanou kupní smlouvou předejdete případným dohadům o poruchách vozu, které se mohou objevit po prodeji.

Co musí kupní smlouva na auto obsahovat?

Každá kupní smlouva na auto by měla obsahovat přesné údaje zúčastněných, i o samotném vozidle.

Informace o kupujícím a prodávajícím

Smlouva o koupi vozidla obsahuje klíčové informace o kupujícím a prodávajícím, jako jsou jména a příjemní obou, adresa a datum narození.

Informace o vozidle

Kupní smlouva na vozidlo také popisuje vozidlo. Dohoda bude obsahovat VIN a její rok, značku a model. Mělo by být také označeno údaj ujeté vzdálenosti v době prodeje.

Informace o prodeji a ceně

V kupní smlouvě se vždy uvádí cena za vozidlo a příslušenství. Celková cena by měla být jasná a zřetelná.

Smlouva není dlouhý elaborát, k jejímu přenosu domů vám postačí vaše peněženka.

Na co si dát při podpisu smlouvy pozor

Smlouvy o prodeji auta jsou jen zřídka dokonalé. Před podpisem je důležité smlouvu důkladně prostudovat.

  • Chybějící nebo nepřesné údaje – Vždy zkontrolujte, zda jsou všechny informace správné. Nesprávné údaje mohou později způsobit komplikace.
  • Extra poplatky -Skryté poplatky není vždy snadné odhalit a všichni víme, že se běžně používají. Pokud se objeví nějaké poplatky, které vás překvapili, nestyďte se na ně zeptat, požádejte o jejich vysvětlení, případně odstranění.
  • Konečná částka – Ujistěte se, že je ve smlouvě přesně uvedená konečná částka, kterou máte zaplatit, pokud jste kupující nebo dostat, když jste prodávající.
  • Přesný popis vozidla – Nepodceňte detailní popis vozidla, včetně jeho přesného technického stavu a závad.

Foto: Shutterstock