Český statistický úřad zveřejnil zajímavou statistiku, která analyzuje dopad pandemie COVID-19 na odvětví české ekonomiky. Data ukazují situaci odvětvích v roce 2021 ve srovnání s průměrem předpandemického roku 2019.

Zdroj: ČSÚ

Z obrázku je patrné, že v pandemickém roce většina odvětví utrpěla významný pokles, nejvíce se dotknul automobilového průmyslu. Naopak v průmyslu se nejlépe vedlo tzv. ostatnímu zpracovatelskému průmyslu, do něhož řadíme např. výrobu klenotů a bižuterie, sportovních potřeb, hudebních nástrojů nebo her a hraček. Průmysl jako takový v roce 2020 pokles o více než dvanáct procent.

Z tohoto pohledu je rok 2021 o poznání radostnější, neboť ve srovnání s rokem 2019 již je pouze půl procenta před pandemickým stavem. Růst táhnou zejména dodávky do automotive (+16,7), dřevozpracující průmysl (+12,9) a papírenský průmysl (+10).

Výhled je pozitivní, předstihové ukazatele (jako nové stavební zakázky, nové průmyslové objednávky nebo hodnota nových stavebních povolení) významně rostou. Na předkrizovou úroveň se tak průmysl zřejmě vrátí poměrně rychle, pokud do ekonomiky nezasáhne podzimní lockdown.

Foto: Pixabay