Poradenská skupina APOGEO Group a GAUSS Algorithmic poskytující služby v oblasti analýzy velkých dat, strojového učení a prediktivní analytiky, uzavřely od července letošního roku strategické partnerství.

Obě společnosti budou spolupracovat na vývoji softwarového řešení, které odstraní ruční práci při pořizování, zpracování, kontrole a interpretaci finančních dokumentů. Toto řešení bude využívat odbornost obou partnerů: Účetní, daňové, auditorské, znalecké a transakční know-how ze strany APOGEO Group a znalosti datových specialistů, matematiků a odborníků na využití umělé inteligence ze strany Gauss Algorithmic.

Cílem je uvést pro klienty spolehlivý a pro uživatele jednoduše ovladatelný softwarový nástroj, který zefektivní, zpřesní a standardizuje podstatnou část dnes ručně či poloautomaticky prováděné práce nad finančními dokumenty. Klíčovou úlohou tohoto řešení bude nahradit lidskou práci prací inteligentního stroje. Dalším efektem tohoto řešení bude snížení nákladů na vedení účetnictví, snížení rizika lidské chyby a zvýšení vypovídací schopnosti a transparentnosti účetních a ekonomických systémů při řízení firem.

„Inovativnost vyvíjeného řešení spočívá ve způsobu a rozsahu využití poznatků z oblasti umělé inteligence. Zásadní pokroky posledních let v architektuře neuronových sítí, zpracování obrazu a jazyka, posouvají možnosti využití na další odvětví,“ říká Johnson Darkwah, CEO GAUSS Algorithmic.

„Partnerství s přední poradenskou společností nám umožní porozumět výzvám v oblastech účetnictví nebo auditorských služeb. Můžete mít sice nejlépe fungující algoritmy, ale pokud jejich výsledky nevhodně využijete, tak to nebude mít žádný dopad. Mít partnera jako je APOGEO Group je pro úspěch tohoto produktu obrovská výhoda,“ doplňuje Darkwah.

Z pohledu APOGEO Group je strategická spolupráce logickým krokem v rámci dalšího rozvoje skupiny. „Jsme přesvědčeni, že již v brzké době inovativní přístupy ocenění naši klienti zejména v oblasti účetních, daňových a auditních služeb,“ říká Josef Jaroš, řídící partner APOGEO Group.

„Tak jako dali kdysi bratři Čapkové světu slovo robot, my chceme dát světu robota, který bude za lidi pracovat při pořizování, analyzování a interpretaci finančních dat. Lidem pak zůstane více času na skutečně důležitá rozhodnutí a na život sám,“ dodávají svorně Jaroš a Darkwah.

Foto: Pixabay

Zdroj: Spindoctors