Významný krok k návratu cenově dostupného bydlení učinili v úterý večer poslanci, kteří přehlasovali senátory a přijali nový stavební zákon. Ten výrazně zkracuje povolování nových staveb, díky čemuž by mohly nové byty zlevnit až o stovky tisíc korun.

Současné nesmyslné průtahy je totiž zdražují průměrně o deset procent, což u bytu za šest milionů znamená výrazných 600 tisíc korun. Zrychlení se dočká také dostavba důležitých infrastrukturních staveb, jako jsou například dálnice, železnice či silniční obchvaty měst.

Nová stavební legislativa přináší několik zásadních principů, na jejichž potřebnost upozorňuji už velmi dlouho. V prvé řadě konečně řeší dlouhodobě přehlížený problém takzvané systémové podjatosti stavebních úřadů. Ty nyní fungují v rámci přenesené působnosti státní správy přímo pod jednotlivými radnicemi. Úředníci stavebních úřadů by měli být ze zákona na samosprávě nezávislí, prakticky jí ale podléhají. Tajemník úřadu, kterého jmenuje starosta, totiž rozhoduje o odměnách všech zaměstnanců úřadu včetně těch ze stavebního. Prostřednictvím odměn na ně může vedení radnice vytvářet nepřípustný nátlak vedoucí k tomu, že stavební úřad rozhodnutí o nechtěné stavbě neustále oddaluje. Zvlášť patrné je to tam, kde si místní politická reprezentace z nedostatku invence udělala z boje proti jakékoliv nové výstavbě nosné téma.

Obrovské zpoždění představuje zajišťování stanovisek takzvaných dotčených orgánů státní správy. To celý povolovací proces výrazně zbrzďuje, protože se velmi často nedodržují správní lhůtu a ani přes opakované urgence úřady a instituce potřebné stanovisko nevydávají. Jde přitom o mnoho desítek razítek, které musí investor získat před tím, než vůbec může požádat o vydání územního rozhodnutí. Nový stavební zákon nutnost oslovit tyto úřady a instituce převádí na stavební úřad a zavádí nový princip. Ten říká, že pokud se dotčený orgán státní správy ke stavebnímu záměru nevyjádří v dané lhůtě, bere se to automaticky za souhlas. To může povolování zrychlit o mnoho měsíců.

Podstatné urychlení přinese také takzvaný apelační princip, podle nějž nadřízený stavební úřad nevrací celou věc podřízenému k novému projednání, ale musí sám ve věci rozhodnout. Stavební řízení urychlí i skutečnost, že nadřízený stavební úřad sám rozhodne v případě, kdy podřízený stavební úřad nedodrží stanovené lhůty. Tímto opatřením se ušetří i dlouhé roky, protože skončí nekonečné přehazování téže věci mezi jednotlivými stavebními úřady.

Nový stavební zákon v podobě, jak ho schválili poslanci, je cestou k cenově dostupnému bydlení a rychlejšímu dokončení chybějící infrastruktury. Uleví nejen lidem odsouzeným stále dýchat nebezpečné zplodiny přímo ve svých domovech kvůli chybějícím obchvatům měst, ale úplně všem. Nejvíce ho oceníme, až se konečně projedeme po dokončené dálniční síti nebo si budeme vybírat z několika set dostupných nových bytů za rozumnou cenu. Je jen škoda, že jsme na rozumnou stavební legislativu museli čekat tak dlouho.

EVŽEN KOREC, Generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a. s.

Foto: Pixabay

Zdroj: EKOSPOL a. s.