Míra stresu v práci se oproti loňskému roku příliš nezměnila. Zvýšil se však stres v životě pracovníků, kteří se přesunuli do domácích kanceláří, a díky tomu jim scházely sociální interakce s kolegy i hranice mezi soukromým a pracovním životem.

Lidem z výroby, logistiky a retailu zase vyšší stres způsobovaly obavy o zdraví. Více lidí si také letos stěžuje na celkové vytížení a množství práce. Vyplývá to z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

Stres v práci zažívá osmdesát šest procent zaměstnanců, jen osmnáct procent jich však uvádí, že jde o stres častý a vyčerpávající.  Občas je v práci ve stresu padesát dva procent pracovníků a šestnáct procent zmiňuje spíše stres pozitivní, založený na bázi adrenalinu, který je dále motivuje. Oproti loňskému roku nejde o žádný zásadní výkyv. Až čtyřicet procent respondentů ovšem uvádí nárůst stresu v osobním životě. Jde zejména o pracovníky, kteří se s vypuknutím pandemie přesunuli na home office a do online prostředí. Chybí jim přímá sociální interakce a často bojují se smazáváním hranic mezi pracovním a osobním životem. Pracují ve ztížených podmínkách, vedle práce často řeší péči o děti, a proto se v mnoha případech cítí i více vytížení.

Více práce v IT a podnikových službách

Na větší vytížení a množství práce než před vypuknutím pandemie si stěžuje třicet čtyři procent pracovníků. Nejčastěji jde o lidi z oboru podnikových služeb (čtyřicet tři procent). Do značné míry to může být tím, že tento obor dle asociace ABSL v době pandemie často rozšiřoval svou působnost a přebíral práci od sesterských center v Asii, kde nedokázali v době pandemie a zavřených kanceláří zajistit hladký provoz z domova jako u nás. Větší množství práce a vytížení pak v průzkumu uvedlo také čtyřicet jedna procent pracovníků z oboru IT, a to zejména kvůli rychle postupující digitalizaci, adopci nových technologií a nutnosti IT podpory vzdáleně pracujících zaměstnanců.

Zhoršená efektivita komunikace

Čtvrtina respondentů průzkumu upozorňuje také horší efektivitu komunikace, která se vlivem práce z domova výrazně změnila. Virtuální komunikace sebou přináší nejasnosti zejména ve způsobu interpretace zpráv, což může vést nejen k nepříjemné atmosféře mezi kolegy, ale také ke snížené efektivitě a produktivitě práce. Tendence být stále na přijmu a online může být zase pro řadu pracovníků zdrojem stresu.

Obavy o zdraví mění poptávku po benefitech

Zdrojem stresu dnes často bývají i obavy o zdraví, které v dnešní době alespoň někdy vnímá šedesát devět procent respondentů. Častěji je mají ženy a zaměstnanci nad padesát pět let. Na popularitě proto získávají benefity související s ochranou zdraví a stále diskutovanějším tématem je i očkování proti Covid-19. To by v případě možnosti nabídl zaměstnavatel dvanáct procent zaměstnanců. Více než polovina z nich by měla zájem, čtvrtina by naopak očkování odmítla.

MARTIN MALO, ředitel Grafton Recruitment a GI Group.

Foto: Pixabay

Zdroj: PRCOM