Meziroční růst průměrné mzdy v prvním čtvrtletí letošního roku v porovnání se stejným obdobím minulého roku je na první pohled pozitivní.

Některé důvody, které se na něm podílely, ale nejsou příznivé. K růstu totiž částečně přispělo propouštění zaměstnanců, které se primárně týkalo těch s podprůměrnými příjmy. Na růstu průměrných mezd se podílel růst tarifních mezd zaměstnanců státní a veřejné správy. Celá řada pracovních míst byla navíc nadále udržována na úkor rostoucího veřejného dluhu.

RADOVAN HAUK, partner Moore Czech Republic

Foto: Pixabay

Zdroj: Dark Side