Do funkce nastoupil letos v dubnu. Ve své nové roli se zaměřuje na pokračující digitalizaci klientských a interních procesů, efektivitu jednotlivých obchodních aktivit a vše, co vede k udržení a posílení pozice firmy jako leadera na českém leasingovém trhu. A daří se mu.

Rozhovor s JOSEFEM VAJSEJTLEM, generálním ředitelem ČSOB Leasing

Co všechno se změnilo ve vašem životě poté, co jste nastoupil do své funkce?

Začnu tím, co se nezměnilo. Ve skupině ČSOB působím od roku 2004 – znám tedy prostředí skupiny, její klíčové hodnoty i celkovou strategii, což je samozřejmě značná výhoda. Posledních 13 let jsem měl možnost spolupracovat s největšími firmami na trhu v rámci korporátního bankovnictví ČSOB. To platí i nadále, nicméně vedle této klientely poskytujeme služby ČSOB Leasing i občanům či malým a středním podnikatelům a firmám. Současně máme řadu externích partnerů mezi distributory dopravní, stavební či zemědělské techniky. Hlavní změnou tak pro mě je rozmanitost naší klientely a s tím související rozsah a zaměření našich služeb i potřeba různorodých obchodních strategií. Jedno je ale vždy společné – dodat každému klientovi nejlepší možnou službu, se kterou bude dlouhodobě spokojen.

Zvýšil se zájem o leasingové služby v době pandemické krize?

Pandemie a s ní související opatření vnesly mezi klienty nejistotu. V mnoha případech se rozhodli s investicemi do nových věcí počkat na pozdější dobu. Pokud se na to podíváme přes čísla trhu, loni náš trh poklesl o cca dvacet procent. Vliv pandemie na tomto poklesu byl rozhodujícím faktorem. Nicméně pozitivní je, že trh už letos opět začíná růst, což naznačuje, že podnikatelský sektor věří v pozitivní vývoj týkající se pandemické situace a vrací se k investicím. ČSOB Leasing je na tuto situaci připraven a já se nesmírně těším, že přes veškeré výhody digitální komunikace a s tím související zjednodušenou operativu se s klienty opět potkáme i v jejich provozech a u jednacího stolu.

Hrozí, že lidé dnes v touze investovat si na leasing pořídí věci, které v budoucnu nebudou moci utáhnout? Jste na tuto eventualitu připraveni?

Této hrozbě se nelze nikdy 100procentne vyhnout. My jsme seriózní poskytovatel financování. Když posuzujeme, zdali klientovi poskytneme financování na jeho investici, vždy pečlivě zvažujeme jeho budoucí schopnost toto financování splácet. Pokud nám analýza jeho situace ukáže, že skutečně hrozí, že by financování nezvládnul, klientovi vysvětlíme, že by nebylo správné mu financování poskytnout. Klient může být v dané chvíli zklamán, což nás mnohdy mrzí, ale my jej touto obezřetností de facto preventivně chráníme před hrozbou, že se dostane do dluhové pasti.

Pomáháte klientům tvořit a rozvíjet jejich podnikatelskou budoucnost prostřednictvím financování majetku. Jak je na tom podle vašeho názoru podnikání u nás? 

Již více než dvacet pět let financujeme investice do pořízení movitých věcí českým podnikatelům. Mnohé z nich doprovázíme od jejich podnikatelských počátků. Vidíme, jak rostou, otevírají nové provozovny, modernizují své provozy. Jsme přímými svědky, že podnikání se u nás rozvinulo do moderní západoevropské podoby. Firmy se zároveň dokázaly velmi dobře vyrovnat s ekonomickou krizí způsobenou pandemií COVID. Některé sektory jsou přirozeně zasaženy více než jiné, ale celkově lze říci, že čeští podnikatelé a manažeři dokázali reagovat velmi flexibilně a hledat v krizi i příležitosti. Jsem přesvědčen, že se v ČR podnikání daří a nás těší, že můžeme našimi leasingovými službami klientům pomoci, aby byli konkurenceschopní, ať už lokálně nebo dokonce na globálních trzích.

Na co všechno poskytujete leasingové služby?

ČSOB Leasing poskytuje financování osobních a užitkových vozidel, těžké dopravní techniky, strojů, zařízení, technologií a technologických celků včetně financování předmětů velkých pořizovacích hodnot jako např. železniční vagony. Když nahlédnu letmo do našeho portfolia či jeho historie, abych ilustroval rozsah našich služeb, umíme financovat i pojistit jak menší věc typu motocykl, tak i věc velké pořizovací ceny v řádu stovek milionů korun jako např. razící štít, obří stroj, který „kutá“ pod horou tunel.

Současná doba je velkou příležitostí k inovacím. Jaké novinky a inovace nabízíte klientům vy?

Inovace, změny větší či menší, posouvání věcí vpřed je součástí kultury ČSOB Leasing.  Děláme změny jak pro klienty v rámci produktů a služeb, tak v rámci interních procesů. Uvedu pár příkladů. Jako první leasingová společnost jsme u pojištění integrovaného do splátek přišli se stanovením sazby pojištění na míru dle rizikového profilu každého klienta. Do takového profilu vstupuje řada cenotvorných kritérií, např. jakým vozem klient jezdí, jak často a k jakým účelům vozidlo používá apod. Výsledkem je rychlé online určení správné sazby autopojištění u našeho klienty oblíbeného produktu Autopůjčka. Jen tak pro zajímavost, vývoj v této oblasti udává např. automobilka TESLA, která už umí dokonce pomoci stanovit cenu pojištění podle způsobu jízdy a provozu konkrétního vozidla v reálném čase. U Autopůjčky jsme také úspěšně integrovali schvalovací proces do naší mateřské banky, čímž se schvalování jejího poskytnutí klientům zrychlilo z hodin na jednotky minut.

V rámci obchodních novinek bych rád zmínil např. novou obchodní spolupráci se Siemens Healthcare v rámci financování zdravotnických zařízení nebo naši Zelenou Autopůjčku na financování elektromobilů, aktuálně mj. podpořenou spoluprací s E.ON.

Digitalizace je nezadržitelná. Naše produkty a služby dnes naši klienti mohou spolu s dalšími produkty skupiny ČSOB najít na místech, která jim nejvíce vyhovují, včetně elektronického bankovnictví. S další inovací jsme nedávno přišli u zprostředkování pojištění po ukončení leasingové nebo úvěrové smlouvy. Nově není zapotřebí písemné uzavření pojistné smlouvy, ale k sjednání pojištění dojde elektronicky s následným zaplacením pojistného.

V rámci skupiny ČSOB spolupracujeme na řadě dalších inovací. Např. s mobilní aplikací Do Kapsy od ČSOB mohou zaplatit naši klienti parkování ve vybraných městech přímo z auta. Velká očekávání do budoucna máme od stále sofistikovanějších služeb naší skupinové digitální asistentky KATE.

Říká se, že doba krizí je také velmi vhodná k investování. Jste schopni také pomoci v této oblasti?

Už v osmnáctém století baron Rothschild, britský šlechtic a člen slavné bankovní rodiny Rothschildů, údajně prohlásil, že „nakupovat se má tehdy, když v ulicích teče krev“. Minulé roky tomuto výroku daly za pravdu. Nejlepší zisky z finančních trhů si odnesli ti, kteří měli odvahu investovat po splasknutí technologické bubliny na začátku milénia, na dně finanční krize v roce 2009, ale i loni v době, kdy ekonomiku ochromila koronavirová pandemie a svět se utápěl v nejistotě. Byly to okamžiky, kdy bylo třeba jednat přesně proti našim emocím. Být chamtivý, když jsou ostatní opatrní, a naopak.

Skupina ČSOB je samozřejmě připravena klientům se vstupem do oblasti investic pomoci. Ideálně začít s pravidelnými investicemi, které pomáhají emoce na trzích překonat. S touto strategií klient investuje pravidelně stejné částky bez ohledu na vývoj trhu. V konečném důsledku tak v dobách krizí nakupuje více akcií se slevou, a naopak v dobách, kdy jsou trhy nadhodnocené, kupuje z pohledu počtu kusů akcií méně. V případě propadu trhů si průměruje svou pořizovací cenu investice směrem dolů, což může vylepšit jeho celkový výnos.

Páteří jakékoli ekonomiky jsou malí a střední podnikatelé. Co můžete ze svého portfolia nabídnout jim?

Malí a střední podnikatelé jsou naši klíčoví klienti. Jsme dlouhodobě nejvyhledávanějším poskytovatelem financování movitých věcí mezi českými podnikateli a dlouhodobě nejžádanější leasingovou společností ve financování strojů a zařízení. Umíme navíc kvalitně nabídnout řadu doprovodných služeb jako např. dotační poradenství u investic do movitého majetku – mezi nebankovními společnostmi zprostředkováváme našim klientům největší objem prostředků z programu Expanze Českomoravské záruční a rozvojové banky. Zajišťujeme komplexní pojištění nejen u financovaných investic, ale i v oblasti průmyslového pojištění a pojištění dalších podnikatelských rizik, a to ve spolupráci s naší dceřinou společností ČSOB Pojišťovací makléř, jednoho z největších pojišťovacích makléřů na trhu.

Jak podle vás současná krize změní situaci ve vašem oboru?

I když je obchod v rámci našeho oboru z logiky věci postavený na odborném poradenství, osobní komunikaci a dlouhodobém vztahu s klienty, i v této oblasti se postupně prosazuje fenomén digitalizace. Klienti z řad podnikatelů stále více požadují, aby si mohli své potřeby v oblasti leasingových finančních služeb zajistit také prostřednictvím internetového či mobilního bankovnictví. Současná pandemie proces vnější i vnitřní digitalizace v našem oboru významně urychlila. S klienty budeme stále více komunikovat digitálně přes online kanály.

Je zde však ještě jedno velké téma, které nesouvisí s uplynulou krizí, ale náš obor významně změní – a to je oblast klimatické změny a boj s ní. V příštích letech se bude nadále zvyšovat společenský i regulatorní tlak na snižování uhlíkové stopy. To si vyžádá ohromné investice ze strany veřejných rozpočtů i firem. Oblast mobility, která je pro nás klíčová, bude procházet významnými změnami z pohledu dopravní infrastruktury, modelů vlastnictví a sdílených služeb i typů využívaných dopravních prostředků. Velmi pečlivě se na tuto situaci připravujeme.

Lidé i mnohé firmy se dnes velmi často potýkají s problémy na podporu svého podnikání. Mnohdy se zoufale pouštějí do riskantních operací. Děláte v současné době také akce pro podporu finanční gramotnosti?

Finanční gramotnost je pro nás velmi důležitá. Dbáme na to, aby naši zaměstnanci byli partnery pro naše klienty, jejich důvěryhodnými průvodci ve světě financování jejich potřeb. Věřím, že naším přístupem přispíváme i k tomu, že se naši klienti do riskantních operací nepouštějí. A jsem rád, že máme i zaměstnance, pro které je finanční zdraví i širšího okolí srdcovou záležitosti. Každoročně se zapojují do projektu „Finanční vzdělávání ​​​​ČSOB pro školy“, chodí do škol, diskutují se studenty i učiteli. Každý zaměstnanec může zapojit do tohoto projektu jakoukoliv školu, třeba i tu, kde má své děti. Finanční gramotnost stojí na pevných základech našich hodnot, z kterých vycházejí i ostatní naše aktivity v oblasti společenské zodpovědnosti. Vždycky rádi přispějeme tam, kde je to třeba, jsme velmi aktivní jako dobrovolníci, realizujeme charitativní sbírky, podporujeme neziskovky a navíc podporujeme i Dům seniorů zapůjčením e-vozidla. Moc mě těší, že to u nás v tomto smyslu žije.

Děkuji za rozhovor.

Foto: Poskytnuto Josefem Vajsejtlem

Zdroj: Pavel Veselý