Firma v ČR působí již od roku 1992 jako dceřiná společnost německého koncernu. Česká pobočka se zaměřuje jak na výrobu předních a zadních světel do vozidel největších světových automobilek, tak prostřednictvím jednoho z největších HELLA technických center také na vývoj světelné techniky následně vyráběné v závodech divize HELLA Lighting po celém světě.

Rozhovor s PETREM NOVOTNÝM, generálním ředitelem a jednatelem HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.

Česká pobočka koncernu se zaměřuje především na výrobu předních a zadních světel do vozidel největších světových automobilek. Pro jaké konkrétní automobilky vyrábíte?

Vzhledem k charakteru a logistickému pojetí výroby v automobilovém průmyslu je jasné, že geografická pozice našeho závodu ovlivňuje do značné míry i skladbu našich zákazníků, i když i to nelze považovat za pravidlo. Co lze ale potvrdit je skutečnost, že z naší pobočky v ČR vyvíjíme, vyrábíme a dodáváme světlomety pro významné světové automobilky jako AUDI, BMW, Daimler – Mercedes Benz, Renault, VW. Samozřejmě jsou pro nás důležité i automobilky ŠKODA, SEAT. Navíc vyrábíme a dodáváme světlomety jako náhradní díly takřka pro všechny značky. Zajímavostí ovšem je, že u mnoha z těchto zákazníků dodáváme naše produkty do různých koutů světa, podle toho, kde se nachází konkrétní finální montáž automobilu.

V Mohelnici jste vybudovali nejen výrobní závod, ale primárně také technické centrum s celou řadou specialistů a odborníků zabývajících se vývojem světelné techniky pro automobilový průmysl. Jaké úspěchy se vám v posledních letech povedly?

Obecně bych rád na prvním místě zmínil, že již samotné vybudování technického centra, jako vývojového pracoviště společnosti, které dnes v mnohých směrech má i globální význam a zodpovědnost, je velký úspěch. Snahou bylo vždy, aby společnost nebyla pouze výrobním závodem, ale mohla si sama produkty vyvíjet, navrhovat a připravovat. To nás samozřejmě stále odlišuje a jsme na to řádně hrdí. Úspěchy v oblasti technického centra bych asi shrnul do dvou rovin. První rovinou je rovina lidských zdrojů. Od období vzniku prošlo technické centrum různými fázemi vývoje, rozšiřováním, posilováním kompetencí a kvalifikačním růstem. V počátku orientace na konstrukci, následně na optiku, dnes včetně elektroniky a software. Dnes již disponujeme profesemi, které jsou pro náš obor unikátní, a musíme si zde vystačit s vlastním budováním expertů. Takže když to shrnu, přes fázi, kdy TC mělo 100 odborníků, jsme se dostali do fáze, kdy již máme delší dobu k dispozici přes 500 pracovníků a dvě vývojové lokace, a to v Mohelnici a Ostravě. V loňském roce jsme v Ostravě na 3 000 metrů čtverečních začali budovat zkušebnu výrobků, která bude zajištovat testy v rámci celé skupiny Hella. Plánujeme navíc její další rozvoj a rozšiřování. Druhý úspěch je samozřejmě v rovině technické, a to již vzhledem k tomu, že výrobky Mohelnického závodu sledují současné trendy a bývají jedni z prvních, které se na trhu s danou technologií objeví. S tím je spojeno nemalé úsilí věnované do přístrojového vybavení, které dnes představuje dělící rovinu mezi snahou vyvíjet „state of the art“ produkty a produkty s již zavedenou technologií. No a k těm skutečným úspěchům, které jsou viditelné a hmatatelné? Tak tam bych chtěl říci, že mne vždy zahřeje fakt, kdy na cestách vidím automobily, u kterých poznám světlo z naší produkce, a to, že jich potkávám hodně, svědčí o tom, že to děláme dobře.

Spolupracujete ve výzkumu a získávání studentů také s vysokými školami?

Ano, samozřejmě. Vysoké školy byly, jsou a vždy budou nedílnou součástí a motorem rozvoje v našem oboru. Jak jste se správně zeptala, jedná se především o rovinu výzkumnou, ale také o rovinu spolupráce v oblasti rozvoje studentů, budování společných studijních programů a přípravu budoucích expertů, kteří nastoupí do našeho oboru. Tak například společně s VŠB v Ostravě a TU v Brně jsme připravili a akreditovali předměty zaměřené na výuku plastů, konstrukci, technologie osvětlovacích soustav.  V oblasti vědecké se někdy může zdát, že akademické bádání na výzkumných institucích je na roky vzdálené soukromé sféře, vzdálené tomu, co děláme u nás v Mohelnici a v Ostravě, ale skutečnost je opačná. V mnohém se opíráme o nejmodernější měřící techniky, kterými univerzity disponují, neobejdeme se při našem vývoji o kvalifikovaný personál na úrovni absolventů postgraduálního studia, a navíc pravidelně konzultujeme, spolupracujeme a „bádáme“ na společných tématech s kolegy z univerzit i v rámci cíleného výzkumu, výzkumných grantů, popř. studentských prací. Přípravu budoucích expertů pro naši společnost bereme jako vklad do naší budoucnosti. Investujeme nemalé úsilí do toho, abychom se mohli podílet na speciálních kurzech na VŠ, snažíme se být aktivní v rámci vedení/konzultací absolventských prací, a to jak na úrovni bakalářského, magisterského popř. inženýrského studia, ale také na úrovni školitelů specialistů pro vybraná velice specifická témata vývoje v rámci doktorských prací.

Firma je v ČR jedním z největších a klíčových zaměstnavatelů v automobilovém průmyslu obecně, stejně tak i v Olomouckém kraji. Je těžké najít kvalifikovanou pracovní sílu?

Otázka kvalifikované pracovní síly je obecné, často probírané téma. Takže se týká i nás. Co je potřeba ale na tomto místě zmínit je fakt, že i trh práce doznal za dobu, co se pohybuji v této profesi, velkých změn. Nástupy nových generací značně ovlivňují pracovní návyky, očekávání, a s tím spojenou míru interakce mezi firmou jako zaměstnavatelem a uchazečem jako zaměstnancem. Důležitou roli v tomto ohledu hraje také fakt, že jak na úrovni výroby, tak vývoje, mnohdy hledáme odborné kompetence, kterými uchazeči o práci u nás nedisponují a ani disponovat nemohou, protože jak jsem již předeslal, v některých aspektech je právě vývoj a výroba osvětlovací techniky zcela unikátní. I proto je pro nás důležité být v kontaktu s institucemi, zajištující vzdělávání, a to na všech úrovních. Nejedná se pouze o vysoké školy, jak by se na první pohled mohlo zdát. Zajímavostí je, že se snažíme podněcovat zájem u studentů mnohem mladších i přesto, že vidina toho, že v budoucnu nastoupí u nás, může být i nízká. Tyto aktivity se soustředí už na základní školy, science centra, veletrhy a výstavy. Snažíme se širokému spektru zájemců ukázat, jakou cestu musel světlomet v autě ujít před tím, než se dostal do auta. Z toho pak lehce vyvodíme, že se musíme orientovat jak na technické střední školy, technické vysoké školy, ale rovněž potřebujeme zkušené ekonomy, projektové manažery, odborníky v oblasti čistě přírodních věd jako je matematika, fyzika, chemie či dokonce enviromentální studia. Za tím vším je schováno obrovské úsilí mých kolegů a mnohdy ani sami si neuvědomujeme, jak široké toto téma je.

Vychováváte si svoje budoucí vlastní zaměstnance i prostřednictvím duálního vzdělávání a učňovských škol? Jak to probíhá v době pandemie?

Ano, současná doba vůbec nepřispěla tomu, abychom mohli aktivně působit na současné studenty. Všichni jsme se museli různě vypořádat s nástrahami, které nám tato doba přinesla. Měli jsme dvě možnosti jak k tomu přistoupit. První možností bylo se s tím smířit a prostě počkat až se to přežene a být zase aktivní. Ale to by nám nepomohlo, a tak jsme různými formami spolupracovali se školami, jak tuto situaci společně zvládnout. Tak například přesun veletrhů do online prostředí dal možnost zúčastnit se komukoliv, aniž by překážkou byla lokalita nebo vzdálenost. Stejně tak i školy udělaly v tomto ohledu obrovský kus práce, během pár dní se podařilo zorganizovat možnosti online výuky, skoro přes noc se podařila zrealizovat příprava studijních opor, a možná trochu nadneseně tato doba pomohla tomu, že se do výuky zapojila řada moderních technologií, aby přiblížila skutečnou podstatu vývoje a výroby v našich oborech. Takže ano, nebylo to jednoduché, ale díky nasazení našich kolegů jsme šli ruku v ruce s tím, co dělaly školy na všech úrovních. Snažili jsme se normální svět replikovat v tom online, či virtuálním. Jestli to bylo úspěšné, ukáže až čas. Jednu věc jsme se ale naučili, a to je fakt, že kombinace toho standardního přístupu s tímto novým by mohla otevřít nové možnosti.

Jak se vám daří si udržovat zaměstnance?

V dnešní době nízké nezaměstnanosti, nedostatku na trhu určitých profesí, není jednoduché si zaměstnance udržet. Vzhledem k velikosti našeho podniku je však fluktuace zaměstnanců (a to na všech úrovních) přirozená a částečně i zdravá. Extrému v podobě přílišné obměně se snažíme zabraňovat. Téma udržení zaměstnanců je dnes velké téma na všech HR setkáních, doba, kdy zaměstnanci byli lákání na různé benefity, již dnes není zcela aktuální, automotive navíc jako odvětví patří k těm, kde platové ohodnocení patří k těm vyšším, takže ani tady nelze úplně hovořit o tom, že neustálé zvyšování platů by vedlo k nižší míře fluktuace. Snahou našeho závodu je ale neustálý rozvoj osobních dovednostních kompetencí, to je něco, v čem si myslím, že naše firma může hodně nabídnout. Vzdělávání, odborné zaškolování, seznamování se s nejnovějšími výrobními technologiemi přímo v praxi, ale i rozvoj soft skills či ekonomického smýšlení, je u nás na denním pořádku. Prostě se snažíme rychle se přizpůsobovat novým trendům na trhu práce. Troufám si říci, že díky kombinaci těchto faktorů se nám to vcelku daří.

Zasáhla covidová epidemie výrazně provoz vaší firmy?

Covid zasáhl do života nás všech. A to jak pracovně, tak i soukromě.  Ve firmě jsme se především snažili ochránit zdraví našich zaměstnanců, předvídat další vývoj a být v ochranných krocích napřed. Díky tomuto opatření a díky pochopení našich zaměstnanců se nám, věřím, podařilo zabránit vzniku ohniska, výraznému šíření Covidu.

Ovlivňuje výrazně vývoj nových technologií i oblast světelné techniky pro automobilový průmysl?

Moderní technologie se nás dotýkají téměř na každém kroku. Na jedné straně jsou to inovativní řešení v samotném produktu, na druhé straně rovněž moderní technologie výrobních procesů. Dle našich zkušeností vývoj světelné techniky je velmi dynamický, novinky se v podstatě objevují ve velmi krátkých intervalech. Například LED čipy kvartálně. Uvedení do provozu a na trh trvá pak samozřejmě déle. Vnímáme jasný trend, že leadtime vývoje i lifetime výrobků se zkracuje. Současně lze rovněž vysledovat, že v každém našem novém světle se vyskytuje nějaká inovace, která do té doby ještě nikde nebyla. Svým způsobem je to velmi svazující, neboť nikdy nemůžete usnout na vavřínech, musíte neustále sledovat trendy, technologie a poznatky VaV. Dále se můžeme zaměřit také na rovinu materiálů, kde se neustále rovněž něco vyvíjí a přináší. S tím vším je spojena technologie zpracování, kde se poznatky rovněž dynamicky zvyšují, technologie montáže, automatizace, robotizace, postupný přechod k plné integraci Industry 4.0. To jsou další aspekty, kdy moderní technologie zcela zásadně ovlivňují náš obor.

Zasahují do vývoje automobilové světelné techniky také ekologické a solární trendy?

Ekologické trendy, v automobilovém průmyslu zejména výrazné snižováni emisí CO2 má znatelný dopad i do techniky světlometů. Zde je na místě připomenout, že toto jsou aspekty našeho oboru, které úplně nemůžeme ovlivnit, ale které musíme bedlivě sledovat a dbát, abychom byli připravení na jejich dodržování. Legislativa je v tomto směru hodně komplexní a striktní. Trendy jsou, ale myslím v celém našem odvětví stejné a jdou ruku v ruce s tím, kam se posouvá celý automobilový průmysl. Konkrétní obsah bych zde nekomentoval, je ostatně součásti i našeho know-how a obchodních dohod.

Vyrábíte spíše sériovou výrobu či také na přání pro individuální zákazníky? Jaká byla nejkurioznější zakázka?

Naše firma se orientuje hlavně na vývoj a výrobu sériových projektů. V rámci koncernu HELLA máme však divizi, která se věnuje speciálním aplikacím. My v naší české pobočce zajišťujeme dodávky pro prvovýrobu a náhradní díly světlometů pro automobilky. Ale zajímavostí pro někoho může být, že příprava pro sériovou i tu „kusovou“ výrobu se v prvopočátku od sebe moc neliší. Velký rozdíl v rámci sériové výroby je zajištění velkých objemů v krátkém čase, kdy případné navýšení objemu drasticky mění pojetí výroby, množství automatizace, množství technologických vymožeností a přesnost, se kterou pracujeme.

Kuriozní zakázka? Těžko vybrat, každý projekt má v sobě určitá specifika, inovativní náboj. Aktuálně bych zmínil projekt světlometů s aplikací laser. Na druhou stranu může být kuriózní i fakt, že v našem portfoliu je projekt, jež vyrábíme již osm let v sérii. Nechám na Vás, jestli si na ulici všimnete automobilu, jež se beze změny vyrábí stejně již osm let.

Říká se, že vše lidstvo již vynalezlo, jen se to zdokonaluje. Dá se ještě něco nového vyzkoumat ve vašem oboru?

Jak jsem se již zmínil, rozvoj světelné techniky je velmi dynamický obor. Určitě se na silnicích budeme setkávat s novými světlomety, s novými funkcemi světlometů. Jen pro ilustraci si zkuste někdy zalistovat v magazínech nebo na internetu, kde občas můžete vidět fotky z autosalónů, kde automobilky ze všech zemí představují své koncepty. Již tam můžete lehce odhadnout, co se možná bude u nás vyrábět ve velmi blízké budoucnosti. Myslím si ale, že primární odpovědí na vaši otázku je zamyšlení se nad faktem, co od světla v budoucnu budeme očekávat, jakou roli bude v rámci celého tohoto odvětví hrát, co vlastně bude jeho stěžejní funkcí? Nezmění se? To už nechám na Vaší fantazii.

Jaké bude odvětví automotive budoucnosti?

Na jedné straně komplexní otázka, takže i odpověď by mohla být komplikovaná. Ve stručnosti bych to ale popsal následovně:

Dynamické / Inovativní

Elektrifikované / Hybridní

Autonomní / Umělá Inteligence

Děkuji za rozhovor.

Foto: Poskytnuto Petrem Novotným

Zdroj: Renáta Lucková